เนื้อเพลง Underground คำอ่านไทย David Bowie

No one can blame you
(โน วัน แค็น บเลม ยู)
For walking away
(ฟอ วอคกิง อะเว)
Too much rejection
(ทู มัช ริเจคฌัน)
No love injection
(โน ลัฝ อินเจคฌัน)
Life can be easy
(ไลฟ แค็น บี อีสอิ)
It’s not always swell
(อิทซ น็อท ออลเว ซเว็ล)
Don’t tell me truth hurts, little girl
(ด้อนท์ เท็ล มี ทรูธ เฮิท , ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Cause it hurts like hell [echo]
(คอส อิท เฮิท ไลค เฮ็ล [ เอคโอ ])
But down in the underground [oh oh oh oh oh]
(บัท เดาน อิน ดิ อันเดิกเรานด [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
You’ll find someone true [down underground]
(โยว ไฟนด ซัมวัน ทรู [ เดาน อันเดิกเรานด ])
Down in the underground [oh oh oh oh oh]
(เดาน อิน ดิ อันเดิกเรานด [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
A land serene [oh oh oh oh]
(อะ แล็นด ซิรีน [ โอ โอ โอ โอ ])
A crystal moon, ah, ah
(อะ ครีซแท็ล มูน , อา , อา)

It’s only forever
(อิทซ โอ๊นลี่ เฟาะเรฝเออะ)
Not long at all
(น็อท ล็อง แอ็ท ดอร์)
Lost and lonely
(ล็อซท แอ็นด โลนลิ)
That’s underground
(แด๊ท อันเดิกเรานด)
Underground
(อันเดิกเรานด)

Daddy, daddy, get me out of here [heard about a place today]
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร [ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด ])
I, I’m underground [nothing never hurts again]
(ไอ , แอม อันเดิกเรานด [ นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท อะเกน ])
Heard about a place today [daddy, get me out of here]
(เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด [ แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
Where nothing never hurts again [wanna go underground]
(ฮแว นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท อะเกน [ วอนนา โก อันเดิกเรานด ])
Daddy, daddy, get me out of here [wanna go underground]
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร [ วอนนา โก อันเดิกเรานด ])
I, I’m underground [get me underground]
(ไอ , แอม อันเดิกเรานด [ เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
Sister, sister, please take me down [daddy, get me out of here]
(ซีซเทอะ , ซีซเทอะ , พลีส เทค มี เดาน [ แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
I, I’m underground [wanna go underground]
(ไอ , แอม อันเดิกเรานด [ วอนนา โก อันเดิกเรานด ])
Daddy, daddy, get me out of here
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร)

No one can blame you
(โน วัน แค็น บเลม ยู)
For walking away
(ฟอ วอคกิง อะเว)
Too much rejection
(ทู มัช ริเจคฌัน)
No love injection
(โน ลัฝ อินเจคฌัน)
But down in the underground [oh oh oh oh oh]
(บัท เดาน อิน ดิ อันเดิกเรานด [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
You’ll find someone true [down underground]
(โยว ไฟนด ซัมวัน ทรู [ เดาน อันเดิกเรานด ])
Down in the underground [oh oh oh oh oh]
(เดาน อิน ดิ อันเดิกเรานด [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
A land serene [oh oh oh oh]
(อะ แล็นด ซิรีน [ โอ โอ โอ โอ ])
A crystal moon, ah, ah
(อะ ครีซแท็ล มูน , อา , อา)

It’s only [echo]
(อิทซ โอ๊นลี่ [ เอคโอ ])
It’s only forever
(อิทซ โอ๊นลี่ เฟาะเรฝเออะ)
It’s not long at all
(อิทซ น็อท ล็อง แอ็ท ดอร์)
Lost and lonely
(ล็อซท แอ็นด โลนลิ)
That’s underground
(แด๊ท อันเดิกเรานด)
Underground
(อันเดิกเรานด)

Daddy, daddy, get me out of here
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร)
Heard about a place today [heard about a place today]
(เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด [ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด ])
Nothing never hurts again [nothing never hurts again]
(นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท อะเกน [ นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท อะเกน ])
Daddy, daddy, get me out of here [daddy, get me out of here]
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร [ แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร ])
I’m, I’m underground [wanna go underground]
(แอม , แอม อันเดิกเรานด [ วอนนา โก อันเดิกเรานด ])
Sister, sister, please take me down [wanna go underground]
(ซีซเทอะ , ซีซเทอะ , พลีส เทค มี เดาน [ วอนนา โก อันเดิกเรานด ])
I’m, I’m underground [get me underground]
(แอม , แอม อันเดิกเรานด [ เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
Daddy, daddy, get me out
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า)

Wanna live underground
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด)
Wanna live underground [underground]
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ อันเดิกเรานด ])
Wanna live underground
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด)
Wanna live underground [underground]
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ อันเดิกเรานด ])
Wanna live underground
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด)
Wanna live underground [wanna live underground]
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด ])
Wanna live underground [wanna live underground]
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด ])
Wanna live underground [wanna live underground]
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด ])

Daddy, daddy, get me out of here [get me underground, now get me
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี เอ้า อ็อฝ เฮียร [ เก็ท มี อันเดิกเรานด , เนา เก็ท มี)
underground]
(อันเดิกเรานด ])
I’m, I’m underground [get me underground, now get me underground]]
(แอม , แอม อันเดิกเรานด [ เก็ท มี อันเดิกเรานด , เนา เก็ท มี อันเดิกเรานด ] ])
Sister, sister please take me down [now get me underground]
(ซีซเทอะ , ซีซเทอะ พลีส เทค มี เดาน [ เนา เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
I’m, I’m underground [now get me underground]
(แอม , แอม อันเดิกเรานด [ เนา เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
I, I’m underground [now get me underground]
(ไอ , แอม อันเดิกเรานด [ เนา เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
I, I’m underground [now get me underground]
(ไอ , แอม อันเดิกเรานด [ เนา เก็ท มี อันเดิกเรานด ])
Daddy, daddy, get me [heard about a place today, where nothing never hurts
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี [ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , ฮแว นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท)
again]
(อะเกน ])
Daddy, daddy, get me [heard about a place today, where nothing never hurts
(แดดดิ , แดดดิ , เก็ท มี [ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , ฮแว นัธอิง เนฝเวอะ เฮิท)
again]
(อะเกน ])

[Heard about a place today, wanna live underground]
([ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด ])
[Heard about a place today, wanna live underground]
([ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด ])

Wanna live underground [heard about a place today, wanna live, wanna live
(วอนนา ไลฝ อันเดิกเรานด [ เฮิด อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , วอนนา ไลฝ , วอนนา ไลฝ)
underground] [x3]
(อันเดิกเรานด ] [ x3 ])

Sister, sister, take me down [heart about a place today, wanna live, wanna
(ซีซเทอะ , ซีซเทอะ , เทค มี เดาน [ ฮาท อะเบาท ดา พเลซ ทุเด , วอนนา ไลฝ , วอนนา)
live underground] [x2]
(ไลฝ อันเดิกเรานด ] [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Underground คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น