เนื้อเพลง I’m Jealous คำอ่านไทย Shania Twain

If I were the moon, I could
(อิฟ ฟาย เวอ เดอะ มูน , ไอ เคิด)
catch your eye–I’m jealous of the moon
(แค็ช ยุร ไอ แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ มูน)
If I were the wind, I would
(อิฟ ฟาย เวอ เดอะ วินด , ไอ เวิด)
make you fly–I’m jealous of that too
(เมค ยู ฟไล แอม เจลอัซ อ็อฝ แดท ทู)

I wish I were the sun shining
(ไอ วิฌ ไอ เวอ เดอะ ซัน ชายนิง)
on your face–caressing like a lover
(ออน ยุร เฟซ คะเรซซิง ไลค เก ลัฝเออะ)
I would wrap you in a warm embrace–
(ไอ เวิด แร็พ ยู อิน อะ วอม เอ็มบเรซ)
we’d be holdin’ one another
(เว็ด บี โฮดดิน วัน แอะนัธเออะ)
[I’m jealous of the sun]
([ แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ซัน ])
I’m jealous of the sun
(แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ซัน)
[Jealous of the sun] Oh,
([ เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ซัน ] โอ ,)
I’m jealous of the sun
(แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ซัน)

Oh, I don’t wanna share you with
(โอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา แฌ ยู วิฑ)
nothing else–I gotta have you to myself
(นัธอิง เอ็ลซ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ)
Oh–I can’t help it–I’m so in love–
(โอ ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท แอม โซ อิน ลัฝ)
I just can’t get you close enough, no
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท ยู คโลส อินัฟ , โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
When the sun’s on your skin–
(ฮเว็น เดอะ ซัน ออน ยุร ซคิน)
I can’t hold it in
(ไอ แค็นท โฮลด ดิท อิน)
And I know it’s a sin–
(แอ็นด ดาย โน อิทซ ซา ซิน)
but I’m jealous of the sun
(บัท แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ ซัน)

I wish I were the rain runnin’ down your
(ไอ วิฌ ไอ เวอ เดอะ เรน รูนนิน เดาน ยุร)
neck–and drippin’ from your fingers
(เน็ค แอ็นด ดริพปิน ฟร็อม ยุร ฟีงเกอะ)
Then I could be the drops rollin’ off your
(เด็น นาย เคิด บี เดอะ ดร็อพ โรลลิน ออฟฟ ยุร)
back–I’d love to let it linger
(แบ็ค อาย ลัฝ ทู เล็ท ดิธ ลีงเกอะ)
[Jealous of the rain] Oh,
([ เจลอัซ อ็อฝ เดอะ เรน ] โอ ,)
I’m jealous of the rain
(แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ เรน)

Oh, I don’t wanna share you with nothing
(โอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา แฌ ยู วิฑ นัธอิง)
else–I gotta have you to myself
(เอ็ลซ ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู ทู ไมเซลฟ)
Oh–I can’t help it–I’m so in love–
(โอ ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท แอม โซ อิน ลัฝ)
I just can’t get you close enough, no
(ไอ จัซท แค็นท เก็ท ยู คโลส อินัฟ , โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
When it rains on your face–
(ฮเว็น หนิด เรน ออน ยุร เฟซ)
I almost can taste
(ไอ ออลโมซท แค็น เทซท)
Your beauty, your grace–
(ยุร บยูทิ , ยุร กเรซ)
I’m jealous of the rain
(แอม เจลอัซ อ็อฝ เดอะ เรน)

[Instrumental Solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล โซโล ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
When the wind’s in your hair–
(ฮเว็น เดอะ วินด ซิน ยุร แฮ)
the way it blows through the air
(เดอะ เว อิท บโล ธรู ดิ แอ)
Oh, it’s seems so unfair, yeah
(โอ , อิทซ ซีม โซ อันแฟ , เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
When the moon’s in your eyes–
(ฮเว็น เดอะ มูน ซิน ยุร ไอ)
you seem to light up the skies, yeah
(ยู ซีม ทู ไลท อัพ เดอะ สกาย , เย่)
And I realize–
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส)
I’m even jealous of the moon
(แอม อีเฝ็น เจลอัซ อ็อฝ เดอะ มูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Jealous คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น