เนื้อเพลง U Deserve คำอ่านไทย Monica

Oh…yeah…yeah
(โอ เย่ เย่)
Oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ)
Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)

You deserve all the heartache and the pain [Yes, you do]
(ยู ดิเสิฝ ออล เดอะ ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน [ เย็ซ , ยู ดู ])
Don’t come cryin’ talkin’ ’bout he’s playin’ games
(ด้อนท์ คัม คายอิน ทอคกิ่น เบาท อีส เพลย์ยิน เกม)
[No, no, no]
([ โน , โน , โน ])
You should know life is what you make of it [No, no]
(ยู เชิด โน ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท [ โน , โน ])
Regardless [No, no] who he is
(ริกาดเล็ซ [ โน , โน ] ฮู ฮี อีส)
If you put up with it you deserve it
(อิฟ ยู พัท อัพ วิฑ อิท ยู ดิเสิฝ อิท)

Why you wanna be with him
(ฮไว ยู วอนนา บี วิฑ ฮิม)
Cause all you ever do is cry
(คอส ออล ยู เอฝเออะ ดู อีส คไร)
He’ll tell you that you ain’t enough
(เฮ็ล เท็ล ยู แดท ยู เอน อินัฟ)
He’s tearin’ you apart inside
(อีส เทียริน ยู อะพาท อีนไซด)

And when you need a ear, I listen
(แอ็นด ฮเว็น ยู นีด อะ เอีย , ไอ ลิ๊สซึ่น)
To everything you have to say
(ทู เอ๊วี่ติง ยู แฮ็ฝ ทู เซ)
I tell you every day to leave
(ไอ เท็ล ยู เอฝริ เด ทู ลีฝ)
But it seems you’d rather stay
(บัท ดิธ ซีม ยูต ราฑเออะ ซเท)

And girl, a man can only do what you let him
(แอ็นด เกิล , อะ แม็น แค็น โอ๊นลี่ ดู ว็อท ยู เล็ท ฮิม)
And girl, it don’t do you no good to just sweat him
(แอ็นด เกิล , อิท ด้อนท์ ดู ยู โน เกิด ทู จัซท ซเว็ท ฮิม)
And girl, you can’t just let him abuse you
(แอ็นด เกิล , ยู แค็นท จัซท เล็ท ฮิม อับยูซ ยู)
I’ll tell you what you should do
(แอล เท็ล ยู ว็อท ยู เชิด ดู)
But if you choose not to you deserve
(บัท อิฟ ยู ชูส น็อท ทู ยู ดิเสิฝ)

You deserve all the heartache and the pain [So when you’re hurt]
(ยู ดิเสิฝ ออล เดอะ ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน [ โซ ฮเว็น ยัวร์ เฮิท ])
Don’t come cryin’ [Don’t] talkin’ ’bout he’s playin’
(ด้อนท์ คัม คายอิน [ ด้อนท์ ] ทอคกิ่น เบาท อีส เพลย์ยิน)
games [Maybe you should know]
(เกม [ เมบี ยู เชิด โน ])
You should know life is what you make of it
(ยู เชิด โน ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท)
Regardless who he is
(ริกาดเล็ซ ฮู ฮี อีส)
If you put up with it you deserve it
(อิฟ ยู พัท อัพ วิฑ อิท ยู ดิเสิฝ อิท)

Now that you’ve a guy you’ll kiss
(เนา แดท ยู๊ฟ อะ ไก โยว คิซ)
Can’t you use him as your strength
(แค็นท ยู ยูซ ฮิม แอ็ส ยุร ซทเร็งธ)
To get out of a bad situation
(ทู เก็ท เด้า อ็อฝ อะ แบ็ด ซิชิวเอฌัน)
To get out this relationship
(ทู เก็ท เด้า ดีซ ริเลฌันฌิพ)

I promise you he’ll never change
(ไอ พรอมอิซ ยู เฮ็ล เนฝเวอะ เชนจ)
I know you really want him to
(ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ฮิม ทู)
So all the things he promises
(โซ ออล เดอะ ธิง ฮี พรอมอิซ)
I hope you don’t expect him to do
(ไอ โฮพ ยู ด้อนท์ เอ็คซเพคท ฮิม ทู ดู)

And girl, a man can only do what you let him
(แอ็นด เกิล , อะ แม็น แค็น โอ๊นลี่ ดู ว็อท ยู เล็ท ฮิม)
And girl, it don’t do you no good to just sweat him,
(แอ็นด เกิล , อิท ด้อนท์ ดู ยู โน เกิด ทู จัซท ซเว็ท ฮิม ,)
oh, no, no
(โอ , โน , โน)
And girl, you can’t just let this man abuse you
(แอ็นด เกิล , ยู แค็นท จัซท เล็ท ดีซ แม็น อับยูซ ยู)
I’ll tell you what you should do
(แอล เท็ล ยู ว็อท ยู เชิด ดู)
But if you choose not to then you deserve
(บัท อิฟ ยู ชูส น็อท ทู เด็น ยู ดิเสิฝ)

You deserve all the heartache and the pain [Oh, oh, so when you’re hurt, oh]
(ยู ดิเสิฝ ออล เดอะ ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน [ โอ , โอ , โซ ฮเว็น ยัวร์ เฮิท , โอ ])
Don’t come cryin’ talkin’ ’bout he’s playin’ games
(ด้อนท์ คัม คายอิน ทอคกิ่น เบาท อีส เพลย์ยิน เกม)
[And you should know]
([ แอ็นด ยู เชิด โน ])
You should know life is what you make of it
(ยู เชิด โน ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท)
Regardless who he is
(ริกาดเล็ซ ฮู ฮี อีส)
If you put up with it then you deserve it
(อิฟ ยู พัท อัพ วิฑ อิท เด็น ยู ดิเสิฝ อิท)

Peep the whole scene and whatever’s goin’ on around me
(พีพ เดอะ โฮล ซีน แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ โกอิน ออน อะเรานด มี)
Burned out, clutchin’ my pillow, stuck in the County
(เบิน เอ้า , clutchin มาย พีลโล , ซทัค อิน เดอะ เคานทิ)
You hate when I step off with honeys and rabies break
(ยู เฮท ฮเว็น นาย ซเท็พ ออฟฟ วิฑ ฮันอิ แซน เรบีส บเรค)
Who sayin’ I want a baby chase, you can’t relate
(ฮู เซย์อิน นาย ว็อนท ดา เบบิ เชซ , ยู แค็นท ริเลท)
Pump your brakes, mami, please ’cause you buggin’ me out
(พัมพ ยุร บเรค , มัมมี , พลีส คอส ยู บักกิน มี เอ้า)
And treat me worse than them streets, it’s like doggin’ me out
(แอ็นด ทรีท มี เวิซ แฑ็น เฑ็ม ซทรีท , อิทซ ไลค ดอคกินมี เอ้า)
But I could look into your eyes and see you achin’ inside
(บัท ไอ เคิด ลุค อีนทุ ยุร ไอ แซน ซี ยู แอซชิน อีนไซด)
You hope I da-da-da-da-da-da-da
(ยู โฮพ ไอ ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
You deserve [And so you deserve]
(ยู ดิเสิฝ [ แอ็นด โซ ยู ดิเสิฝ ])

You deserve all the heartache and the pain [Oh, oh,
(ยู ดิเสิฝ ออล เดอะ ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน [ โอ , โอ ,)
heartache and the pain]
(ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน ])
Don’t come cryin’ [Don’t come cryin’] talkin’ ’bout
(ด้อนท์ คัม คายอิน [ ด้อนท์ คัม คายอิน ] ทอคกิ่น เบาท)
he’s playin’ games [No, no, no, no]
(อีส เพลย์ยิน เกม [ โน , โน , โน , โน ])
You should know life is what you make of it
(ยู เชิด โน ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท)
Regardless who he is [Regardless]
(ริกาดเล็ซ ฮู ฮี อีส [ ริกาดเล็ซ ])
If you put up with it, ooh, then you deserve it
(อิฟ ยู พัท อัพ วิฑ อิท , อู้ , เด็น ยู ดิเสิฝ อิท)

Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Realize that I can make you see
(รีแอะไลส แดท ไอ แค็น เมค ยู ซี)
Are you ??? now
(อาร์ ยู เนา)
Do you wanna live a lie
(ดู ยู วอนนา ไลฝ อะ ไล)
La-la-la-la-la-la-la [Oh listen]
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ โอ ลิ๊สซึ่น ])

You deserve all the heartache and the pain [Oh, oh, so when you hurt]
(ยู ดิเสิฝ ออล เดอะ ฮาทเทคแอ็นด เดอะ เพน [ โอ , โอ , โซ ฮเว็น ยู เฮิท ])
Don’t come cryin’ talkin’ ’bout he’s playin’ games
(ด้อนท์ คัม คายอิน ทอคกิ่น เบาท อีส เพลย์ยิน เกม)
[And you should know]
([ แอ็นด ยู เชิด โน ])
You should know life is what you make of it [Life is what you make of it, oh]
(ยู เชิด โน ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท [ ไลฟ อีส ว็อท ยู เมค อ็อฝ อิท , โอ ])
Regardless who he is [Regardless]
(ริกาดเล็ซ ฮู ฮี อีส [ ริกาดเล็ซ ])
If you put up with it you deserve it
(อิฟ ยู พัท อัพ วิฑ อิท ยู ดิเสิฝ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Deserve คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น