เนื้อเพลง Downfall คำอ่านไทย Trust Company

Fear in me so deep
(เฟีย อิน มี โซ ดีพ)
It gets the best of me
(อิท เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
In the fear I fall
(อิน เดอะ เฟีย ไอ ฟอล)
Here it comes face to face with me
(เฮียร อิท คัม เฟซ ทู เฟซ วิฑ มี)
Here I stand, hold back so no one can see
(เฮียร ไอ ซแท็นด , โฮลด แบ็ค โซ โน วัน แค็น ซี)
I feel these wounds, Step down…..Step down……Step….[down]
(ไอ ฟีล ฑิส วูนด , ซเท็พ เดาน ซเท็พ เดาน ซเท็พ [ เดาน ])
Am I breaking
(แอ็ม ไอ บเรคคิง)
[down]
([ เดาน ])

Can I break away
(แค็น นาย บเรค อะเว)
Push me away
(พุฌ มี อะเว)
Make me fall
(เมค มี ฟอล)
Just to see, another side of me
(จัซท ทู ซี , แอะนัธเออะ ไซด อ็อฝ มี)
Push me away
(พุฌ มี อะเว)
You can’t see
(ยู แค็นท ซี)
What I see, the other side of me
(ว็อท ไอ ซี , ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)

Fall back on me, I’ll be the strength I need
(ฟอล แบ็ค ออน มี , แอล บี เดอะ ซทเร็งธ ไอ นีด)
To save me now
(ทู เซฝ มี เนา)
Just come face to face with me
(จัซท คัม เฟซ ทู เฟซ วิฑ มี)
Stay in place you’ll be the first to see
(ซเท อิน พเลซ โยว บี เดอะ เฟิซท ทู ซี)
Me heal these wounds, Step down……Step down……Step……..[down, down]
(มี ฮีล ฑิส วูนด , ซเท็พ เดาน ซเท็พ เดาน ซเท็พ [ เดาน , เดาน ])
Am I breaking
(แอ็ม ไอ บเรคคิง)
[down]
([ เดาน ])

Can I break away
(แค็น นาย บเรค อะเว)
Push me away
(พุฌ มี อะเว)
Make me fall
(เมค มี ฟอล)
Just to see, another side of me
(จัซท ทู ซี , แอะนัธเออะ ไซด อ็อฝ มี)
Push me away
(พุฌ มี อะเว)
You can’t see
(ยู แค็นท ซี)
What I see, the other side of me
(ว็อท ไอ ซี , ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)

No one can see, the other side of me
(โน วัน แค็น ซี , ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)
I walk, I crawl
(ไอ วอค , ไอ ครอล)
Losing everything and waiting for a downfall
(โรซิง เอ๊วี่ติง แอ็นด เวททิง ฟอ รา ดาวอึนฟอล)
No one can see, the other side of me
(โน วัน แค็น ซี , ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ มี)
I walk, I crawl
(ไอ วอค , ไอ ครอล)
Losing everything on the downfall
(โรซิง เอ๊วี่ติง ออน เดอะ ดาวอึนฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Downfall คำอ่านไทย Trust Company

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น