เนื้อเพลง D’yer Wanna Be A Spaceman คำอ่านไทย Oasis

I haven’t seen your face round
(ไอ แฮฟเวน ซีน ยุร เฟซ เรานด)
Since I was a kid
(ซินซ ไอ วอส ซา คิด)
You’re bringing back those memories
(ยัวร์ บริงกิง แบ็ค โฑส เมรโมรี)
Of the thing that we did
(อ็อฝ เดอะ ธิง แดท วี ดิด)
You’re hangin round
(ยัวร์ แฮนจิ้นเรานด)
And climbing trees
(แอ็นด ไคลบบิง ทรี)
Pretending to fly
(พรีเทนดิง ทู ฟไล)
D’Yer wanna be a spaceman
(ไดเออะ วอนนา บี อะ spaceman)
And live in the sky
(แอ็นด ไลฝ อิน เดอะ ซไค)

You got how many bills to pay
(ยู ก็อท เฮา เมนอิ บิล ทู เพ)
And how many kids
(แอ็นด เฮา เมนอิ คิด)
And you forgot about
(แอ็นด ยู เฟาะกอท อะเบาท)
The things that we did
(เดอะ ธิง แดท วี ดิด)
The town where we’re living
(เดอะ ทาวน์ ฮแว เวีย ลีฝอิง)
Has made you a man
(แฮ็ส เมด ยู อะ แม็น)
And all of your dreams
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ดรีม)
Are washed in the sand
(อาร์ ว็อฌ อิน เดอะ แซ็นด)

Well it’s alright
(เว็ล อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Who are you and me to say
(ฮู อาร์ ยู แอ็นด มี ทู เซ)
What’s wrong and what’s right
(ว็อท ร็อง แอ็นด ว็อท ไรท)
Do you still feel like me
(ดู ยู ซทิล ฟีล ไลค มี)
We sit down here
(วี ซิท เดาน เฮียร)
And we shall see
(แอ็นด วี แฌ็ล ซี)
We can talk
(วี แค็น ทอค)
And find common ground
(แอ็นด ไฟนด คอมมัน กเรานด)
And we can just forget
(แอ็นด วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About feeling down
(อะเบาท ฟีลอิง เดาน)
We can just forget
(วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About life in this town.
(อะเบาท ไลฟ อิน ดีซ ทาวน์)

It’s funny how your dreams
(อิทซ ฟันนิ เฮา ยุร ดรีม)
Change as you’re growing old
(เชนจ แอ็ส ยัวร์ กโรอิง โอลด)
You don’t wanna be no spaceman
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี โน spaceman)
You just want gold
(ยู จัซท ว็อนท โกลด)
Dream stealers
(ดรีม สตีเลอร์)
Are lying in wait
(อาร์ ลายยิง อิน เวท)
But if you wanna be a spaceman
(บัท อิฟ ยู วอนนา บี อะ spaceman)
It’s still not too late
(อิทซ ซทิล น็อท ทู เลท)

Well it’s alright
(เว็ล อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Who are you and me to say
(ฮู อาร์ ยู แอ็นด มี ทู เซ)
What’s wrong and what’s right
(ว็อท ร็อง แอ็นด ว็อท ไรท)
Do you still feel like me
(ดู ยู ซทิล ฟีล ไลค มี)
We sit down here
(วี ซิท เดาน เฮียร)
And we shall see
(แอ็นด วี แฌ็ล ซี)
We can talk
(วี แค็น ทอค)
And find common ground
(แอ็นด ไฟนด คอมมัน กเรานด)
And we can just forget
(แอ็นด วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About feeling down
(อะเบาท ฟีลอิง เดาน)
We can just forget
(วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About life in this town.
(อะเบาท ไลฟ อิน ดีซ ทาวน์)

It’s funny how your dreams
(อิทซ ฟันนิ เฮา ยุร ดรีม)
Change as you’re growing old
(เชนจ แอ็ส ยัวร์ กโรอิง โอลด)
You don’t wanna be no spaceman
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี โน spaceman)
You just want gold
(ยู จัซท ว็อนท โกลด)
Dream stealers
(ดรีม สตีเลอร์)
Are lying in wait
(อาร์ ลายยิง อิน เวท)
But if you wanna be a spaceman
(บัท อิฟ ยู วอนนา บี อะ spaceman)
It’s still not too late
(อิทซ ซทิล น็อท ทู เลท)

Well it’s alright
(เว็ล อิทซ ออลไร๊ท)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
Who are you and me to say
(ฮู อาร์ ยู แอ็นด มี ทู เซ)
What’s wrong and what’s right
(ว็อท ร็อง แอ็นด ว็อท ไรท)
Do you still feel like me
(ดู ยู ซทิล ฟีล ไลค มี)
We sit down here
(วี ซิท เดาน เฮียร)
And we shall see
(แอ็นด วี แฌ็ล ซี)
We can talk
(วี แค็น ทอค)
And find common ground
(แอ็นด ไฟนด คอมมัน กเรานด)
And we can just forget
(แอ็นด วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About feeling down
(อะเบาท ฟีลอิง เดาน)
We can just forget
(วี แค็น จัซท เฟาะเกท)
About life in this town.
(อะเบาท ไลฟ อิน ดีซ ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D’yer Wanna Be A Spaceman คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น