เนื้อเพลง See You Again คำอ่านไทย Wiz Khalifa ft. Charlie Puth (แกะเป๊ะเว่อร์ 100%)

[Charlie Puth:]
It’s been a long day without you, my friend
(อิทซ บีน หนะ ล็อง เด วิตเอ้า ชู , มาย เฟรน)
And I’ll tell you all about it when I see you again
(แอ็นด แดล เท็ล ยู ออล ระเบาท ดิธ เว็น หนะ ซี ยู อะเกน)
We’ve come a long way from where we began
(หวีบ คัม อะ ล็อง เว ฟร็อม แว วี บิแกน)
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
(โอ , แอล เท็ล ยู ฮอล ระเบาท ดิธ เว็น หนะ ซี ยู อะเกน)
When I see you again
(เว็น หนะ ซี ยู อะเกน)

[Wiz Khalifa:]
Damn, who knew?
(แด็ม , ฮู นิว)
All the planes we flew
(ออล เดอะ เพลนสฺ วี ฟลู)
Good things we’ve been through
(เกิด ติง หวีบ บีน ตรู)
That I’ll be standing right here talking to you
(แดท แดล บี ซแตนดิง ไรท เฮียร ทอคกิง นี ยู)
Bout another path
(เบ้าท อะนาเตอะ แพต)
I know we loved to hit the road and laugh
(ไอ โน วี ลัฝ ทู ฮิท เดอะ โรด แอ็นด แลฟ)
But something told me that it wouldn’t last
(บัท ซัมติง โทลด มี แดท ดิธ วูดอึ่น ลาท)
Had to switch up
(แฮ็ด ทู ซวิช ชัพ)
Look at things different, see the bigger picture
(ลุค แกท ติง ดีฟเฟอะ , ซี เดอะ บี๊กเกอร์ พีคเชอะ)
Those were the days
(โตส เวอ เดอะ เดสฺ)
Hard work forever pays
(ฮาด เวิค ฟอเอฟเว้อ เพสฺ)
Now I see you in a better place [see you in a better place]
(เนา ไอ ซี ยู วึน นะ เบทเตอะ เพลซ [ ซี ยู วึน นะ เบทเตอะ เพลซ ])

Uh
(อา)
How can we not talk about family when family’s all that we got?
(เฮา แค็น วี น็อท ทอค กะเบาท แฟมลี เว็น แฟมลี ซอร์ แดท วี ก็อท)
Everything I went through you were standing there by my side
(เอฝติง ไง เว็น ตรู ยู เวอ ซแตนดิง แดร์ บาย ไม ไซด)
And now you gon’ be with me for the last ride
(แอ็นด เนา ยู ก็อน บี วิต มี ฟอ เดอะ แลซ ไรด)

[Charlie Puth:]
It’s been a long day without you, my friend
(อิทซ บีน หนะ ล็อง เด วิตเอ้า ชู , มาย เฟรน)
And I’ll tell you all about it when I see you again [I see you again]
(แอ็นด แดล เท็ล ยู ออล ระเบาท ดิธ เว็น หนะ ซี ยู อะเกน [ ไอ ซี ยู อะเกน ])
We’ve come a long way [yeah, we came a long way] from where we began [you know we started]
(หวีบ คัม อะ ล็อง เว [ เย่ , วี เคม อะ ล็อง เว ] ฟร็อม แว วี บิแกน [ ยู โน วี ซตาท ])
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again [let me tell you]
(โอ , แอล เท็ล ยู ฮอล ระเบาท ดิธ เว็น หนะ ซี ยู อะเกน [ เล็ท มี เท็ล ยู ])
When I see you again
(เว็น นาย ซี ยู อะเกน)

[Aah oh, aah oh
([ อาอ้า โอ , อาอ้า โอ)
Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh]
(โว้ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Yeah
(เย่)

[adsense]

[Wiz Khalifa:]
First you both go out your way
(เฟิซ ยู โบธ โก เอ้า ยัว เว)
And the vibe is feeling strong
(แอ็นด เดอะ ไวบ บีส ฟีลลิง ซตร็อง)
And what’s small turn to a friendship
(แอ็นด ว็อท ซมอล เทิน ทู อะ เฟนชิพ)
A friendship turn to a bond
(อะ เฟนชิพ เทิน ทู อะ บ็อนด)
And that bond will never be broken
(แอ็นด แดท บ็อนด วิล เนฝเวอะ บี โบคเค็น)
The love will never get lost [and the love will never get lost]
(เดอะ ลัฝ วิล เนฝเวอะ เก็ท ล็อซ [ แอ็นด เดอะ ลัฝ วิล เนฝเวอะ เก็ท ล็อซ ])
And when brotherhood come first
(แอ็นด เว็น บรัทเตอะฮุด คัม เฟิซ)
Then the line will never be crossed
(เด็น เดอะ ไลน วิล เนฝเวอะ บี คร็อซ)
Established it on our own
(เอ็ซแทบลิช ดิท ดอน เน๊า โอน)
When that line had to be drawn
(เว็น แดท ไลน แฮ็ด ทู บี ทรอน)
And that line is what we reach
(แอ็นด แดท ไลน นีส ว็อท วี รีช)
So remember me when I’m gone [remember me when I’m gone]
(โซ ริเมมเบอะ มี เว็น แอม กอน [ ริเมมเบอะ มี เว็น แอม กอน ])

How can we not talk about family when family’s all that we got?
(เฮา แค็น วี น็อท ทอค กะเบาท แฟมลิ เว็น แฟมลิ ซอร์ แดท วี ก็อท)
Everything I went through you were standing there by my side
(เอฝติง ไง เว็นท ตรู ยู เวอ ซแตนดิง แดร์ ไบ ไม ไซด)
And now you gon’ be with me for the last ride
(แอ็นด เนา ยู ก็อน บี วิต มี ฟอ เดอะ แลซ ไรด)

[Charlie Puth:]
So let the light guide your way, yeah
(โซ เล็ท เดอะ ไลท ไกด ยัวร์ เว , เย่)
Hold every memory as you go
(โฮลด เดฝริ เมมรี แอ็ส ยู โก)
And every road you take, will always lead you home, home
(แอ็นด เดฝริ โรด ยู เทค , วิล อเวสฺ เล็ด ยู โฮม , โฮม)

It’s been a long day without you, my friend
(อิทซ บีน นะ ล็อง เด วิตเอาท ยู , มาย เฟร็นด)
And I’ll tell you all about it when I see you again
(แอ็นด แดล เท็ล ยู ออล ระเบาท ดิธ เว็น นาย ซี ยู อะเกน)
We’ve come a long way from where we began
(หวีบ คัม อะ ล็อง เว ฟร็อม แว วี บิแกน)
Oh, I’ll tell you all about it when I see you again
(โฮ , แอล เท็ล ยู ฮอล ระเบาท ดิธ เว็น นาย ซี ยู อะเกน)
When I see you again
(เว็น นาย ซี ยู อะเกน)

[Aah oh]
([ อาอ้า โอ ])
[Uh]
([ อา ])
[Aah oh]
([ อาอ้า โอ ])
[Yeah]
([ เย่ ])
[Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh]
([ โว้ โอ โอ โอ โอ โอ ])
[Ya, ya]
([ ยา , ยา ])
When I see you again
(เว็น นาย ซี ยู อะเกน)
[Uh]
([ อา ])
See you again
(ซี ยู อะเกน)
[Wooooh-oh-oh-oh-oh-oh]
([ โว้ โอ โอ โอ โอ โอ ])
[Yeah, yeah, uh-huh]
([ เย่ , เย่ , อา ฮู ])
When I see you again
(เว็น นาย ซี ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See You Again คำอ่านไทย Wiz Khalifa ft. Charlie Puth (แกะเป๊ะเว่อร์ 100%)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น