เนื้อเพลง Happily Never After คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

()
” I dont think I want this anymore ”
(” ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ ว็อนท ดีซ แอนนี่มอ “)
As she drops the ring to the floor
(แอ็ส ชี ดร็อพ เดอะ ริง ทู เดอะ ฟโล)
She says to herself ” You’ve left before
(ชี เซ ทู เฮอเซลฟ ” ยู๊ฟ เล็ฟท บิโฟ)
This time you will stay gone, thats for sure ”
(ดีซ ไทม ยู วิล ซเท กอน , แด๊ท ฟอ ฌุร “)

And he shattered something as
(แอ็นด ฮี แฌทเทอะ ซัมติง แอ็ส)
She dragged her suitcase down the path
(ชี แดรงชฺ เฮอ ซูทเคส เดาน เดอะ พาธ)
To the driveway
(ทู เดอะ ดายเวย์)
She had never gone that far
(ชี แฮ็ด เนฝเวอะ กอน แดท ฟา)
Normally this would be
(นอแม็ลลิ ดีซ เวิด บี)
The time that she
(เดอะ ไทม แดท ชี)
Would let him talk her out of leaving
(เวิด เล็ท ฮิม ทอค เฮอ เอ้า อ็อฝ ลีฝอิงส)
But this time, without crying
(บัท ดีซ ไทม , วิเฑาท คไรอิง)
As she got into her car
(แอ็ส ชี ก็อท อีนทุ เฮอ คา)
She said
(ชี เซ็ด)

No..
(โน)
Happily never after
(แฮพพิลิ เนฝเวอะ อาฟเทอะ)
That just aint for me Because finally
(แดท จัซท เอน ฟอ มี บิคอส ไฟแน็ลลิ)
I know, I deserve better, after all
(ไอ โน , ไอ ดิเสิฝ เบทเทอะ , อาฟเทอะ ออล)
I’ll never let another teardrop fall
(แอล เนฝเวอะ เล็ท แอะนัธเออะ ทรีดรอป ฟอล)
As she drove away she starts to smile
(แอ็ส ชี ดโรฝ อะเว ชี ซทาท ทู ซไมล)
Realized she hadn’t for a while
(รีแอะไลส ชี แฮดอินท ฟอ รา ฮไวล)
No destination, she drove for miles
(โน เดซทิเนฌัน , ชี ดโรฝ ฟอ ไมล)
Wonderin’ why she stayed in such denial
(วันเดอริน ฮไว ชี ซเท อิน ซัช ดิไนแอ็ล)

Laughing about the way he shattered something as
(ลาฟอิง อะเบาท เดอะ เว ฮี แฌทเทอะ ซัมติง แอ็ส)
She dragged her suitcase down the path
(ชี แดรงชฺ เฮอ ซูทเคส เดาน เดอะ พาธ)
To the driveway
(ทู เดอะ ดายเวย์)
She had never gone that far
(ชี แฮ็ด เนฝเวอะ กอน แดท ฟา)
Normally this would be
(นอแม็ลลิ ดีซ เวิด บี)
The time that she
(เดอะ ไทม แดท ชี)
Would let him talk her out of leaving
(เวิด เล็ท ฮิม ทอค เฮอ เอ้า อ็อฝ ลีฝอิงส)
But this time, without crying
(บัท ดีซ ไทม , วิเฑาท คไรอิง)
As she got into her car
(แอ็ส ชี ก็อท อีนทุ เฮอ คา)
She said
(ชี เซ็ด)

No..
(โน)
Happily never after
(แฮพพิลิ เนฝเวอะ อาฟเทอะ)
That just aint for me Because finally
(แดท จัซท เอน ฟอ มี บิคอส ไฟแน็ลลิ)
I know, I deserve better, after all
(ไอ โน , ไอ ดิเสิฝ เบทเทอะ , อาฟเทอะ ออล)
I’ll never let another teardrop fall
(แอล เนฝเวอะ เล็ท แอะนัธเออะ ทรีดรอป ฟอล)

I’m done , I’m done
(แอม ดัน , แอม ดัน)
Said I’m so done
(เซ็ด แอม โซ ดัน)
So done, I’m done, I’m done
(โซ ดัน , แอม ดัน , แอม ดัน)
I’m free, I’m free, I’m free
(แอม ฟรี , แอม ฟรี , แอม ฟรี)
Free to be me
(ฟรี ทู บี มี)

She inhales an air she’d never breathed before
(ชี อินเฮล แอน แอ ชี เนฝเวอะ บเร็ธ บิโฟ)
The air of no drama, no more
(ดิ แอ อ็อฝ โน ดรามะ , โน โม)
She said
(ชี เซ็ด)

No..
(โน)
Happily never after
(แฮพพิลิ เนฝเวอะ อาฟเทอะ)
That just aint for me Because finally
(แดท จัซท เอน ฟอ มี บิคอส ไฟแน็ลลิ)
I know, I deserve better, after all
(ไอ โน , ไอ ดิเสิฝ เบทเทอะ , อาฟเทอะ ออล)
I’ll never let another teardrop fall
(แอล เนฝเวอะ เล็ท แอะนัธเออะ ทรีดรอป ฟอล)
[3x]
([ 3x ])

..another teardrop fall
(แอะนัธเออะ ทรีดรอป ฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happily Never After คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น