เนื้อเพลง G-Unit / U.T.P คำอ่านไทย 50 Cent feat Bun B (U.G.K.), Young Buck (G-Unit)

[Male voice talking]
([ เมล ฝอยซ ทอคอิง ])
Right now with the situation gettin’ better
(ไรท เนา วิฑ เดอะ ซิชิวเอฌัน เกดดิน เบทเทอะ)
So I’m doin’ you things, holla
(โซ แอม โดย ยู ธิง , ฮอลละ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yeah, 50 Cent, uh huh, check me out
(เย่ , 50 เซ็นท , อา ฮู , เช็ค มี เอ้า)

Now piece by piece we put it all together
(เนา พีซ ไบ พีซ วี พัท ดิธ ดอร์ ทุเกฑเออะ)
Time to get this dough n*gga, it’s now or never
(ไทม ทู เก็ท ดีซ โด เอ็น *gga , อิทซ เนา ออ เนฝเวอะ)
I’m wild as ever, foul as ever
(แอม ไวลด แอ็ส เอฝเออะ , เฟาล แอ็ส เอฝเออะ)
Reap whatever, whatever, whatever
(รีพ ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ)
They say I’m a slick talker, sh*t talker
(เด เซ แอม มา ซลิค ทอกเคอ , ฌะ *ที ทอกเคอ)
Grimy ass New Yorker
(ไกรมอิ อาซ นยู Yorker)
Come gutcha, gum futcher, lay your ass out
(คัม gutcha , กัม futcher , เล ยุร อาซ เอ้า)
If you ever catch beef n*gga, call on me
(อิฟ ยู เอฝเออะ แค็ช บีฟ เอ็น *gga , คอล ออน มี)
If you f*cked up in school n*gga, it’s all on me
(อิฟ ยู เอฟ *cked อัพ อิน ซคูล เอ็น *gga , อิทซ ซอร์ ออน มี)
I get a left foot to drop a n*gga, pistol to pop a n*gga
(ไอ เก็ท ดา เล็ฟท ฟุท ทู ดร็อพ อะ เอ็น *gga , พิ๊สท่อล ทู พ็อพ อะ เอ็น *gga)
Break you off proper n*gga, the cops ain’t gonna stop a n*gga [yeah]
(บเรค ยู ออฟฟ พรอพเออะ เอ็น *gga , เดอะ ค็อพ เอน กอนนะ ซท็อพ อะ เอ็น *gga [ เย่ ])
Let’s get this money man, them hos come with the paper
(เล็ท เก็ท ดีซ มันอิ แม็น , เฑ็ม โฮซ คัม วิฑ เดอะ เพเพอะ)
I’m done to go wherever this game takes us
(แอม ดัน ทู โก ฮแวเรฝเออะ ดีซ เกม เทค อัซ)
Look homey, you see my 22’s, sittin’ on low bros
(ลุค โฮมี , ยู ซี มาย 22s , ซิทดิน ออน โล โบร)
That simple mathematics, that equal more hoes
(แดท ซิ๊มเพิ่ล แมธิแมทอิคซ , แดท อีคแว็ค โม โฮ)
I smoke a lot of dro, I got a lot of flows
(ไอ ซโมค เก ล็อท อ็อฝ ดีโร , ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฟโล)
Sh*t I didn’t have to say that, y’all already know
(ฌะ *ที ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เซ แดท , ยอล ออลเรดอิ โน)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])
From New York to New Orleans
(ฟร็อม นยู ยอค ทู นยู โอรีอินสฺ)
A problem, holla at me
(อะ พรอบเล็ม , ฮอลละ แอ็ท มี)
My n*ggas comin’ to see
(มาย เอ็น *ggas คัมอิน ทู ซี)
If everythin’ is alright
(อิฟ เอรี่ติน อีส ออลไร๊ท)

Ya’ll n*ggas can blow some trees
(ยอล เอ็น *ggas แค็น บโล ซัม ทรี)
Have coke and some Hennessey
(แฮ็ฝ โคค แอ็นด ซัม เฮนเนสซี)
My n*ggas from U.T.P.
(มาย เอ็น *ggas ฟร็อม ยู ที พี)
Everythin’ is alright
(เอรี่ติน อีส ออลไร๊ท)

[Young Buck]
([ ยัง บัค ])
For those who couldn’t figure me out, what this n*gga be bout
(ฟอ โฑส ฮู คูดซึ่น ฟีกยุร มี เอ้า , ว็อท ดีซ เอ็น *gga บี เบาท)
Cookin’ it, and cuttin’ it, and flippin’ it, in 24 hours
(คุ๊คกิน หนิด , แอ็นด คัทดิน หนิด , แอ็นด ฟริพพิน หนิด , อิน 24 เอาร)
Cause I keep a dyke, on the back of the bike
(คอส ไอ คีพ อะ ไดค , ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ไบค)
In the summertime the white
(อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ เดอะ ฮไวท)
Air Force One’s, Louie Baton, Nike style [woo]
(แอ โฟซ วัน , ลูยอี บะทอง , นายกี้ ซไทล [ วู ])
Don’t really talk much [uh huh], I let my money speak
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ทอค มัช [ อา ฮู ] , ไอ เล็ท มาย มันอิ ซพีค)
I know you saw us, sh*t we a 100 deep
(ไอ โน ยู ซอ อัซ , ฌะ *ที วี อะ 100 ดีพ)
I’m sippin’ Don, with Juan, Bird, and smokin’ weed
(แอม ซิบปิ่น ด็อน , วิฑ วอน , เบิด , แอ็นด สโมกิน วี)
Shakin’ them haters off, bouncin’ to this jukin’ beat
(เชคกินเฑ็ม เฮเดอ ออฟฟ , เบ๊าซิน ทู ดีซ jukin บีท)
F*ckin’ with 50, cause he strictly about head bustin’
(เอฟ *ckin วิฑ 50 , คอส ฮี ซทรีคลิ อะเบาท เฮ็ด บัสติน)
Lettin’ New York know these Unica n*ggas ain’t stuntin’
(เลทดิน นยู ยอค โน ฑิส Unica เอ็น *ggas เอน สตันดิน)
N*gga we ain’t runnin’, I guarantee you that
(เอ็น *gga วี เอน รูนนิน , ไอ แกเร็นที ยู แดท)
After these messages we’ll be right back
(อาฟเทอะ ฑิส เมซซิจ เว็ล บี ไรท แบ็ค)
Take off that necklace a, because this tech will hit a
(เทค ออฟฟ แดท เนคเครด อะ , บิคอส ดีซ ทิค วิล ฮิท ดา)
Innocent bystander who don’t respect a n*gga
(อีนโนะเซ็นท bystander ฮู ด้อนท์ ริซเพคท ดา เอ็น *gga)
After you finish your collard greens and cornbread
(อาฟเทอะ ยู ฟีนอิฌ ยุร คอลเลิด กรีน แซน cornbread)
Get you a glock, and come around here where my mom stayin’
(เก็ท ยู อะ คล็อก , แอ็นด คัม อะเรานด เฮียร ฮแว มาย มัม สเตยิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bun B]
([ บัน บี ])
From South I 95, 85, 65 right at the I 10, get your money widened
(ฟร็อม เซาธ ไอ 95 , 85 , 65 ไรท แอ็ท ดิ ไอ เทน , เก็ท ยุร มันอิ widened)
I got the Columbian, and I’m gonna hold ’em down
(ไอ ก็อท เดอะ โคะลัมเบียน , แอ็นด แอม กอนนะ โฮลด เอ็ม เดาน)
When you get close, call n*gga I’m gonna guide you down
(ฮเว็น ยู เก็ท คโลส , คอล เอ็น *gga แอม กอนนะ ไกด ยู เดาน)
You got it now, [got it], well then what time you leavin’
(ยู ก็อท ดิธ เนา , [ ก็อท ดิธ ] , เว็ล เด็น ว็อท ไทม ยู เลวิน)
In a couple of hours, some time close to this evenin’
(อิน อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เอาร , ซัม ไทม คโลส ทู ดีซ อีฝนิน)
What us speed with V8, them cops then heated
(ว็อท อัซ ซพีด วิฑ V8 , เฑ็ม ค็อพ เด็น ฮีท)
They locked my partner Gus up for smokin’ weed and speedin’
(เด ล็อค มาย พาทเนอะ Gus อัพ ฟอ สโมกิน วี แอ็นด speedin)
But he’ll be home though, probably about the same time you get ya
(บัท เฮ็ล บี โฮม โธ , พรอบอับลิ อะเบาท เดอะ เซม ไทม ยู เก็ท ยา)
Sh*t yeah, seems like we paid his bond like last year
(ฌะ *ที เย่ , ซีม ไลค วี เพลด ฮิส บ็อนด ไลค ลาซท เยีย)
But anyway, you know that thing we thought that was, but wasn’t?
(บัท เอนอิเว , ยู โน แดท ธิง วี ธอท แดท วอส , บัท วอสซึ้น)
Well come to find out, my homey found somethin’
(เว็ล คัม ทู ไฟนด เอ้า , มาย โฮมี เฟานด ซัมติน)
But he had to choke a b*tch, and fo’ pound somethin’
(บัท ฮี แฮ็ด ทู โชค เก บี *tch , แอ็นด โฟ เพานด ซัมติน)
Cause I told him, what you told me about the chump and he chumped ’em
(คอส ไอ โทลด ฮิม , ว็อท ยู โทลด มี อะเบาท เดอะ ชัมพ แอ็นด ฮี ชัมพ เอ็ม)
Put the barrel bottle pump, and pumped ’em
(พัท เดอะ แบเร็ล บ๊อทเทิ่ล พัมพ , แอ็นด พัมพ เอ็ม)
And pumped ’em and pumped ’em, and pumped ’em and pumped ’em
(แอ็นด พัมพ เอ็ม แอ็นด พัมพ เอ็ม , แอ็นด พัมพ เอ็ม แอ็นด พัมพ เอ็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Male voice talking]
([ เมล ฝอยซ ทอคอิง ])
We over here, E, shots of, sippin’ on Courvoisier
(วี โอเฝอะ เฮียร , อี , ฌ็อท อ็อฝ , ซิบปิ่น ออน Courvoisier)
Yeah Rockin’ exclusive, haha, haha
(เย่ รอคกิน เอ็คซคลูซิฝ , ฮาฮา , ฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G-Unit / U.T.P คำอ่านไทย 50 Cent feat Bun B (U.G.K.), Young Buck (G-Unit)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น