เนื้อเพลง Falling In Love คำอ่านไทย Lisa Loeb

She wanted to be a cowboy,
(ชี ว็อนท ทู บี อะ แควบอย ,)
She was shootin’ ’em down,
(ชี วอส ชูดทิน เอ็ม เดาน ,)
She was tramping around.
(ชี วอส trampings อะเรานด)
He walked in crooked with the clear blue eyes.
(ฮี วอค อิน ครุค วิฑ เดอะ คเลีย บลู ไอ)
” There’s a nice pool at my motel – you want to go for a swim? ”
(” แดร์ ซา ไน๊ซ์ พูล แอ็ท มาย โมะเทล ยู ว็อนท ทู โก ฟอ รา ซวิม “)
That night he moved in.
(แดท ไนท ฮี มูฝ อิน)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
At night she’d wait for the sound of his feet on the doormat,
(แอ็ท ไนท ชี เวท ฟอ เดอะ เซานด อ็อฝ ฮิส ฟีท ออน เดอะ doormat ,)
The sound of his hand on the doorknob,
(เดอะ เซานด อ็อฝ ฮิส แฮ็นด ออน เดอะ doorknob ,)
The sound of her heart beating in her head.
(เดอะ เซานด อ็อฝ เฮอ ฮาท บืดิงสฺ อิน เฮอ เฮ็ด)
He’d go out playing nickel slots, cause he knew he’d lose –
(ฮีด โก เอ้า พเลนิ่ง นีคเค็ล ซล็อท , คอส ฮี นยู ฮีด ลูส)
She didn’t know, so she couldn’t choose.
(ชี ดิ๊นอิน โน , โซ ชี คูดซึ่น ชูส)
One night while sleeping along in her bed,
(วัน ไนท ฮไวล ซลีพพิง อะลอง อิน เฮอ เบ็ด ,)
The phone rang, she woke up, and sat up and said,
(เดอะ โฟน แร็ง , ชี โวค อัพ , แอ็นด แซ็ท อัพ แอ็นด เซ็ด ,)
” What time is it? What time is it? ”
(” ว็อท ไทม อีส ซิท ว็อท ไทม อีส ซิท “)
” Well, it’s 5:30 here and it’s 2:30 there,
(” เว็ล , อิทซ ไฟท์ : 30 เฮียร แอ็นด อิทซ ทู : 30 แดร์ ,)
And I won’t be home tonight, ” he said.
(แอ็นด ดาย ว็อนท บี โฮม ทุไนท , ” ฮี เซ็ด)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Now she sits in a booth in a diner,
(เนา ชี ซิท ซิน อะ บูธ อิน อะ ไดนเออะ ,)
Waiting for someone to take her order,
(เวททิง ฟอ ซัมวัน ทู เทค เฮอ ออเดอะ ,)
Waiting for someone to come and sit down.
(เวททิง ฟอ ซัมวัน ทู คัม แอ็นด ซิท เดาน)
She rubs the smudge off the photograph, puts it back into her purse.
(ชี รับ เดอะ ซมัจ ออฟฟ เดอะ โฟโทะกราฟ , พัท ซิท แบ็ค อีนทุ เฮอ เพิซ)
The grey sky was romantic cause he was holding her hand,
(เดอะ กเร ซไค วอส โระแมนทิค คอส ฮี วอส โฮลดิง เฮอ แฮ็นด ,)
He was her man.
(ฮี วอส เฮอ แม็น)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
The time between meeting and finally leaving is
(เดอะ ไทม บีทวิน มีทอิง แอ็นด ไฟแน็ลลิ ลีฝอิงส อีส)
Sometimes calling falling in love.
(ซัมไทม์ คอลลิง ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Sometimes called falling in love.
(ซัมไทม์ คอล ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
She wanted to be a cowboy,
(ชี ว็อนท ทู บี อะ แควบอย ,)
She was shootin’ ’em down,
(ชี วอส ชูดทิน เอ็ม เดาน ,)
She was tramping around.
(ชี วอส trampings อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling In Love คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น