เนื้อเพลง Fearless คำอ่านไทย Colbie Caillat

if that’s the way you love you’ve got to learn so much
(อิฟ แด๊ท เดอะ เว ยู ลัฝ ยู๊ฟ ก็อท ทู เลิน โซ มัช)
if that’s the way you say goodbye
(อิฟ แด๊ท เดอะ เว ยู เซ กู๊ดบาย)
than this is how it ends and i’m alright with it
(แฑ็น ดีซ ซิส เฮา อิท เอ็นด แซน แอม ออลไร๊ท วิฑ อิท)
your never gonna see me cry
(ยุร เนฝเวอะ กอนนะ ซี มี คไร)
cause i’ve cried
(คอส แอฝ คไร)

so go on
(โซ โก ออน)
go on and break my heart
(โก ออน แอ็นด บเรค มาย ฮาท)
i’ll be okay
(แอล บี โอเค)
there’s nothing you can do to me
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู ทู มี)
that’s ever gonna bury me
(แด๊ท เอฝเออะ กอนนะ เบริ มี)
so go on
(โซ โก ออน)
go on and leave my love out on the street
(โก ออน แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
i’m fearless
(แอม เฟียเล็ซ)
better believe i’m fearless, fearless
(เบทเทอะ บิลีฝ แอม เฟียเล็ซ , เฟียเล็ซ)

if this is how it hurts
(อิฟ ดีซ ซิส เฮา อิท เฮิท)
it couldn’t get much worse
(อิท คูดซึ่น เก็ท มัช เวิซ)
if this is how it feels to fall
(อิฟ ดีซ ซิส เฮา อิท ฟีล ทู ฟอล)
than that’s the way it is
(แฑ็น แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)
we live with what we miss
(วี ไลฝ วิฑ ว็อท วี มิซ)
we learn to build another wall to let fall
(วี เลิน ทู บิลด แอะนัธเออะ วอล ทู เล็ท ฟอล)

so go on
(โซ โก ออน)
go on and break my heart
(โก ออน แอ็นด บเรค มาย ฮาท)
i’ll be okay
(แอล บี โอเค)
there’s nothing you can do to me
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู ทู มี)
that’s ever gonna bury me
(แด๊ท เอฝเออะ กอนนะ เบริ มี)
so go on
(โซ โก ออน)
go on and leave my love out on the street
(โก ออน แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
i’m fearless
(แอม เฟียเล็ซ)
better believe i’m fearless, fearless
(เบทเทอะ บิลีฝ แอม เฟียเล็ซ , เฟียเล็ซ)

if it’s between love and loosing
(อิฟ อิทซ บีทวิน ลัฝ แอ็นด ลูสซิง)
and to never have known the feeling
(แอ็นด ทู เนฝเวอะ แฮ็ฝ โนน เดอะ ฟีลอิง)
i’d still side with love
(อาย ซทิล ไซด วิฑ ลัฝ)
and if i end up lonely
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอ็นด อัพ โลนลิ)
at least i will be there knowing i believe in love
(แอ็ท ลีซท ไอ วิล บี แดร์ โนอิง ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

go on, go on and break my heart
(โก ออน , โก ออน แอ็นด บเรค มาย ฮาท)
i’ll be okay i’m fearless
(แอล บี โอเค แอม เฟียเล็ซ)
better believe i’m fearless, fearless
(เบทเทอะ บิลีฝ แอม เฟียเล็ซ , เฟียเล็ซ)
go on, go on and break my heart
(โก ออน , โก ออน แอ็นด บเรค มาย ฮาท)
i’ll be okay there’s nothing you can do to me
(แอล บี โอเค แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู ทู มี)
that’s ever gonna bury me
(แด๊ท เอฝเออะ กอนนะ เบริ มี)
so go on, go on
(โซ โก ออน , โก ออน)
and leave my love out on the street
(แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
i’m fearless
(แอม เฟียเล็ซ)
better believe i’m fearless, fearless
(เบทเทอะ บิลีฝ แอม เฟียเล็ซ , เฟียเล็ซ)

so go on and leave my love
(โซ โก ออน แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ)

go on and leave my love
(โก ออน แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ)
[you know that it was nothing but love]
([ ยู โน แดท ดิธ วอส นัธอิง บัท ลัฝ ])

go on and leave my love
(โก ออน แอ็นด ลีฝ มาย ลัฝ)
[better believe im fearless, fearless]
([ เบทเทอะ บิลีฝ แอม เฟียเล็ซ , เฟียเล็ซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fearless คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น