เนื้อเพลง Zeroes คำอ่านไทย David Bowie

Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)

You’ve arrived in the land of a thousand different names
(ยู๊ฟ แอะไรฝ อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ อะ เธาแส็น ดีฟเฟอะเร็นท เนม)
Where the fabulous sons have crashed their planes in flames
(ฮแว เดอะ แฟบอิวลัซ ซัน แฮ็ฝ คแร็ฌ แด พเลน ซิน ฟเลม)
Now tomorrow is back claiming redemption is on your heels
(เนา ทุมอโร อีส แบ็ค ครีมมิง ริเดมฌัน อีส ออน ยุร ฮีล)
And a toothless past is asking you how it feels
(แอ็นด อะ ทูธเล็ซ พาซท อีส อาคกิ้ง ยู เฮา อิท ฟีล)
And me my little red Corvette has driven by
(แอ็นด มี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เร็ด คอเฝท แฮ็ส ดรีฝเอ็น ไบ)
My fair weather heart has fallen in
(มาย แฟ เวฑเออะ ฮาท แฮ็ส ฟอลเล็น อิน)
My rainy day girl is feeling down
(มาย เรนอิ เด เกิล อีส ฟีลอิง เดาน)
And she tells me that the world is spinning round
(แอ็นด ชี เท็ล มี แดท เดอะ เวิลด อีส สปินนิ่ง เรานด)
I say the dream was all for you
(ไอ เซ เดอะ ดรีม วอส ซอร์ ฟอ ยู)
You’re nobody else
(ยัวร์ โนบอดี้ เอ็ลซ)
Tonight the Zeroes were singing for you
(ทุไนท เดอะ Zeroes เวอ ซิงกิง ฟอ ยู)

Yeah
(เย่)

Hi, can I walk you home again today,
(ไฮ , แค็น นาย วอค ยู โฮม อะเกน ทุเด ,)
Gotta get forgive and forget hey-hey,
(กอททะ เก็ท เฟาะกีฝ แอ็นด เฟาะเกท เฮ เฮ ,)
Something good is happening I don’t know what it is,
(ซัมติง เกิด อีส แฮพเพะนิง ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส ,)
Don’t you know we’re back on trial again today
(ด้อนท์ ยู โน เวีย แบ็ค ออน ไทรแอ็ล อะเกน ทุเด)
And it’s breaking wine for you
(แอ็นด อิทซ บเรคคิง ไวน ฟอ ยู)
Hell it’s only ’cause you’re true
(เฮ็ล อิทซ โอ๊นลี่ คอส ยัวร์ ทรู)
Someone outtimed my heart
(ซัมวัน outtimed มาย ฮาท)
Stopping and preaching and letting love in
(ซทอพพิง แอ็นด preachings แอ็นด เลทดิง ลัฝ อิน)
You are my moon, you are my sun
(ยู อาร์ มาย มูน , ยู อาร์ มาย ซัน)
Heaven knows what you are
(เฮฝเอ็น โน ว็อท ยู อาร์)
Tonight the Zeroes are singing for you
(ทุไนท เดอะ Zeroes แซร์ ซิงกิง ฟอ ยู)

Yes they were,
(เย็ซ เด เวอ ,)
Tonight the Zeroes were singing for you
(ทุไนท เดอะ Zeroes เวอ ซิงกิง ฟอ ยู)
Tonight the Zeroes were singing for you
(ทุไนท เดอะ Zeroes เวอ ซิงกิง ฟอ ยู)

Doesn’t matter what you try to do
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ทไร ทู ดู)
Doesn’t matter what you try to do
(ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู ทไร ทู ดู)
Doesn’t matter where you try to go
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮแว ยู ทไร ทู โก)
Doesn’t matter who we really are
(ดัสอินท แมทเทอะ ฮู วี ริแอ็ลลิ อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zeroes คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น