เนื้อเพลง January คำอ่านไทย Goldfinger

I know you told me this before
(ไอ โน ยู โทลด มี ดีซ บิโฟ)
I know you told me this a million times
(ไอ โน ยู โทลด มี ดีซ ซา มีลยัน ไทม)
You say you don’t know how you feel
(ยู เซ ยู ด้อนท์ โน เฮา ยู ฟีล)
You don’t know if you even love me anymore
(ยู ด้อนท์ โน อิฟ ยู อีเฝ็น ลัฝ มี แอนนี่มอ)

If she was a good kisser
(อิฟ ชี วอส ซา เกิด kisser)
Then I know how much I miss her
(เด็น นาย โน เฮา มัช ไอ มิซ เฮอ)

January came
(แจนยิวเอริ เคม)
By April you have stayed
(ไบ เอพริล ยู แฮ็ฝ ซเท)
June I was in heaven
(จูน ไอ วอส ซิน เฮฝเอ็น)
July was just the same
(จูไล วอส จัซท เดอะ เซม)
September rolled around
(เซ็พเทมเบอะ โรล อะเรานด)
October wore a frown
(อ็อคโทเบอะ โว อะ ฟเราน)
By Christmas we were through
(ไบ ครีซมัซ วี เวอ ธรู)

I wish I didn’t say I’m sorry
(ไอ วิฌ ไอ ดิ๊นอิน เซ แอม ซอริ)
I wish you loved me still the same
(ไอ วิฌ ยู ลัฝ มี ซทิล เดอะ เซม)
I wish I wasn’t such a wishy-washy prick
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น ซัช อะ wishy วอฌอิ พริค)
I wish I said just how I felt
(ไอ วิฌ ไอ เซ็ด จัซท เฮา ไอ เฟ็ลท)

If I was a good listener
(อิฟ ฟาย วอส ซา เกิด ลีซเนอะ)
Maybe you would still be here
(เมบี ยู เวิด ซทิล บี เฮียร)

January came
(แจนยิวเอริ เคม)
By April you have stayed
(ไบ เอพริล ยู แฮ็ฝ ซเท)
June I was in heaven
(จูน ไอ วอส ซิน เฮฝเอ็น)
July was just the same
(จูไล วอส จัซท เดอะ เซม)
September rolled around
(เซ็พเทมเบอะ โรล อะเรานด)
October wore a frown
(อ็อคโทเบอะ โว อะ ฟเราน)
By Christmas we were through
(ไบ ครีซมัซ วี เวอ ธรู)

I still miss the way we touch
(ไอ ซทิล มิซ เดอะ เว วี ทั๊ช)
I miss the way you bite my tongue
(ไอ มิซ เดอะ เว ยู ไบท มาย ทัง)
I miss the way you run away
(ไอ มิซ เดอะ เว ยู รัน อะเว)
You run away
(ยู รัน อะเว)

January February March April May
(แจนยิวเอริ เฟบรุเอริ มาช เอพริล เม)
June through December I wish you would stay
(จูน ธรู ดิเซมเบอะ ไอ วิฌ ยู เวิด ซเท)
I know you’re leaving me
(ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
January February March April May
(แจนยิวเอริ เฟบรุเอริ มาช เอพริล เม)
June through December I wish you would stay
(จูน ธรู ดิเซมเบอะ ไอ วิฌ ยู เวิด ซเท)
I know you’re leaving me
(ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส มี)

I know you told me this before
(ไอ โน ยู โทลด มี ดีซ บิโฟ)
I know you told me this a million times [times] [times] [times]
(ไอ โน ยู โทลด มี ดีซ ซา มีลยัน ไทม [ ไทม ] [ ไทม ] [ ไทม ])
You say you don’t know how you feel [feel] [feel]
(ยู เซ ยู ด้อนท์ โน เฮา ยู ฟีล [ ฟีล ] [ ฟีล ])
When will you know just how you feel?
(ฮเว็น วิล ยู โน จัซท เฮา ยู ฟีล)

January came
(แจนยิวเอริ เคม)
By April you have stayed
(ไบ เอพริล ยู แฮ็ฝ ซเท)
June I was in heaven
(จูน ไอ วอส ซิน เฮฝเอ็น)
July was just the same
(จูไล วอส จัซท เดอะ เซม)
September rolled around
(เซ็พเทมเบอะ โรล อะเรานด)
October wore a frown
(อ็อคโทเบอะ โว อะ ฟเราน)
By Christmas we were through
(ไบ ครีซมัซ วี เวอ ธรู)

January February March April May
(แจนยิวเอริ เฟบรุเอริ มาช เอพริล เม)
June through December I wish you would stay
(จูน ธรู ดิเซมเบอะ ไอ วิฌ ยู เวิด ซเท)
I know you’re leaving me [I know you’re leaving me]
(ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส มี [ ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส มี ])
January February March April May
(แจนยิวเอริ เฟบรุเอริ มาช เอพริล เม)
June through December I wish you would stay
(จูน ธรู ดิเซมเบอะ ไอ วิฌ ยู เวิด ซเท)
I know you’re leaving me
(ไอ โน ยัวร์ ลีฝอิงส มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง January คำอ่านไทย Goldfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น