เนื้อเพลง Middle Of The Night คำอ่านไทย Bee Gees

Dave,
(เดฝ ,)

Here is a Buffett song which just came out on his recent boxed set. It is
(เฮียร อีส ซา บัฟเฟท ซ็อง ฮวิช จัซท เคม เอ้า ออน ฮิส รีเซ็นท บ็อคซ เซ็ท ดิธ อีส)
called _Middle_of_the_Night_.
(คอล _มิ๊ดเดิ้ล _อ็อฝ __ไนท _)

Middle of the Night
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)

by Jimmy Buffett, Will Jennings, Art Neville and Michael Utley
(ไบ จิมมี่ บัฟเฟท , วิล เจนนิง , อาท Neville แอ็นด ไมเล Utley)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)
Middle of the night
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Hold on till morning
(โฮลด ออน ทิล มอนิง)
We will see the light
(วี วิล ซี เดอะ ไลท)
Love is spawning
(ลัฝ อีส spawnings)
Middle of the night
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Hold on forever
(โฮลด ออน เฟาะเรฝเออะ)
We will get it right
(วี วิล เก็ท ดิธ ไรท)
All together
(ออล ทุเกฑเออะ)

When will we listen
(ฮเว็น วิล วี ลิ๊สซึ่น)
When will we ever learn
(ฮเว็น วิล วี เอฝเออะ เลิน)
Read all about it
(เร็ด ออล อะเบาท ดิธ)
This tide has got to turn
(ดีซ ไทด แฮ็ส ก็อท ทู เทิน)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)

Old folks and babys
(โอลด โฟค แซน เบบิ)
Crying in the storm
(คไรอิง อิน เดอะ ซทอม)
I try to tell them
(ไอ ทไร ทู เท็ล เฑ็ม)
Soon they’ll be safe and warm
(ซูน เด๊ว บี เซฟ แอ็นด วอม)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)

Bridge:
(บริจ :)
Lord let us out of this hall full of mirrors
(ลอด เล็ท อัซ เอ้า อ็อฝ ดีซ ฮอล ฟูล อ็อฝ มีเรอะ)
Make it all clearer
(เมค อิท ดอร์ เคียเลอ)
Don’t let is fall
(ด้อนท์ เล็ท อีส ฟอล)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)

Chorus 2:
(โครัซ ทู :)
Middle of the night
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
New voices calling
(นยู ฝอยซ คอลลิง)
Saying it’s alright
(เซอิง อิทซ ออลไร๊ท)
I’m not falling
(แอม น็อท ฟ๊อลิง)
Middle of the night
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Halfway till morning
(ฮอฟเวย์ ทิล มอนิง)
Middle of my life
(มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ มาย ไลฟ)
New days dawning
(นยู เด ดอนนิง)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)
Chorus 2:
(โครัซ ทู :)
Chorus 1:
(โครัซ วัน :)

– Patrick E. Fleming ———————————————————-
(แพทริค อี ฟเลมอิง)
– Department of Chemistry ———- Ten cents a dance, I might take a chance –
(ดิพาทเม็นท อ็อฝ เคมอิซทริ เท็น เซ็นท ซา ดานซ , ไอ ไมท เทค เก ชานซ)
– The Ohio State University ——– But they don’t dance like Carmen no more –
(ดิ โอฮายโอ้ ซเทท ยูนิเฝอซิทิ บัท เด ด้อนท์ ดานซ ไลค คาเม็น โน โม)
[email protected] ——————————————
([email protected] acs โอฮายโอ้ ซเทท edu)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Middle Of The Night คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น