เนื้อเพลง The Chauffeur คำอ่านไทย Duran Duran

Out on the tar planes the glides are moving all looking for a new place to drive
(เอ้า ออน เดอะ ทา พเลน เดอะ กไลด แซร์ มูฝอิง ซอ ลุคอิง ฟอ รา นยู พเลซ ทู ดไรฝ)
You sit beside me so newly charming sweating dew drops glisten freshen your side
(ยู ซิท บิไซด มี โซ นยูลิ ชามิง sweatings ดยู ดร็อพ กริซเซ็น ฟเรฌเอ็น ยุร ไซด)

And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress all shadowy lined
(แอ็นด เดอะ ซัน ดริพ เดาน เบดดิง เฮฝอิ บิไฮนด เดอะ ฟรันท อ็อฝ ยุร ดเรซ ซอร์ แฌดโอะอิ ไลน)
And the droning engines throb in time with your beating heart
(แอ็นด เดอะ dronings เอนจิน ธร็อบ อิน ไทม วิฑ ยุร บืดิงสฺ ฮาท)

Way down the lane away living for another day
(เว เดาน เดอะ เลน อะเว ลีฝอิง ฟอ แอะนัธเออะ เด)
The aphids swarm up in the drifting haze
(ดิ เอฟิด ซวอม อัพ อิน เดอะ ดริฟทิง เฮส)
Swim seagull in the sky towards that hollow western isle
(ซวิม ซีเกิล อิน เดอะ ซไค ทูวอด แดท ฮอลโล เวซเทิน ไอล)
My envied lady holds you fast in her gaze
(มาย เอนวี เลดิ โฮลด ยู ฟัซท อิน เฮอ เกส)

And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress all shadowy lined
(แอ็นด เดอะ ซัน ดริพ เดาน เบดดิง เฮฝอิ บิไฮนด เดอะ ฟรันท อ็อฝ ยุร ดเรซ ซอร์ แฌดโอะอิ ไลน)
And the droning engine throbs in time with your beating heart
(แอ็นด เดอะ dronings เอนจิน ธร็อบ ซิน ไทม วิฑ ยุร บืดิงสฺ ฮาท)
And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress all shadowy lined
(แอ็นด เดอะ ซัน ดริพ เดาน เบดดิง เฮฝอิ บิไฮนด เดอะ ฟรันท อ็อฝ ยุร ดเรซ ซอร์ แฌดโอะอิ ไลน)
And the droning engine throbs in time with your beating heart
(แอ็นด เดอะ dronings เอนจิน ธร็อบ ซิน ไทม วิฑ ยุร บืดิงสฺ ฮาท)
Sing blue silver
(ซิง บลู ซีลเฝอะ)

And watching lovers part I feel you smiling
(แอ็นด วัทชิง ลัฝเออะ พาท ไอ ฟีล ยู ซไมลอิง)
What glass splinters lie so deep in your mind
(ว็อท กลัซ ซพลีนเทอะ ไล โซ ดีพ อิน ยุร ไมนด)
To tear out from your eyes with a thought to stiffin brooding lies
(ทู เทีย เอ้า ฟร็อม ยุร ไอ วิฑ อะ ธอท ทู stiffin broodings ไล)
And I’ll only watch you leave me further behind
(แอ็นด แอล โอ๊นลี่ ว็อช ยู ลีฝ มี เฟอเฑอะ บิไฮนด)

And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress all shadowy lined
(แอ็นด เดอะ ซัน ดริพ เดาน เบดดิง เฮฝอิ บิไฮนด เดอะ ฟรันท อ็อฝ ยุร ดเรซ ซอร์ แฌดโอะอิ ไลน)
And the droning engine throbs in time with your beating heart
(แอ็นด เดอะ dronings เอนจิน ธร็อบ ซิน ไทม วิฑ ยุร บืดิงสฺ ฮาท)
And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress all shadowy lined
(แอ็นด เดอะ ซัน ดริพ เดาน เบดดิง เฮฝอิ บิไฮนด เดอะ ฟรันท อ็อฝ ยุร ดเรซ ซอร์ แฌดโอะอิ ไลน)
And the droning engine throbs in time with your beating heart
(แอ็นด เดอะ dronings เอนจิน ธร็อบ ซิน ไทม วิฑ ยุร บืดิงสฺ ฮาท)
Sing blue silver, sing sing blue silver
(ซิง บลู ซีลเฝอะ , ซิง ซิง บลู ซีลเฝอะ)

More of this kind of camoflauge more than just color and shape
(โม อ็อฝ ดีซ ไคนด อ็อฝ คามอฟฟอตชฺ โม แฑ็น จัซท คัลเออะ แอ็นด เฌพ)
Who’s going now
(ฮู โกอิ้ง เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Chauffeur คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น