เนื้อเพลง Love Me Like That คำอ่านไทย Michelle Branch feat Sheryl Crow

Well you sold my heart
(เว็ล ยู โซลด มาย ฮาท)
And I’ll get it back
(แอ็นด แอล เก็ท ดิธ แบ็ค)
But look me in the eye babe
(บัท ลุค มี อิน ดิ ไอ เบบ)
Tell me why you love me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that… oh oh
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท โอ โอ)

Well I walk this world
(เว็ล ไอ วอค ดีซ เวิลด)
Five times or more
(ไฟฝ ไทม ออ โม)
And after all this walking babe
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล ดีซ วอคกิง เบบ)
You still got me crawling on the floor
(ยู ซทิล ก็อท มี คอลลิง ออน เดอะ ฟโล)
Crawling on the floor
(คอลลิง ออน เดอะ ฟโล)

And I know this world keeps on turning
(แอ็นด ดาย โน ดีซ เวิลด คีพ ออน เทินนิง)
Keeps me yearning
(คีพ มี เยอนิง)
How can you turn and walk away
(เฮา แค็น ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว)
Pretending everything’s ok
(พรีเทนดิง เอ๊วี่ติง โอเค)
How can you turn your back
(เฮา แค็น ยู เทิน ยุร แบ็ค)
Tell me why you love me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that oh oh
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท โอ โอ)

Well I thought you’d listen
(เว็ล ไอ ธอท ยูต ลิ๊สซึ่น)
But I’m shattered like broken glass
(บัท แอม แฌทเทอะ ไลค บโรเค็น กลัซ)
But I thought that we’d be different babe
(บัท ไอ ธอท แดท เว็ด บี ดีฟเฟอะเร็นท เบบ)
Yeah I thought that we would last
(เย่ ไอ ธอท แดท วี เวิด ลาซท)
Yeah I thought that we would last
(เย่ ไอ ธอท แดท วี เวิด ลาซท)

And I know this world keeps on spinning
(แอ็นด ดาย โน ดีซ เวิลด คีพ ออน สปินนิ่ง)
Every minute that you’re in it
(เอฝริ มินยูท แดท ยัวร์ อิน หนิด)
How can you turn and walk away
(เฮา แค็น ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว)
Pretending everything’s ok
(พรีเทนดิง เอ๊วี่ติง โอเค)
How can you turn your back
(เฮา แค็น ยู เทิน ยุร แบ็ค)
Tell me why you love me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that…oh oh
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท โอ โอ)

Love me or leave me baby don’t
(ลัฝ มี ออ ลีฝ มี เบบิ ด้อนท์)
Lead me on
(เล็ด มี ออน)
With nothing like yours believe me I’m better off
(วิฑ นัธอิง ไลค ยุร บิลีฝ มี แอม เบทเทอะ ออฟฟ)
I’m better off alone
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ อะโลน)
Oh ooh
(โอ อู้)

Well I was your Gypsy
(เว็ล ไอ วอส ยุร จีพซิ)
Throwing diamonds at your feet
(โตววิง ไดมันด แอ็ท ยุร ฟีท)
Drifting ’round you like a satellite
(ดริฟทิง เรานด ยู ไลค เก แซทเอะไลท)
I gave you everything you need
(ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Everything you need
(เอ๊วี่ติง ยู นีด)

And I know this world keeps on turning
(แอ็นด ดาย โน ดีซ เวิลด คีพ ออน เทินนิง)
Keeps me yearning and yearning
(คีพ มี เยอนิง แอ็นด เยอนิง)
How can you turn and walk away
(เฮา แค็น ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว)
Pretending everything’s ok
(พรีเทนดิง เอ๊วี่ติง โอเค)
How can you turn your back
(เฮา แค็น ยู เทิน ยุร แบ็ค)
Tell me why you love me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that oh oh
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท โอ โอ)

How can you just break away
(เฮา แค็น ยู จัซท บเรค อะเว)
Why can’t you find the words to say
(ฮไว แค็นท ยู ไฟนด เดอะ เวิด ทู เซ)
Love is something you work at
(ลัฝ อีส ซัมติง ยู เวิค แกท)
Tell me why you love me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท)
Why you love me like that oh
(ฮไว ยู ลัฝ มี ไลค แดท โอ)

How can you grow up so when
(เฮา แค็น ยู กโร อัพ โซ ฮเว็น)
Look at what you lost then
(ลุค แกท ว็อท ยู ล็อซท เด็น)
Now everything in shades of grey
(เนา เอ๊วี่ติง อิน เฌด อ็อฝ กเร)
Now you’re pushing me away
(เนา ยัวร์ พุฌอิง มี อะเว)
Say all the things you need to say
(เซ ออล เดอะ ธิง ยู นีด ทู เซ)
Thought we were going all the way
(ธอท วี เวอ โกอิ้ง ซอ เดอะ เว)
Play all the games you wanna play
(พเล ออล เดอะ เกม ยู วอนนา พเล)

So that we just stay away
(โซ แดท วี จัซท ซเท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Like That คำอ่านไทย Michelle Branch feat Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น