เนื้อเพลง Don’t Play That Song For Me คำอ่านไทย Mariah Carey

Don’t play that song for me
(ด้อนท์ พเล แดท ซ็อง ฟอ มี)
Cause it brings back memories
(คอส อิท บริง แบ็ค เมรโมรี)
Of days that I once knew
(อ็อฝ เด แดท ไอ วันซ นยู)
Those days that I spent with you
(โฑส เด แดท ไอ ซเพ็นท วิฑ ยู)
Oh no don’t leave me
(โอ โน ด้อนท์ ลีฝ มี)
Cause it fills up my heart with pain
(คอส อิท ฟิล อัพ มาย ฮาท วิฑ เพน)
So please stop it right away
(โซ พลีส ซท็อพ อิท ไรท อะเว)
Cause I remember just what he said
(คอส ไอ ริเมมเบอะ จัซท ว็อท ฮี เซ็ด)

He said, ” Darling I love you ”
(ฮี เซ็ด , ” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
But I know that he lied
(บัท ไอ โน แดท ฮี ไล)
” Darling I need you ”
(” ดาลิง ไอ นีด ยู “)
Know that he lied
(โน แดท ฮี ไล)
” Darling I love you ”
(” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
Darling you lied
(ดาลิง ยู ไล)
You lied
(ยู ไล)
You lied
(ยู ไล)
To me
(ทู มี)

Hey mister!
(เฮ มีซเทอะ !)
Don’t play no more
(ด้อนท์ พเล โน โม)
Don’t play it no more
(ด้อนท์ พเล อิท โน โม)
I can’t stand it
(ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)
Don’t play it no more
(ด้อนท์ พเล อิท โน โม)
No more, no more
(โน โม , โน โม)
No more I can’t stand it
(โน โม ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)

I remember on our first date
(ไอ ริเมมเบอะ ออน เอ๊า เฟิซท เดท)
He kissed me and he walked away
(ฮี คิซ มี แอ็นด ฮี วอค อะเว)
I was only 17
(ไอ วอส โอ๊นลี่ 17)
I never dreamed he’d be so mean
(ไอ เนฝเวอะ ดรีม ฮีด บี โซ มีน)

He told me Darling
(ฮี โทลด มี ดาลิง)
” Darling I love you ”
(” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
But baby baby you lied
(บัท เบบิ เบบิ ยู ไล)
” Darling I need you ”
(” ดาลิง ไอ นีด ยู “)
You lied
(ยู ไล)
” Darling I love you ”
(” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
Darling you lied
(ดาลิง ยู ไล)
You lied
(ยู ไล)
Lied
(ไล)
You lied
(ยู ไล)
To me
(ทู มี)

” Darling I love you ”
(” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
But I know that you lied
(บัท ไอ โน แดท ยู ไล)
” Darling I need you ”
(” ดาลิง ไอ นีด ยู “)
I know that you lied
(ไอ โน แดท ยู ไล)
” Darling I love you ”
(” ดาลิง ไอ ลัฝ ยู “)
Darling you lied
(ดาลิง ยู ไล)
You lied
(ยู ไล)
Lied you lied
(ไล ยู ไล)
Lied to me and hurt me
(ไล ทู มี แอ็นด เฮิท มี)
You lied
(ยู ไล)
Don’t play it no more
(ด้อนท์ พเล อิท โน โม)
Don’t do it
(ด้อนท์ ดู อิท)
Don’t play it no more
(ด้อนท์ พเล อิท โน โม)
Cause I can’t stand it no more
(คอส ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Play That Song For Me คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น