เนื้อเพลง Cocoon คำอ่านไทย Jack Johnson

Well based on your smile
(เว็ล เบซ ออน ยุร ซไมล)
I’m betting all of this
(แอม เบททิง ซอ อ็อฝ ดีซ)
Might be over soon
(ไมท บี โอเฝอะ ซูน)
But your bound to win
(บัท ยุร เบานด ทู วิน)
Cause if I’m betting against you
(คอส อิฟ แอม เบททิง อะเกนซท ยู)
I think I’d rather lose
(ไอ ธิงค อาย ราฑเออะ ลูส)
But this is all that I have
(บัท ดีซ ซิส ซอร์ แดท ไอ แฮ็ฝ)

So please
(โซ พลีส)
Take what’s left of this heart and use
(เทค ว็อท เล็ฟท อ็อฝ ดีซ ฮาท แอ็นด ยูซ)
Please use only what you really need
(พลีส ยูซ โอ๊นลี่ ว็อท ยู ริแอ็ลลิ นีด)
You know I only have so little
(ยู โน ไอ โอ๊นลี่ แฮ็ฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล)
So please
(โซ พลีส)
Mend your broken heart and leave
(เม็นด ยุร บโรเค็น ฮาท แอ็นด ลีฝ)

I know it’s not your style
(ไอ โน อิทซ น็อท ยุร ซไทล)
I can tell by the way that you move
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว แดท ยู มูฝ)
It’s real, real soon
(อิทซ ริแอ็ล , ริแอ็ล ซูน)
But I’m on your side
(บัท แอม ออน ยุร ไซด)
And I don’t want to be your regret
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ริกเรท)
I’d rather be your cocoon
(อาย ราฑเออะ บี ยุร เคาะคูน)
But this is all that you have
(บัท ดีซ ซิส ซอร์ แดท ยู แฮ็ฝ)

So please
(โซ พลีส)
Let me take what’s left of your heart and I will use
(เล็ท มี เทค ว็อท เล็ฟท อ็อฝ ยุร ฮาท แอ็นด ดาย วิล ยูซ)
I swear I’ll use only what I need
(ไอ ซแว แอล ยูซ โอ๊นลี่ ว็อท ไอ นีด)
I know you only have so little
(ไอ โน ยู โอ๊นลี่ แฮ็ฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล)
So please
(โซ พลีส)
Let me mend my broken heart and
(เล็ท มี เม็นด มาย บโรเค็น ฮาท แอ็นด)

You said this was all you had
(ยู เซ็ด ดีซ วอส ซอร์ ยู แฮ็ด)
And it’s all I need
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ไอ นีด)
But blah blah blah
(บัท บลา บลา บลา)
Because it fell apart and
(บิคอส อิท เฟ็ล อะพาท แอ็นด)
I guess it’s all you knew
(ไอ เก็ซ อิทซ ซอร์ ยู นยู)
And all I have
(แอ็นด ออล ไอ แฮ็ฝ)
But now we have
(บัท เนา วี แฮ็ฝ)
Only confused hearts and
(โอ๊นลี่ ค็อนฟยูส ฮาท แซน)
I guess all we have
(ไอ เก็ซ ซอร์ วี แฮ็ฝ)
Is really all we need
(อีส ริแอ็ลลิ ออล วี นีด)

So please
(โซ พลีส)
Let’s take these broken hearts and use
(เล็ท เทค ฑิส บโรเค็น ฮาท แซน ยูซ)
Let’s use only what we really need
(เล็ท ยูซ โอ๊นลี่ ว็อท วี ริแอ็ลลิ นีด)
You know we only have so little
(ยู โน วี โอ๊นลี่ แฮ็ฝ โซ ลิ๊ทเทิ่ล)
So please
(โซ พลีส)
Take these broken hearts and leave
(เทค ฑิส บโรเค็น ฮาท แซน ลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cocoon คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น