เนื้อเพลง Jack You Back คำอ่านไทย Cypress Hill

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
You’re a lost soul rollin down the street
(ยัวร์ อะ ล็อซท โซล โรลลิน เดาน เดอะ ซทรีท)
Hustlin, scramblin, money you eat
(ฮัสลิน , scramblin , มันอิ ยู อีท)
You wanna jack somebody, never look at me
(ยู วอนนา แจ็ค ซัมบอดี้ , เนฝเวอะ ลุค แกท มี)
Cause I’m like you when I’m holdin heat
(คอส แอม ไลค ยู ฮเว็น แอม โฮดดิน ฮีท)
You don’t want to think about re-percussions
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ธิงค อะเบาท รี เพอะคัฌอัน)
Cause you don’t give a f*ck about who you rushin
(คอส ยู ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ฮู ยู รัสชิน)
So what you gonna do when the blood is gushin?
(โซ ว็อท ยู กอนนะ ดู ฮเว็น เดอะ บลัด อีส กัซชิน)
You’re playin Roulette without the Russian
(ยัวร์ เพลย์ยิน รูเลท วิเฑาท เดอะ รัฌแอ็น)
The stakes are high; can you feel the pressure?
(เดอะ ซเทค แซร์ ไฮ ; แค็น ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)
Lookin at the club on top of your dresser
(ลุคกิน แอ็ท เดอะ คลับ ออน ท็อพ อ็อฝ ยุร ดเรซเซอะ)
Born for the big bank robbin your own
(บอน ฟอ เดอะ บิก แบ็งค รอบบิน ยุร โอน)
Thinkin your stone but your weak ass throne
(ติ้งกิน ยุร ซโทน บัท ยุร วีค อาซ ธโรน)
B*tches like you ain’t got no heart
(บี *tches ไลค ยู เอน ก็อท โน ฮาท)
Paranoid, you’re settin in, fallin apart
(พารานอย , ยัวร์ เซทดิน อิน , แฟลลิน อะพาท)
How many times will you take to see it?
(เฮา เมนอิ ไทม วิล ยู เทค ทู ซี อิท)
You fallin away, but you don’t believe it
(ยู แฟลลิน อะเว , บัท ยู ด้อนท์ บิลีฝ อิท)

[Chorus: B-Real & Sen Dog]
([ โครัซ : บี ริแอ็ล & เส็น ด็อก ])
Jack me and you’ll never go back
(แจ็ค มี แอ็นด โยว เนฝเวอะ โก แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Where y’all b*tches got the scheme or the stack?
(ฮแว ยอล บี *tches ก็อท เดอะ ซคีม ออ เดอะ ซแท็ค)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Tell me what started a scheme at ya lap
(เท็ล มี ว็อท ซทาท อะ ซคีม แอ็ท ยา แล็พ)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)

[Sen Dog]
([ เส็น ด็อก ])
Clothes are settin off from the start
(คโลฑ แซร์ เซทดิน ออฟฟ ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I’m crazy as f*ck just like 2 Pac
(แอม คเรสิ แอ็ส เอฟ *ck จัซท ไลค ทู แพค)
Mash on Cypress Hill in a Catalac truck
(แม็ฌ ออน ไซพเร็ซ ฮิล อิน อะ Catalac ทรัค)
Steels all gone, so I gotta play it ruff
(ซทีล ซอร์ กอน , โซ ไอ กอททะ พเล อิท รัฟ)
Got hate for do out there, I ain’t jokin
(ก็อท เฮท ฟอ ดู เอ้า แดร์ , ไอ เอน โจเคน)
Can’t hold me back these days, I’m out smokin
(แค็นท โฮลด มี แบ็ค ฑิส เด , แอม เอ้า สโมกิน)
And I still see myself as Enforcer
(แอ็นด ดาย ซทิล ซี ไมเซลฟ แอ็ส Enforcer)
Knock em in their face if they dedicate closer
(น็อค เอ็ม อิน แด เฟซ อิฟ เด เดดอิเคท โคลเซอร์)
A Cuban massive man [Spanish]
(อะ คยูแบ็น แมซซิฝ แม็น [ ซแพนอิฌ ])
With real attack touch straight, from the ghetto
(วิฑ ริแอ็ล แอ็ทแทค ทั๊ช ซทเรท , ฟร็อม เดอะ เกทโท)
Walk for a twenty all day like a [Spanish]
(วอค ฟอ รา ทเวนทิ ออล เด ไลค เก [ ซแพนอิฌ ])
Spit ball; lick all rhymes just like [Spanish]
(ซพิท บอล ; ลิค ออล ไรม จัซท ไลค [ ซแพนอิฌ ])
I run over fools like Dorsey Leathers
(ไอ รัน โอเฝอะ ฟูล ไลค โดวซี เลฑเออะ)
And murder antiques like J-Rhyme I kill peasants
(แอ็นด เมอเดอะ แอ็นทีค ไลค เจ ไรม ไอ คิล เพสแอ็นท)
Take over ships like Female Kastro
(เทค โอเฝอะ ฌิพ ไลค ฟีเมล แคสโต)
Do anything that a n*gga HAS TO
(ดู เอนอิธิง แดท ดา เอ็น *gga แฮ็ส ทู)

[Chorus: B-Real & Sen Dog]
([ โครัซ : บี ริแอ็ล & เส็น ด็อก ])
Jack me and you’ll never go back
(แจ็ค มี แอ็นด โยว เนฝเวอะ โก แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Where y’all b*tches got the scheme or the stack?
(ฮแว ยอล บี *tches ก็อท เดอะ ซคีม ออ เดอะ ซแท็ค)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Tell me what started a scheme at ya lap
(เท็ล มี ว็อท ซทาท อะ ซคีม แอ็ท ยา แล็พ)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)

[Jack you back, jack you back]
([ แจ็ค ยู แบ็ค , แจ็ค ยู แบ็ค ])

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
Lights are f*cked up it’s confusin
(ไลท แซร์ เอฟ *cked อัพ อิทซ คอนฟิวซิน)
Look at you now what road you choosin
(ลุค แกท ยู เนา ว็อท โรด ยู ชูซิน)
You’ll never be a part of the revolution
(โยว เนฝเวอะ บี อะ พาท อ็อฝ เดอะ เรโฝะลยูฌัน)
You f*ck with me, feel the retribution
(ยู เอฟ *ck วิฑ มี , ฟีล เดอะ เรทริบยูฌัน)
Punk b*tches can never deal with the real
(พรัค บี *tches แค็น เนฝเวอะ ดีล วิฑ เดอะ ริแอ็ล)
Cause you weak motherf*ckers can’t decide what you feel
(คอส ยู วีค motherf*ckers แค็นท ดิไซด ว็อท ยู ฟีล)
Always poppin sh*t and hide from the Hill
(ออลเว พอพปิน ฌะ *ที แอ็นด ไฮด ฟร็อม เดอะ ฮิล)
Comin out where you reside for the kill
(คัมอิน เอ้า ฮแว ยู ริไสด ฟอ เดอะ คิล)

[Sen Dog]
([ เส็น ด็อก ])
Knocked out Pluto, Super Hill thriller
(น็อค เอ้า พูโด , ซยูเพอะ ฮิล ธรีลเลอะ)
Verbal assault, Soul Assassin killer
(เฝอแบ็ล แอ็ซซอลท , โซล แอ็ซแซซซิน คีลเลอะ)
Real master Mic, ca, sex come iller
(ริแอ็ล มาซเทอะ ไมคะ , ca , เซ็คซ คัม iller)
Stoned is a waste over, what you feeler
(ซโทน อีส ซา เวซท โอเฝอะ , ว็อท ยู ฟีลเออะ)
Can’t make moves so you go ask Chiller
(แค็นท เมค มูฝ โซ ยู โก อาซค ชิวเรอ)
Try the Real Estate trust centipede riller
(ทไร เดอะ ริแอ็ล เอ็ซเทท ทรัซท เซนทิพีด riller)
Bet your ass that I’m bangin to the fullest
(เบ็ท ยุร อาซ แดท แอม แบงงิน ทู เดอะ ฟอร์เล็ท)
And don’t get in my way punk ass, not a Buddhist
(แอ็นด ด้อนท์ เก็ท อิน มาย เว พรัค อาซ , น็อท ดา บูดดิซท)

[Chorus: B-Real & Sen Dog]
([ โครัซ : บี ริแอ็ล & เส็น ด็อก ])
Jack me and you’ll never go back
(แจ็ค มี แอ็นด โยว เนฝเวอะ โก แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Where y’all b*tches got the scheme or the stack?
(ฮแว ยอล บี *tches ก็อท เดอะ ซคีม ออ เดอะ ซแท็ค)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Tell me what started a scheme at ya lap
(เท็ล มี ว็อท ซทาท อะ ซคีม แอ็ท ยา แล็พ)
Jack me and I’ll jump to attack
(แจ็ค มี แอ็นด แอล จัมพ ทู แอ็ทแทค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)
Jack me and I’ll jack you back
(แจ็ค มี แอ็นด แอล แจ็ค ยู แบ็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack You Back คำอ่านไทย Cypress Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น