เนื้อเพลง T-Birds คำอ่านไทย Blondie

Circle high, circle low
(เซ๊อร์เคิ้ล ไฮ , เซ๊อร์เคิ้ล โล)
Jammers fly, T-birds
(Jammers ฟไล , ที เบิด)
You show, you show, whiplash go
(ยู โฌ , ยู โฌ , whiplash โก)
You show, you show, T-birds
(ยู โฌ , ยู โฌ , ที เบิด)
Mighty bird
(ไมทอิ เบิด)
T-bird, my mighty bird
(ที เบิด , มาย ไมทอิ เบิด)

On the dot in the slot, tie the knot
(ออน เดอะ ด็อท อิน เดอะ ซล็อท , ไท เดอะ น็อท)
On the dot timed kisses
(ออน เดอะ ด็อท ทิม คีสเซซ)
In the slot on the dot, tie the knot
(อิน เดอะ ซล็อท ออน เดอะ ด็อท , ไท เดอะ น็อท)
In the slot, no misses
(อิน เดอะ ซล็อท , โน มิซเซซ)

Mighty bird
(ไมทอิ เบิด)
T-bird, my mighty bird
(ที เบิด , มาย ไมทอิ เบิด)
T-bird, mighty bird
(ที เบิด , ไมทอิ เบิด)
Black sun conqueror
(บแล็ค ซัน คองเคอะเรอะ)

Black sun worshipper
(บแล็ค ซัน worshipper)

Coil it up, wind it out, strike it hot
(คอยล อิท อัพ , วินด ดิท เอ้า , ซทไรค อิท ฮ็อท)
Coil it up plumed serpent
(คอยล อิท อัพ พลัม เซอเพนท)
Coil it up, wind it out, strike it hot
(คอยล อิท อัพ , วินด ดิท เอ้า , ซทไรค อิท ฮ็อท)
Coil it up, my T-bird
(คอยล อิท อัพ , มาย ที เบิด)

Serpent curl
(เซอเพนท เคิล)
T-bird, rule the world
(ที เบิด , รูล เดอะ เวิลด)
T-bird, mighty bird
(ที เบิด , ไมทอิ เบิด)
Black sun born again
(บแล็ค ซัน บอน อะเกน)

Oh I love my T-bird, T-bird
(โอ ไอ ลัฝ มาย ที เบิด , ที เบิด)
Oh I love my T-bird, T-bird
(โอ ไอ ลัฝ มาย ที เบิด , ที เบิด)
Oh I love my T-bird, T-bird
(โอ ไอ ลัฝ มาย ที เบิด , ที เบิด)
Oh I love my T-bird, T-bird
(โอ ไอ ลัฝ มาย ที เบิด , ที เบิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T-Birds คำอ่านไทย Blondie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น