เนื้อเพลง Lovin’ You คำอ่านไทย Dolly Parton

If you’ve been wonderin’ what I’m gonna do
(อิฟ ยู๊ฟ บีน วันเดอริน ว็อท แอม กอนนะ ดู)
While you are sleepin’, am I sleepin’, too
(ฮไวล ยู อาร์ สลีฟปิน , แอ็ม ไอ สลีฟปิน , ทู)
Well I just sittin’ here lovin’ you
(เว็ล ไอ จัซท ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)
Close my eyes an’ lovin’ you
(คโลส มาย ไอ แอน ลัฝวิน ยู)
I’m just sittin’ back, sittin’ here lovin’ you
(แอม จัซท ซิทดิน แบ็ค , ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)

An’ I have been wonderin’ just what I would do
(แอน นาย แฮ็ฝ บีน วันเดอริน จัซท ว็อท ไอ เวิด ดู)
If I weren’t sleepin’, had I not found you
(อิฟ ฟาย เวินท์ สลีฟปิน , แฮ็ด ดาย น็อท เฟานด ยู)
Well I’d be outside findin’ you
(เว็ล อาย บี เอาทไซด ฟายดิน ยู)
I’d be walkin’ on the avenue findin’ you
(อาย บี วอคกิน ออน ดิ แอฝอินยู ฟายดิน ยู)
Well, I’m just sittin’ back, sittin’ here lovin’ you
(เว็ล , แอม จัซท ซิทดิน แบ็ค , ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)

Now the reason that you never see me runnin’ ’round
(เนา เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู เนฝเวอะ ซี มี รูนนิน เรานด)
Fingers on my forehead couldn’t calm me down
(ฟีงเกอะ ออน มาย ฟอเร็ด คูดซึ่น คาม มี เดาน)
An’ he can’t even get me up and on my feet
(แอน ฮี แค็นท อีเฝ็น เก็ท มี อัพ แอ็นด ออน มาย ฟีท)

When I’ve got to take care of some business on the street
(ฮเว็น แอฝ ก็อท ทู เทค แค อ็อฝ ซัม บีสเน็ซ ออน เดอะ ซทรีท)
I have been walkin’ all my streets alone
(ไอ แฮ็ฝ บีน วอคกิน ออล มาย ซทรีท อะโลน)
But I won’t keep walkin’ to keep from goin’ home
(บัท ไอ ว็อนท คีพ วอคกิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิน โฮม)
Couldn’t quite barely concieve of you
(คูดซึ่น คไวท แบลิ คอนซี๊ฝ อ็อฝ ยู)
Aw, an’ I’m just sittin’ back, sittin’ here lovin’ you
(อาว , แอน แอม จัซท ซิทดิน แบ็ค , ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)

If you’ve been wonderin’ what I’m gonna do
(อิฟ ยู๊ฟ บีน วันเดอริน ว็อท แอม กอนนะ ดู)
While you are sleepin’, am I sleepin’, too
(ฮไวล ยู อาร์ สลีฟปิน , แอ็ม ไอ สลีฟปิน , ทู)
Well I just sittin’ here lovin’ you
(เว็ล ไอ จัซท ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)
I just close my eyes an’ lovin’ you
(ไอ จัซท คโลส มาย ไอ แอน ลัฝวิน ยู)
Aw, an’ I’m just sittin’ back sittin’ here lovin’ you
(อาว , แอน แอม จัซท ซิทดิน แบ็ค ซิทดิน เฮียร ลัฝวิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lovin’ You คำอ่านไทย Dolly Parton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น