เนื้อเพลง The Beautiful Ones คำอ่านไทย Mariah Carey

Baby, baby, baby
( เบบิ , เบบิ , เบบิ)
What’s it gonna be
(ว็อท ซิท กอนนะ บี)
Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Is it him or is it me?
(อีส ซิท ฮิม ออ อีส ซิท มี)
Don’t make me waste my time
(ด้อนท์ เมค มี เวซท มาย ไทม)
Don’t make me lose my mind baby
(ด้อนท์ เมค มี ลูส มาย ไมนด เบบิ)

Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Can’t you stay with me tonight
(แค็นท ยู ซเท วิฑ มี ทุไนท)
Oh baby, baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Don’t my kisses please you right
(ด้อนท์ มาย คีสเซซ พลีส ยู ไรท)
You were so hard to find
(ยู เวอ โซ ฮาด ทู ไฟนด)
The beautiful ones, they hurt you everytime
(เดอะ บยูทิฟุล วัน , เด เฮิท ยู เอ๊รี่ไทม์)

Paint a perfect picture
(เพนท ดา เพ๊อร์เฟ็คท พีคเชอะ)
Bring to life a vision in one’s mind
(บริง ทู ไลฟ อะ ฝีฉอัน อิน วัน ไมนด)
The beautiful ones
(เดอะ บยูทิฟุล วัน)
Always smash the picture
(ออลเว ซแม็ฌ เดอะ พีคเชอะ)
Always everytime
(ออลเว เอ๊รี่ไทม์)

If I told you baby
(อิฟ ฟาย โทลด ยู เบบิ)
That I was in love with you
(แดท ไอ วอส ซิน ลัฝ วิฑ ยู)
Oh baby, baby, baby
(โอ เบบิ , เบบิ , เบบิ)
If we got married
(อิฟ วี ก็อท แมริด)
Would that be cool?
(เวิด แดท บี คูล)

You make me so confused
(ยู เมค มี โซ ค็อนฟยูส)
The beautiful ones
(เดอะ บยูทิฟุล วัน)
You always seem to lose
(ยู ออลเว ซีม ทู ลูส)

Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
Baby, baby,
(เบบิ , เบบิ ,)
Baby,
(เบบิ ,)
What’s it gonna be baby?
(ว็อท ซิท กอนนะ บี เบบิ)

Do you want him?
(ดู ยู ว็อนท ฮิม)
Or do you want me?
(ออ ดู ยู ว็อนท มี)
Cause I want u
(คอส ไอ ว็อนท ยู)
Said I want u
(เซ็ด ดาย ว็อนท ยู)
Tell me, babe
(เท็ล มี , เบบ)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
I gotta know, I gotta know
(ไอ กอททะ โน , ไอ กอททะ โน)
Do you want me?
(ดู ยู ว็อนท มี)
Baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ)
Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I may not know where I’m going [babe]
(ไอ เม น็อท โน ฮแว แอม โกอิ้ง [ เบบ ])
I said I may not know what I need
(ไอ เซ็ด ดาย เม น็อท โน ว็อท ไอ นีด)
One thing, one thing’s for certain baby
(วัน ธิง , วัน ธิง ฟอ เซอทิน เบบิ)
I know what I want, yeah
(ไอ โน ว็อท ไอ ว็อนท , เย่)
and if it please you baby
(แอ็นด อิฟ อิท พลีส ยู เบบิ)
please u, baby
(พลีส ยู , เบบิ)
I’m begging down on my knees
(แอม เบกกิง เดาน ออน มาย นี)
I want u
(ไอ ว็อนท ยู)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)
Baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Beautiful Ones คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น