เนื้อเพลง Desperate Angel คำอ่านไทย X-Japan

* Desperate angel
(* เดซเพอะริท เอนเจล)
fallin’ from the sky
(แฟลลิน ฟร็อม เดอะ ซไค)
Desperate angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
now you wonder why
(เนา ยู วันเดอะ ฮไว)

in a sh*tty town lotta seum around
(อิน อะ ฌะ *tty ทาวน์ ลอทดา seum อะเรานด)
born into the world of make believe
(บอน อีนทุ เดอะ เวิลด อ็อฝ เมค บิลีฝ)
what you feel no way it’s real
(ว็อท ยู ฟีล โน เว อิทซ ริแอ็ล)
everybody plays the game
(เอวี่บอดี้ พเล เดอะ เกม)

wanting more than you had before
(วอนทิง โม แฑ็น ยู แฮ็ด บิโฟ)
never gonna be satisfied
(เนฝเวอะ กอนนะ บี แซทอิซไฟด)
where to go, you don’t know
(ฮแว ทู โก , ยู ด้อนท์ โน)
how is your material world?
(เฮา อีส ยุร มะเทียเรียล เวิลด)

# [so won’t you come beside me]
(# [ โซ ว็อนท ยู คัม บิไซด มี ])
now you’re gonna get it
(เนา ยัวร์ กอนนะ เก็ท ดิธ)
[because you know I’ll set you free]
([ บิคอส ยู โน แอล เซ็ท ยู ฟรี ])
rock you all night
(ร็อค ยู ออล ไนท)

does it feel right?
(โด ซิท ฟีล ไรท)
I am letting go now yeah!
(ไอ แอ็ม เลทดิง โก เนา เย่ !)

[well they] sell me this
([ เว็ล เด ] เซ็ล มี ดีซ)
and they sell me that
(แอ็นด เด เซ็ล มี แดท)
don’t want none of your f*ckin’ crap
(ด้อนท์ ว็อนท นัน อ็อฝ ยุร เอฟ *ckin แครพ)

[got a] lot to say
([ ก็อท ดา ] ล็อท ทู เซ)
do it my own way
(ดู อิท มาย โอน เว)
I will never follow
(ไอ วิล เนฝเวอะ ฟอลโล)

cannot change
(แคนน็อท เชนจ)
rearrange
(รีโอเรง)
I don’t care no matter what you say
(ไอ ด้อนท์ แค โน แมทเทอะ ว็อท ยู เซ)

pay your dues win or lose
(เพ ยุร ดยู วิน ออ ลูส)
how is your material world?
(เฮา อีส ยุร มะเทียเรียล เวิลด)

[I’m burning, got the fire]
([ แอม เบรินนิง , ก็อท เดอะ ไฟร ])
I am gonna take you
(ไอ แอ็ม กอนนะ เทค ยู)
[you see you’re my hot desire]
([ ยู ซี ยัวร์ มาย ฮ็อท ดิไสร ])
show me your stuff
(โฌ มี ยุร ซทัฟ)

ready? go!
(เรดอิ โก !)
give you what you want and more!
(กิฝ ยู ว็อท ยู ว็อนท แอ็นด โม !)

Desperate angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
got no wings to fly
(ก็อท โน วิง ทู ฟไล)

Desperate angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
sadness in your eye
(แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)

I wanna feel what’s inside of you
(ไอ วอนนา ฟีล ว็อท อีนไซด อ็อฝ ยู)
I want you so bad
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด)

forget what you’ve seen
(เฟาะเกท ว็อท ยู๊ฟ ซีน)
and forget what you know right away
(แอ็นด เฟาะเกท ว็อท ยู โน ไรท อะเว)

I wanna feel what’s inside of you
(ไอ วอนนา ฟีล ว็อท อีนไซด อ็อฝ ยู)
I want you so bad
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด)

I’ll show you the way
(แอล โฌ ยู เดอะ เว)
then we’ll sail far away
(เด็น เว็ล เซล ฟา อะเว)
paradise through the night, no!
(แพระไดส ธรู เดอะ ไนท , โน !)

# repeat
(# ริพีท)

[burning up! look out!]
([ เบรินนิง อัพ ! ลุค เอ้า ! ])

* repeat
(* ริพีท)

Desperate Angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
you got a bad time
(ยู ก็อท ดา แบ็ด ไทม)
nother lost soul
(นอทเดอ ล็อซท โซล)

Desperate angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
got no wings to fly
(ก็อท โน วิง ทู ฟไล)

Desperate Angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
fallin’ from the sky
(แฟลลิน ฟร็อม เดอะ ซไค)

Desperate Angel
(เดซเพอะริท เอนเจล)
love you can not buy
(ลัฝ ยู แค็น น็อท ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Desperate Angel คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น