เนื้อเพลง Feelin’ Way Too Damn Good คำอ่านไทย Nickelback

I missed you so much that I begged here to fly here and see me
(ไอ มิซ ยู โซ มัช แดท ไอ เบก เฮียร ทู ฟไล เฮียร แอ็นด ซี มี)
You must’ve broke down cuz you finally said that you would
(ยู มาสทฝฺ บโรค เดาน คัซ ยู ไฟแน็ลลิ เซ็ด แดท ยู เวิด)
But now that you’re here
(บัท เนา แดท ยัวร์ เฮียร)
I just feel like I’m constantly dreaming
(ไอ จัซท ฟีล ไลค แอม คอนสแท็นทลิ ดรีมมิง)
But something’s gotta go wrong
(บัท ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cuz I’m feelin’ way too damn good
(คัซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

For 48 hours I don’t think that we left my hotel room
(ฟอ 48 เอาร ซาย ด้อนท์ ธิงค แดท วี เล็ฟท มาย โฮเทล รุม)
Should show you the sites cuz I’m sure that I said that I would
(เชิด โฌ ยู เดอะ ไซท คัซ แอม ฌุร แดท ไอ เซ็ด แดท ไอ เวิด)
We gotta make love just one last time in the shower
(วี กอททะ เมค ลัฝ จัซท วัน ลาซท ไทม อิน เดอะ เฌาเออะ)
Well something’s gotta go wrong cos I’m feelin’ way too damn good
(เว็ล ซัมติง กอททะ โก ร็อง คอซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

And it’s like…
(แอ็นด อิทซ ไลค)

Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
I fall in love and find my heart face down
(ไอ ฟอล อิน ลัฝ แอ็นด ไฟนด มาย ฮาท เฟซ เดาน)
And where it lands is when it should
(แอ็นด ฮแว อิท แล็นด ซิส ฮเว็น หนิด เชิด)
This time it’s like
(ดีซ ไทม อิทซ ไลค)
The two of us should probably start to fight
(เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด พรอบอับลิ ซทาท ทู ไฟท)
Cuz something’s gotta go wrong
(คัซ ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cuz I’m feelin’ way too damn good
(คัซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

Sometimes life ain’t best if left in the memory
(ซัมไทม์ ไลฟ เอน เบ็ซท อิฟ เล็ฟท อิน เดอะ เมมโอะริ)
It’s better kept inside than left for good
(อิทซ เบทเทอะ เค็พท อีนไซด แฑ็น เล็ฟท ฟอ เกิด)
Lookin’ back each time they tried to tell me
(ลุคกิน แบ็ค อีช ไทม เด ทไร ทู เท็ล มี)
Well something’s gotta go wrong
(เว็ล ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cuz I’m feelin’ way too damn good
(คัซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

And it’s like…
(แอ็นด อิทซ ไลค)

Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
I fall in love and find my heart face down
(ไอ ฟอล อิน ลัฝ แอ็นด ไฟนด มาย ฮาท เฟซ เดาน)
And where it lands is when it should
(แอ็นด ฮแว อิท แล็นด ซิส ฮเว็น หนิด เชิด)
This time it’s like
(ดีซ ไทม อิทซ ไลค)
The two of us should probably start to fight
(เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด พรอบอับลิ ซทาท ทู ไฟท)
Cuz something’s gotta go wrong
(คัซ ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cuz I’m feelin’ way too damn good
(คัซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)
Feelin’ way too damn good
(ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

I missed you so much that I begged here to fly here and see me
(ไอ มิซ ยู โซ มัช แดท ไอ เบก เฮียร ทู ฟไล เฮียร แอ็นด ซี มี)
You must’ve broke down cuz you finally said that you would
(ยู มาสทฝฺ บโรค เดาน คัซ ยู ไฟแน็ลลิ เซ็ด แดท ยู เวิด)
But now that you’re here,
(บัท เนา แดท ยัวร์ เฮียร ,)
I just feel that I’m constantly dreaming
(ไอ จัซท ฟีล แดท แอม คอนสแท็นทลิ ดรีมมิง)
Cuz something’s gotta go wrong
(คัซ ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cuz I’m feelin’ way too damn good
(คัซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

And it’s like…
(แอ็นด อิทซ ไลค)

Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
I fall in love and find my heart face down
(ไอ ฟอล อิน ลัฝ แอ็นด ไฟนด มาย ฮาท เฟซ เดาน)
And where it lands is when it should
(แอ็นด ฮแว อิท แล็นด ซิส ฮเว็น หนิด เชิด)
This time it’s like
(ดีซ ไทม อิทซ ไลค)
The two of us should probably start to fight
(เดอะ ทู อ็อฝ อัซ เชิด พรอบอับลิ ซทาท ทู ไฟท)
Cos something’s gotta go wrong
(คอซ ซัมติง กอททะ โก ร็อง)
Cos I’m feelin’ way too damn good
(คอซ แอม ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

Feelin’ way too damn good
(ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

I missed you so much that I begged here to fly here and see me
(ไอ มิซ ยู โซ มัช แดท ไอ เบก เฮียร ทู ฟไล เฮียร แอ็นด ซี มี)

Feelin’ way too damn good
(ฟีลิน เว ทู แด็ม เกิด)

I missed you so much that I begged here to fly here and see me
(ไอ มิซ ยู โซ มัช แดท ไอ เบก เฮียร ทู ฟไล เฮียร แอ็นด ซี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feelin’ Way Too Damn Good คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น