เนื้อเพลง Separate Ways คำอ่านไทย Elvis Presley

I see a change is coming to our lives
(ไอ ซี อะ เชนจ อีส คัมอิง ทู เอ๊า ไลฝ)
It’s not the same as it used to be
(อิทซ น็อท เดอะ เซม แอ็ส ซิท ยูซ ทู บี)
And it’s not too late to realise our mistake
(แอ็นด อิทซ น็อท ทู เลท ทู รีโอราย เอ๊า มิซเทค)
We’re just not right for each other
(เวีย จัซท น็อท ไรท ฟอ อีช อัฑเออะ)

Love has slipped away left us only friends
(ลัฝ แฮ็ส สลิป อะเว เล็ฟท อัซ โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
We almost seem like strangers
(วี ออลโมซท ซีม ไลค ซทเรนเจอะ)
All that’s left between us are the memories we shared
(ออล แด๊ท เล็ฟท บีทวิน อัซ แซร์ เดอะ เมรโมรี วี เชย์)
Of times we thought we cared for each other
(อ็อฝ ไทม วี ธอท วี คา ฟอ อีช อัฑเออะ)

There’s nothing left to do but go our separate ways
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ดู บัท โก เอ๊า เซพอะริท เว)
And pick up all the pieces left behind us
(แอ็นด พิค อัพ ออล เดอะ พีซ เล็ฟท บิไฮนด อัซ)
And maybe someday, somewhere along the way
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ , ซัมแวร์ อะลอง เดอะ เว)
Another love will find us
(แอะนัธเออะ ลัฝ วิล ไฟนด อัซ)

Some day when she’s older, maybe she will understand
(ซัม เด ฮเว็น ชี โอลเดอะ , เมบี ชี วิล อันเดิซแทนด)
Why her mom and dad are not together
(ฮไว เฮอ มัม แอ็นด แด็ด อาร์ น็อท ทุเกฑเออะ)
The tears that she will cry when I have to say goodbye
(เดอะ เทีย แดท ชี วิล คไร ฮเว็น นาย แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)
Will tear at my heart forever
(วิล เทีย แรท มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)

There’s nothing left to do but go our separate ways
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู ดู บัท โก เอ๊า เซพอะริท เว)
And pick up all the pieces left behind us
(แอ็นด พิค อัพ ออล เดอะ พีซ เล็ฟท บิไฮนด อัซ)
And maybe someday, somewhere along the way
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ , ซัมแวร์ อะลอง เดอะ เว)
Another love will find us
(แอะนัธเออะ ลัฝ วิล ไฟนด อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Separate Ways คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น