เนื้อเพลง Faded คำอ่านไทย Default

It hangs on a wall, museum hall, as it calls to passers by
(อิท แฮ็ง ออน อะ วอล , มิวสีอัม ฮอล , แอ็ส ซิท คอล ทู พาซเซอะ ไบ)
A picture so bright, seen without light, and nobody wonders why
(อะ พีคเชอะ โซ ไบร๊ท , ซีน วิเฑาท ไลท , แอ็นด โนบอดี้ วันเดอะ ฮไว)
A tired old man stares at the wall, said the color’s blinding me
(อะ ไทร โอลด แม็น ซแท แอ็ท เดอะ วอล , เซ็ด เดอะ คัลเออะ บลายดิง มี)
How can he see anything at all since he’s got no eyes to see
(เฮา แค็น ฮี ซี เอนอิธิง แอ็ท ดอร์ ซินซ อีส ก็อท โน ไอ ทู ซี)

It’s not too faded
(อิทซ น็อท ทู แฟ็ด)
I still see that color coming through
(ไอ ซทิล ซี แดท คัลเออะ คัมอิง ธรู)
It’s not too jaded
(อิทซ น็อท ทู เจด)
The more you look the more you see
(เดอะ โม ยู ลุค เดอะ โม ยู ซี)

Years ticked away colors turned gray, but the man’s still standing there
(เยีย ทิค อะเว คัลเออะ เทิน กเร , บัท เดอะ แม็น ซทิล ซแทนดิง แดร์)
Once asked him why, he said cause I am the last one here who cares
(วันซ อาซค ฮิม ฮไว , ฮี เซ็ด คอส ไอ แอ็ม เดอะ ลาซท วัน เฮียร ฮู แค)
Told me the mind will show you more if you only set it free
(โทลด มี เดอะ ไมนด วิล โฌ ยู โม อิฟ ยู โอ๊นลี่ เซ็ท ดิธ ฟรี)
He closed the doors I closed my eyes that’s when I began to see
(ฮี คโลส เดอะ โด ซาย คโลส มาย ไอ แด๊ท ฮเว็น นาย บิแกน ทู ซี)

It’s not too faded
(อิทซ น็อท ทู แฟ็ด)
I still see that color coming through
(ไอ ซทิล ซี แดท คัลเออะ คัมอิง ธรู)
It’s not too jaded
(อิทซ น็อท ทู เจด)
The more you look the more you see
(เดอะ โม ยู ลุค เดอะ โม ยู ซี)
It’s not too faded
(อิทซ น็อท ทู แฟ็ด)
I still see that color coming through
(ไอ ซทิล ซี แดท คัลเออะ คัมอิง ธรู)
It’s not too jaded
(อิทซ น็อท ทู เจด)
The more you look the more you see
(เดอะ โม ยู ลุค เดอะ โม ยู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faded คำอ่านไทย Default

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น