เนื้อเพลง Come Out And Play คำอ่านไทย The Offspring

You Gotta Keep ’em Separated
(ยู กอททะ คีพ เอ็ม เซพอะริท)

Like The Latest Fashion
(ไลค เดอะ เลทเอ็ซท แฟฌอัน)
Like A Spreading Disease
(ไลค เก สเพรดติง ดิสีส)
The Kids Are Strappin’ On Their Way To The Classroom
(เดอะ คิด แซร์ Strappin ออน แด เว ทู เดอะ คลาสรูม)
Getting Weapons With The Greatest Of Ease
(เกดดดิ้ง เวพอัน วิฑ เดอะ เกสเดด อ็อฝ อีส)
The Gangs Stake Their Own Campus Locale
(เดอะ แก็ง ซเทค แด โอน แคมพัซ โละคาล)
And If They Catch You Slippin’ Then It’s All Over Pal
(แอ็นด อิฟ เด แค็ช ยู สลิปพิน เด็น อิทซ ซอร์ โอเฝอะ แพ็ล)
If One Guys Colors And The Others Don’t Mix
(อิฟ วัน ไก คัลเออะ แซน ดิ อัฑเออะ ด้อนท์ มิคซ)
They’re Gonna Bash It Up
(เดรว กอนนะ แบ็ฌ อิท อัพ)
Hey Man You Talkin’ Back To Me
(เฮ แม็น ยู ทอคกิ่น แบ็ค ทู มี)
Take Him Out
(เทค ฮิม เอ้า)
You Gotta Keep ’em Separated
(ยู กอททะ คีพ เอ็ม เซพอะริท)
Hey Man You Disrespecting Me
(เฮ แม็น ยู ดิซรีสเปคติง มี)
Take Him Out
(เทค ฮิม เอ้า)
You Gotta Keep ’em Separated
(ยู กอททะ คีพ เอ็ม เซพอะริท)
Hey They Don’t Pay No Mind
(เฮ เด ด้อนท์ เพ โน ไมนด)
If You’re Under 18 You Won’t Be Doing Any Time
(อิฟ ยัวร์ อันเดอะ 18 ยู ว็อนท บี ดูอิง เอนอิ ไทม)
Hey Come Out And Play
(เฮ คัม เอ้า แอ็นด พเล)
By The Time You Hear The Siren
(ไบ เดอะ ไทม ยู เฮีย เดอะ ไซเร็น)
It’s Already Too Late
(อิทซ ออลเรดอิ ทู เลท)
One Goes To The Morgue And The Other To Jail
(วัน โกซ ทู เดอะ มอก แอ็นด ดิ อัฑเออะ ทู เจล)
One Guy’s Wasted And The Other’s A Waste
(วัน ไก ว็อซท แอ็นด ดิ อัฑเออะ ซา เวซท)
It Goes Down The Same As The Thousand Before
(อิท โกซ เดาน เดอะ เซม แอ็ส เดอะ เธาแส็น บิโฟ)
No One’s Getting Smarter
(โน วัน เกดดดิ้ง สมาร์เดอ)
No One’s Learning The Score
(โน วัน เลอนิง เดอะ ซโค)
Your Never Ending Spree Of Death And Violence And Hate
(ยุร เนฝเวอะ เอนดิง ซพรี อ็อฝ เด็ธ แอ็นด ไฝโอะเล็นซ แอ็นด เฮท)
Is Gonna Tie Your Own Rope
(อีส กอนนะ ไท ยุร โอน โรพ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Out And Play คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น