เนื้อเพลง Step into My World คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Step into my world
(ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)
Uh-huh, yeah, yeah
(อา ฮู , เย่ , เย่)
Whooaaaa
(Whooaaaa)
Uh-huh, yeah, yeah
(อา ฮู , เย่ , เย่)
Whooaaaa
(Whooaaaa)

Like a moth
(ไลค เก ม็อธ)
To a flame, you know you’re drawn to me
(ทู อะ ฟเลม , ยู โน ยัวร์ ดรอน ทู มี)
I know you
(ไอ โน ยู)
Better than you know yourself, baby
(เบทเทอะ แฑ็น ยู โน ยุรเซลฟ , เบบิ)
Why do you
(ฮไว ดู ยู)
Try to resist what you want, honey
(ทไร ทู ริสีซท ว็อท ยู ว็อนท , ฮันอิ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
To give me what I need, listen closely
(ทู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด , ลิ๊สซึ่น คโลสลิ)

I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Hold on me
(โฮลด ออน มี)
I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Kiss on me
(คิซ ออน มี)
Feel your body
(ฟีล ยุร บอดอิ)
Next to me
(เน็คซท ทู มี)
I want you to
(ไอ ว็อนท ยู ทู)
I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Want you to give
(ว็อนท ยู ทู กิฝ)
Into me
(อีนทุ มี)
Want all of you
(ว็อนท ดอร์ อ็อฝ ยู)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Ecstasy [will]
(เอคซทะซิ [ วิล ])
I will bring
(ไอ วิล บริง)
You everything
(ยู เอ๊วี่ติง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Step into my world
(ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)
Where there’s countless things to see
(ฮแว แดร์ เคานทเล็ซ ธิง ทู ซี)
Endless possibilities
(เอ็นเล็ซ โพซบิวลีที่)
Let me take you to a place where ???
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ พเลซ ฮแว)
See an odyssey of dreams
(ซี แอน ออดอิซิ อ็อฝ ดรีม)
And the best of fantasies
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท อ็อฝ แฟนตาซีสฺ)
All this for your eyes only
(ออล ดีซ ฟอ ยุร ไอ โอ๊นลี่)
Ooh, step into my world
(อู้ , ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)

Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
And let your feelings now take over
(แอ็นด เล็ท ยุร ฟีลอิง เนา เทค โอเฝอะ)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I’m intoxicating you though you’re sober
(แอม อินทอคซิเคทิง ยู โธ ยัวร์ โซเบอะ)
You inside
(ยู อีนไซด)
The thought alone is so overbearing
(เดอะ ธอท อะโลน อีส โซ โอฝเวอร์เบริง)
Boy tonight
(บอย ทุไนท)
You just follow my lead from here and
(ยู จัซท ฟอลโล มาย เล็ด ฟร็อม เฮียร แอ็นด)

I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Hold on me
(โฮลด ออน มี)
I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Kiss on me
(คิซ ออน มี)
Feel your body
(ฟีล ยุร บอดอิ)
Next to me
(เน็คซท ทู มี)
I want you to
(ไอ ว็อนท ยู ทู)
I need you to
(ไอ นีด ยู ทู)
Want you to give
(ว็อนท ยู ทู กิฝ)
Into me
(อีนทุ มี)
Want all of you
(ว็อนท ดอร์ อ็อฝ ยู)
Everything
(เอ๊วี่ติง)
Ecstasy [will]
(เอคซทะซิ [ วิล ])
I will bring
(ไอ วิล บริง)
You everything
(ยู เอ๊วี่ติง)

Step into my world
(ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)
Where there’s countless things to see
(ฮแว แดร์ เคานทเล็ซ ธิง ทู ซี)
Endless possibilities
(เอ็นเล็ซ โพซบิวลีที่)
Let me take you to a place where :
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ พเลซ ฮแว :)
See an odyssey of dreams
(ซี แอน ออดอิซิ อ็อฝ ดรีม)
And the best of fantasies
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท อ็อฝ แฟนตาซีสฺ)
All this for your eyes only
(ออล ดีซ ฟอ ยุร ไอ โอ๊นลี่)
Ooh, step into my world
(อู้ , ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)

Where there’s no reality
(ฮแว แดร์ โน ริแอลอิทิ)
Time itself means nothing
(ไทม อิทเซลฟ มีน นัธอิง)
It’s so hypnotizing
(อิทซ โซ hypnotizings)
It brings you to a :
(อิท บริง ยู ทู อะ :)
See how my words, they get to ya
(ซี เฮา มาย เวิด , เด เก็ท ทู ยา)
Creates the ?? that’s haunting ya
(คริเอท เดอะ แด๊ท ฮันติง ยา)
Yes, ?? hold on to ya
(เย็ซ , โฮลด ออน ทู ยา)
Ooh, welcome to my world
(อู้ , เวลคัม ทู มาย เวิลด)

My world
(มาย เวิลด)

Where ??
(ฮแว)

Fantasies
(แฟนตาซีสฺ)

Oooh, step into my world
(อู้ , ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)
Where there’s countless things to see
(ฮแว แดร์ เคานทเล็ซ ธิง ทู ซี)
Endless possibilities [oooh]
(เอ็นเล็ซ โพซบิวลีที่ [ อู้ ])
Let me take you to a place where ???
(เล็ท มี เทค ยู ทู อะ พเลซ ฮแว)
See an odyssey of dreams [odyssey of dreams]
(ซี แอน ออดอิซิ อ็อฝ ดรีม [ ออดอิซิ อ็อฝ ดรีม ])
And the best of fantasies
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท อ็อฝ แฟนตาซีสฺ)
All this for your eyes only
(ออล ดีซ ฟอ ยุร ไอ โอ๊นลี่)
Ooh, step into my world
(อู้ , ซเท็พ อีนทุ มาย เวิลด)

Uh-huh
(อา ฮู)
Whoooa
(ฮู)
Uh-huh
(อา ฮู)
Whoooa
(ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step into My World คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น