เนื้อเพลง Love You More คำอ่านไทย Eminem

[chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
The more you put me through
(เดอะ โม ยู พัท มี ธรู)
The more it makes me wanna come back to you
(เดอะ โม อิท เมค มี วอนนา คัม แบ็ค ทู ยู)
You say you hate me, I just love you more
(ยู เซ ยู เฮท มี , ไอ จัซท ลัฝ ยู โม)
You don’t want me, I just want you more
(ยู ด้อนท์ ว็อนท มี , ไอ จัซท ว็อนท ยู โม)
I buy you flowers, you throw ’em at me
(ไอ ไบ ยู ฟเลาเออะ , ยู ธโร เอ็ม แอ็ท มี)
I know it’s sad but it’s making me happy
(ไอ โน อิทซ แซ็ด บัท อิทซ เมคอิง มี แฮพพิ)
The more that you slap me, the more that it turns me on
(เดอะ โม แดท ยู ซแล็พ มี , เดอะ โม แดท ดิธ เทิน มี ออน)
Because you love me and I love you more
(บิคอส ยู ลัฝ มี แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม)

It’s sick but who could ever predict we’d be doin’ the same sh*t
(อิทซ ซิค บัท ฮู เคิด เอฝเออะ พริดีคท เว็ด บี โดย เดอะ เซม ฌะ *ที)
We say that we do it for our baby but we don’t, we do it for us
(วี เซ แดท วี ดู อิท ฟอ เอ๊า เบบิ บัท วี ด้อนท์ , วี ดู อิท ฟอ อัซ)
It’s lust, ‘cuz neither one of us trusts each other so we f*ck
(อิทซ ลัซท , คัซ นีเฑอะไนเฑอะ วัน อ็อฝ อัซ ทรัซท อีช อัฑเออะ โซ วี เอฟ *ck)
till we bust, ’till cuss each other out, we know what it’s about
(ทิล วี บัซท , ทิล ครัสอีช อัฑเออะ เอ้า , วี โน ว็อท อิทซ อะเบาท)
Shout ’till I throw you out the house, you throw me out the house
(เฌาท ทิล ไอ ธโร ยู เอ้า เดอะ เฮาซ , ยู ธโร มี เอ้า เดอะ เฮาซ)
I throw you on the couch, punch you in the mouth, we fist fight
(ไอ ธโร ยู ออน เดอะ เคาช , พันช ยู อิน เดอะ เมาธ , วี ฟิซท ไฟท)
till we turn this mother out and apologize after, laughter
(ทิล วี เทิน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เอ้า แอ็นด อะพอลโอะไจส อาฟเทอะ , ลาฟเทอะ)
Pain, it’s insane, we’re back in the same chapter again
(เพน , อิทซ อินเซน , เวีย แบ็ค อิน เดอะ เซม แชพเทอะ อะเกน)
And it’s sad but it’s true, when i’m laying here with you
(แอ็นด อิทซ แซ็ด บัท อิทซ ทรู , ฮเว็น แอม เลยิง เฮียร วิฑ ยู)
There ain’t nothing anyone could ever say or ever do ‘cuz
(แดร์ เอน นัธอิง เอนอิวัน เคิด เอฝเออะ เซ ออ เอฝเออะ ดู คัซ)

[chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
The more you put me through
(เดอะ โม ยู พัท มี ธรู)
The more it makes me wanna come back to you
(เดอะ โม อิท เมค มี วอนนา คัม แบ็ค ทู ยู)
You say you hate me, I just love you more
(ยู เซ ยู เฮท มี , ไอ จัซท ลัฝ ยู โม)
You don’t want me, I just want you more
(ยู ด้อนท์ ว็อนท มี , ไอ จัซท ว็อนท ยู โม)
I buy you flowers, you throw ’em at me
(ไอ ไบ ยู ฟเลาเออะ , ยู ธโร เอ็ม แอ็ท มี)
I know it’s sad but it’s making me happy
(ไอ โน อิทซ แซ็ด บัท อิทซ เมคอิง มี แฮพพิ)
The more that you slap me, the more that it turns me on
(เดอะ โม แดท ยู ซแล็พ มี , เดอะ โม แดท ดิธ เทิน มี ออน)
Because you love me and I love you more
(บิคอส ยู ลัฝ มี แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม)

Cuz I hate you, do you hate me?
(คัซ ไอ เฮท ยู , ดู ยู เฮท มี)
Good, ‘cuz you’re so f*ckin beautiful when you’re angry
(เกิด , คัซ ยัวร์ โซ เอฟ *ckin บยูทิฟุล ฮเว็น ยัวร์ แองกริ)
It makes me wanna just take you and just throw you
(อิท เมค มี วอนนา จัซท เทค ยู แอ็นด จัซท ธโร ยู)
on the bed and f*ck you like I don’t even know you
(ออน เดอะ เบ็ด แอ็นด เอฟ *ck ยู ไลค ไก ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยู)
You F*CK other people and I F*CK other people
(ยู เอฟ *CK อัฑเออะ พี๊เพิ่ล แอ็นด ดาย เอฟ *CK อัฑเออะ พี๊เพิ่ล)
You’re a SL*T, but i’m equal, i’m a MUTT, we’re both evil
(ยัวร์ อะ SL*ที , บัท แอม อีคแว็ค , แอม มา มัท , เวีย โบธ อี๊วิ้ว)
in our ways but neither one of us would ever admit it
(อิน เอ๊า เว บัท นีเฑอะไนเฑอะ วัน อ็อฝ อัซ เวิด เอฝเออะ แอ็ดมีท ดิธ)
Cuz one of us would have one up on the other so forget it
(คัซ วัน อ็อฝ อัซ เวิด แฮ็ฝ วัน อัพ ออน ดิ อัฑเออะ โซ เฟาะเกท ดิธ)
We can make accusations, people spread rumours
(วี แค็น เมค แอคยุเสฌัน , พี๊เพิ่ล ซพเร็ด รูเมอะ)
But they ain’t got proof, ’till they do, it’s just the two of us
(บัท เด เอน ก็อท พรูฟ , ทิล เด ดู , อิทซ จัซท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
You and me, ‘cuz any chick can say that she’s screwin’ me
(ยู แอ็นด มี , คัซ เอนอิ ชิค แค็น เซ แดท ชี สคิววิน มี)
But you gotta believe it to a degree ‘cuz true indeed
(บัท ยู กอททะ บิลีฝ อิท ทู อะ ดิกรี คัซ ทรู อินดีด)
If you didn’t I wouldn’t be hittin’, yeah I would
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน ไอ วูดดึ่น บี ฮิทดิน , เย่ ไอ เวิด)
Cuz the sex is too damn good, if I ran, who would I run to
(คัซ เดอะ เซ็คซ อีส ทู แด็ม เกิด , อิฟ ฟาย แร็น , ฮู เวิด ดาย รัน ทู)
that would be this soft and warm? So it’s off and on
(แดท เวิด บี ดีซ ซ็อฟท แอ็นด วอม โซ อิทซ ออฟฟ แอ็นด ออน)
Usually more off then on but at least we know that we
(ยูฉัวลิ โม ออฟฟ เด็น ออน บัท แอ็ท ลีซท วี โน แดท วี)
Share this common bond, you’re the only one I can f*ck
(แฌ ดีซ คอมมัน บ็อนด , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ แค็น เอฟ *ck)
without a condom on, I hope the only reason that I cope
(วิเฑาท ดา คอนดอม ออน , ไอ โฮพ ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น แดท ไอ โคพ)
Is ‘cuz if that faggot busts then I can bust in that, and that’s why
(อีส คัซ อิฟ แดท แฟกกัท บัซท เด็น นาย แค็น บัซท อิน แดท , แอ็นด แด๊ท ฮไว)

[chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
The more you put me through
(เดอะ โม ยู พัท มี ธรู)
The more it makes me wanna come back to you
(เดอะ โม อิท เมค มี วอนนา คัม แบ็ค ทู ยู)
You say you hate me, I just love you more
(ยู เซ ยู เฮท มี , ไอ จัซท ลัฝ ยู โม)
You don’t want me, I just want you more
(ยู ด้อนท์ ว็อนท มี , ไอ จัซท ว็อนท ยู โม)
I buy you flowers, you throw ’em at me
(ไอ ไบ ยู ฟเลาเออะ , ยู ธโร เอ็ม แอ็ท มี)
I know it’s sad but it’s making me happy
(ไอ โน อิทซ แซ็ด บัท อิทซ เมคอิง มี แฮพพิ)
The more that you slap me, the more that it turns me on
(เดอะ โม แดท ยู ซแล็พ มี , เดอะ โม แดท ดิธ เทิน มี ออน)
Because you love me and I love you more
(บิคอส ยู ลัฝ มี แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม)

I can never understand it, that’s why I don’t try
(ไอ แค็น เนฝเวอะ อันเดิซแทนด ดิท , แด๊ท ฮไว ไอ ด้อนท์ ทไร)
From junior high until we both die, you silly hoe why must we try
(ฟร็อม จูนเยอะ ไฮ อันทีล วี โบธ ได , ยู ซีลลิ โฮ ฮไว มัซท วี ทไร)
Is it really so rough that we must always call each other’s Billy Goat’s Gruff
(อีส ซิท ริแอ็ลลิ โซ รัฟ แดท วี มัซท ออลเว คอล อีช อัฑเออะ บีลลิ โกท กรัฟ)
Try to pull each other’s legs until the other begs
(ทไร ทู พุล อีช อัฑเออะ เล็ก อันทีล ดิ อัฑเออะ เบ็ก)
We’re lying to ourself, that’s the beauty of it, yeah
(เวีย ลายยิง ทู ourself , แด๊ท เดอะ บยูทิ อ็อฝ อิท , เย่)
Cuz we truly love each other, that’s why we always fight
(คัซ วี ทรูลิ ลัฝ อีช อัฑเออะ , แด๊ท ฮไว วี ออลเว ไฟท)
And all we do is shove each other every other f*ckin’ night
(แอ็นด ออล วี ดู อีส ฌัฝ อีช อัฑเออะ เอฝริ อัฑเออะ เอฟ *ckin ไนท)
And it’s clear, it ain’t gonna change, this pinned up rage
(แอ็นด อิทซ คเลีย , อิท เอน กอนนะ เชนจ , ดีซ พินทฺ อัพ เรจ)
We both have, we both feel like we’ve been upstaged
(วี โบธ แฮ็ฝ , วี โบธ ฟีล ไลค หวีบ บีน อัพซเทจ)
By someone else, we both been someone else’s someone else
(ไบ ซัมวัน เอ็ลซ , วี โบธ บีน ซัมวัน เอ็ลซ ซัมวัน เอ็ลซ)
The problem is neither one wants help, it’s an addiction
(เดอะ พรอบเล็ม อีส นีเฑอะไนเฑอะ วัน ว็อนท เฮ็ลพ , อิทซ แอน แอ็ดดีคณัน)
And it can’t be fixed, our family’s mixed up
(แอ็นด ดิท แค็นท บี ฟิคซ , เอ๊า แฟมอิลิ มิคซ อัพ)
There’s a baby sister in the mix and it hurts ‘cuz the pieces to the puzzle don’t fit
(แดร์ ซา เบบิ ซีซเทอะ อิน เดอะ มิคซ แอ็นด ดิท เฮิท คัซ เดอะ พีซ ทู เดอะ พั๊ซเซิ่ล ด้อนท์ ฟิท)
And anybody who thinks he knows us doesn’t know sh*t
(แอ็นด เอนอิบอดิ ฮู ธิงค ฮี โน อัซ ดัสอินท โน ฌะ *ที)
And they’re probably just tired of hearing it all the time on every song
(แอ็นด เดรว พรอบอับลิ จัซท ไทร อ็อฝ เฮียริง อิท ดอร์ เดอะ ไทม ออน เอฝริ ซ็อง)
Every lyric and every rhyme, all the hoopla, all of the woopty woo
(เอฝริ ลีริค แอ็นด เอฝริ ไรม , ออล เดอะ hoopla , ออล อ็อฝ เดอะ woopty วู)
What you put me through, f*ckin’ woopty do
(ว็อท ยู พัท มี ธรู , เอฟ *ckin woopty ดู)
But I won’t be made a fool of, if this is true love
(บัท ไอ ว็อนท บี เมด อะ ฟูล อ็อฝ , อิฟ ดีซ ซิส ทรู ลัฝ)
You wouldn’t do what you did last time, you wouldn’t screw up
(ยู วูดดึ่น ดู ว็อท ยู ดิด ลาซท ไทม , ยู วูดดึ่น ซครู อัพ)
This time, ‘cuz this time girl i’m tellin you what
(ดีซ ไทม , คัซ ดีซ ไทม เกิล แอม เทลลิน ยู ว็อท)
You do it again and i’m f*ckin’ you up ‘cuz no matter
(ยู ดู อิท อะเกน แอ็นด แอม เอฟ *ckin ยู อัพ คัซ โน แมทเทอะ)

[chorus 2]
([ โครัซ ทู ])
What you say, what you do
(ว็อท ยู เซ , ว็อท ยู ดู)
I’ma hunt you down ’till I find you
(แอมอา ฮันท ยู เดาน ทิล ไอ ไฟนด ยู)
No matter where you run, i’ll be right there
(โน แมทเทอะ ฮแว ยู รัน , แอล บี ไรท แดร์)
Right behind you in your nightmares
(ไรท บิไฮนด ยู อิน ยุร ไนท์แมร์)
So much for them flowers, and the candy
(โซ มัช ฟอ เฑ็ม ฟเลาเออะ , แอ็นด เดอะ แคนดิ)
All the times that you threw it back at me
(ออล เดอะ ไทม แดท ยู ธรู อิท แบ็ค แกท มี)
Told me you hate me, you ‘gon hate me more
(โทลด มี ยู เฮท มี , ยู ก็อน เฮท มี โม)
When you find out you can’t escape me, whore
(ฮเว็น ยู ไฟนด เอ้า ยู แค็นท เอ็ซเคพ มี , โฮ)

[chorus 1]
([ โครัซ วัน ])
The more you put me through
(เดอะ โม ยู พัท มี ธรู)
The more it makes me wanna come back to you
(เดอะ โม อิท เมค มี วอนนา คัม แบ็ค ทู ยู)
You say you hate me, I just love you more
(ยู เซ ยู เฮท มี , ไอ จัซท ลัฝ ยู โม)
You don’t want me, I just want you more
(ยู ด้อนท์ ว็อนท มี , ไอ จัซท ว็อนท ยู โม)
I buy you flowers, you throw ’em at me
(ไอ ไบ ยู ฟเลาเออะ , ยู ธโร เอ็ม แอ็ท มี)
I know it’s sad but it’s making me happy
(ไอ โน อิทซ แซ็ด บัท อิทซ เมคอิง มี แฮพพิ)
The more that you slap me, the more that it turns me on
(เดอะ โม แดท ยู ซแล็พ มี , เดอะ โม แดท ดิธ เทิน มี ออน)
Because you love me and I love you more
(บิคอส ยู ลัฝ มี แอ็นด ดาย ลัฝ ยู โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love You More คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น