เนื้อเพลง Set Adrift On Memory Bliss คำอ่านไทย Backstreet Boys

Dum Da Da Da Da Da 8x
(ดัม ดา ดา ดา ดา ดา 8x)

The Camera Pans The Hour Glass Days Go
(เดอะ แคมเออะระ แพน เดอะ เอาร กลัซ เด โก)
And All I Do Is Think Of You
(แอ็นด ออล ไอ ดู อีส ธิงค อ็อฝ ยู)
And Wonder Where You Are At Night Oh
(แอ็นด วันเดอะ ฮแว ยู อาร์ แอ็ท ไนท โอ)
I Remember Everything Every Smile
(ไอ ริเมมเบอะ เอ๊วี่ติง เอฝริ ซไมล)
Even Hold The Reasons Why You Say I Pushed You Out Of My Mind
(อีเฝ็น โฮลด เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู เซ ไอ พุฌ ยู เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

Chorus
(โครัซ)
Baby You Set Me Huh Huh Huh Huh Huh
(เบบิ ยู เซ็ท มี ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู)
Baby You Set Me Dum Da Da Da Da Da Da
(เบบิ ยู เซ็ท มี ดัม ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Set Adrift Da Da Da Da Da Da
(เซ็ท อัดรีฟท ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
On Memories Bliss Of You Huh Huh Huh Huh Huh
(ออน เมรโมรี บลิซ อ็อฝ ยู ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู)
Baby You Set Me Dum Da Da Da Da Da Da
(เบบิ ยู เซ็ท มี ดัม ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Set Adrift Da Da Da Da Da Da
(เซ็ท อัดรีฟท ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
On Memories Bliss Of You
(ออน เมรโมรี บลิซ อ็อฝ ยู)

Destiny Is Everything
(เดซทินิ อีส เอ๊วี่ติง)
Reality Has Replaced You With
(ริแอลอิทิ แฮ็ส รีเพลย์ ยู วิฑ)
The Biggest Empty Void I’ve Ever Had In Life
(เดอะ บิ๊กเกส เอมทิ ฝอยด แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด อิน ไลฟ)
I Bet You Say That I Don’t Care
(ไอ เบ็ท ยู เซ แดท ไอ ด้อนท์ แค)
I Bet You Say That I Don’t Even Think Of You
(ไอ เบ็ท ยู เซ แดท ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ธิงค อ็อฝ ยู)
But God Knows How Wrong You Are
(บัท ก็อด โน เฮา ร็อง ยู อาร์)
Baby Will You Be There Baby Will You Be There
(เบบิ วิล ยู บี แดร์ เบบิ วิล ยู บี แดร์)
Just Give Me Time Just Give Me Time
(จัซท กิฝ มี ไทม จัซท กิฝ มี ไทม)
To Fix My Life To Fix My Life
(ทู ฟิคซ มาย ไลฟ ทู ฟิคซ มาย ไลฟ)
Baby Will You Be There When I Open My Eyes
(เบบิ วิล ยู บี แดร์ ฮเว็น นาย โอเพ็น มาย ไอ)
After All The Time I Spent Wishing You
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ไทม ไอ ซเพ็นท วิชชิ้ง ยู)

Chorus
(โครัซ)
Baby You Set Me Huh Huh Huh Huh Huh
(เบบิ ยู เซ็ท มี ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู)
Baby You Set Me
(เบบิ ยู เซ็ท มี)
Dum Baby You Set Me Da Da Da Da Da Da
(ดัม เบบิ ยู เซ็ท มี ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Set Adrift Da Da Da Da Da Da
(เซ็ท อัดรีฟท ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
On Memories Bliss Of You Huh Huh Huh
(ออน เมรโมรี บลิซ อ็อฝ ยู ฮู ฮู ฮู)
Oh Baby You Set Me
(โอ เบบิ ยู เซ็ท มี)
Oh Baby You Set Me Huh Huh
(โอ เบบิ ยู เซ็ท มี ฮู ฮู)
Baby You Set Me Dum Da Da Da Da Da Da
(เบบิ ยู เซ็ท มี ดัม ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Set Adrift Da Da Da Da Da Da
(เซ็ท อัดรีฟท ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
On Memories Bliss Of You
(ออน เมรโมรี บลิซ อ็อฝ ยู)

Sadness Has Overwhelmed Me
(แซดเน็ซ แฮ็ส โอเฝอะฮเวลม มี)
My Mind Flies Carelessly
(มาย ไมนด ไฟล์ แคเล็ซลิ)
It Imagines That You’re Happy With Your Life Right Now
(อิท อิแมจอิน แดท ยัวร์ แฮพพิ วิฑ ยุร ไลฟ ไรท เนา)
I Guess That’s Just The Way It Goes
(ไอ เก็ซ แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท โกซ)
Forever’s Gone
(เฟาะเรฝเออะ กอน)
So Now I Must To Place You
(โซ เนา ไอ มัซท ทู พเลซ ยู)
With All The Things
(วิฑ ออล เดอะ ธิง)
That I Could Never Have
(แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ แฮ็ฝ)

Baby You Set Me 3x
(เบบิ ยู เซ็ท มี 3x)
Set Adrift On Memory Bliss
(เซ็ท อัดรีฟท ออน เมมโอะริ บลิซ)
Set Me 2x
(เซ็ท มี 2x)
Set Us Free Yeah
(เซ็ท อัซ ฟรี เย่)
So Come On Now
(โซ คัมมอน เนา)
I Know This Much Is True 2x
(ไอ โน ดีซ มัช อีส ทรู 2x)

Fade Out
(เฝด เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Set Adrift On Memory Bliss คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น