เนื้อเพลง Devils and Angels คำอ่านไทย Royal Bliss

There’s a devil in my head an angel in my bed it’s getting colder
(แดร์ ซา เด๊ฝิ้ล อิน มาย เฮ็ด แอน เอนเจล อิน มาย เบ็ด อิทซ เกดดดิ้ง โคลเดอ)
I’m trying to warm it up with the only way I know
(แอม ทไรอิง ทู วอม อิท อัพ วิฑ ดิ โอ๊นลี่ เว ไอ โน)
There’s something hid inside, I think that I should tell her
(แดร์ ซัมติง ฮิด อีนไซด , ไอ ธิงค แดท ไอ เชิด เท็ล เฮอ)
Cause it’s about that time I let her know
(คอส อิทซ อะเบาท แดท ไทม ไอ เล็ท เฮอ โน)

He says come with me i’ll show you my way
(ฮี เซ คัม วิฑ มี แอล โฌ ยู มาย เว)
To a place where all the devils go
(ทู อะ พเลซ ฮแว ออล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก)

Days and days go by, I tell myself that i’m getting older
(เด แซน เด โก ไบ , ไอ เท็ล ไมเซลฟ แดท แอม เกดดดิ้ง โอลเดอะ)
I need to slow down, but the way, I don’t know
(ไอ นีด ทู ซโล เดาน , บัท เดอะ เว , ไอ ด้อนท์ โน)
Will the devil inside, turn me
(วิล เดอะ เด๊ฝิ้ล อีนไซด , เทิน มี)
To ever feel alive, i’ve got to let her go
(ทู เอฝเออะ ฟีล อะไลฝ , แอฝ ก็อท ทู เล็ท เฮอ โก)

And he says come with me i’ll show you my way
(แอ็นด ฮี เซ คัม วิฑ มี แอล โฌ ยู มาย เว)
To a place where all the devils go
(ทู อะ พเลซ ฮแว ออล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก)
No more pain, no more lies, and no more worries
(โน โม เพน , โน โม ไล , แอ็นด โน โม วอรีสฺ)
It’s a place where all the devils go
(อิทซ ซา พเลซ ฮแว ออล เดอะ เด๊ฝิ้ล โก)

And I feel cold, and so alone
(แอ็นด ดาย ฟีล โคลด , แอ็นด โซ อะโลน)
Cause I don’t know, which way to turn
(คอส ไอ ด้อนท์ โน , ฮวิช เว ทู เทิน)
And I feel, like I’m getting weaker
(แอ็นด ดาย ฟีล , ไลค แอม เกดดดิ้ง เวเกอ)
Cause I can’t ever take control
(คอส ไอ แค็นท เอฝเออะ เทค ค็อนทโรล)

Can’t ever take control
(แค็นท เอฝเออะ เทค ค็อนทโรล)

Devil in my head, angel in my bed it’s getting colder
(เด๊ฝิ้ล อิน มาย เฮ็ด , เอนเจล อิน มาย เบ็ด อิทซ เกดดดิ้ง โคลเดอ)
Why can’t I, I will not let her go
(ฮไว แค็นท ไอ , ไอ วิล น็อท เล็ท เฮอ โก)

She says come with me i’ll show you my way
(ชี เซ คัม วิฑ มี แอล โฌ ยู มาย เว)
To a place where all the angels go
(ทู อะ พเลซ ฮแว ออล ดิ เอนเจล โก)
No more pain, no more lies, and no more worries
(โน โม เพน , โน โม ไล , แอ็นด โน โม วอรีสฺ)
It’s a place where all true lovers go
(อิทซ ซา พเลซ ฮแว ออล ทรู ลัฝเออะ โก)

She says come with me i’ll show you my way
(ชี เซ คัม วิฑ มี แอล โฌ ยู มาย เว)
To a place where all the angels go
(ทู อะ พเลซ ฮแว ออล ดิ เอนเจล โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devils and Angels คำอ่านไทย Royal Bliss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น