เนื้อเพลง Love Train คำอ่านไทย S Club 7

Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)
Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)

Been Working So Hard For So Long
(บีน เวิคกิง โซ ฮาด ฟอ โซ ล็อง)
I Think It’s Time I Should Be Moving On
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ไอ เชิด บี มูฝอิง ออน)
I’m Gonna Do The Right Thing
(แอม กอนนะ ดู เดอะ ไรท ธิง)
I’m Gonna Do The Right Thing
(แอม กอนนะ ดู เดอะ ไรท ธิง)
You Know That It’s The Best Thing
(ยู โน แดท อิทซ เดอะ เบ็ซท ธิง)
I’ve Got Myself A One Way Ticket And I’m Coming Home
(แอฝ ก็อท ไมเซลฟ อะ วัน เว ทีคเคท แอ็นด แอม คัมอิง โฮม)

Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back To My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ทู มาย เบบิ อาม)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back Where My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ฮแว มาย เบบิ อาม)
Are Waiting For Me
(อาร์ เวททิง ฟอ มี)

Don’t Stop Keeping Moving I Don’t Want To Get Off No No No
(ด้อนท์ ซท็อพ คีพอิง มูฝอิง ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เก็ท ออฟฟ โน โน โน)
Did I Reach My Baby In The Tunnel Of Love
(ดิด ดาย รีช มาย เบบิ อิน เดอะ ทันเน็ล อ็อฝ ลัฝ)
I’m Gonna Do The Right Thing
(แอม กอนนะ ดู เดอะ ไรท ธิง)
I Know That It’s The Right Thing
(ไอ โน แดท อิทซ เดอะ ไรท ธิง)
Ooh You Make My Heart Sing
(อู้ ยู เมค มาย ฮาท ซิง)
I’ve Got Myself A One Way Ticket And I’m Coming Home
(แอฝ ก็อท ไมเซลฟ อะ วัน เว ทีคเคท แอ็นด แอม คัมอิง โฮม)

Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back To My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ทู มาย เบบิ อาม)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back Where My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ฮแว มาย เบบิ อาม)
Are Waiting For Me
(อาร์ เวททิง ฟอ มี)

Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)
Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)
Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)
Love Train Waiting For The Love Train
(ลัฝ ทเรน เวททิง ฟอ เดอะ ลัฝ ทเรน)

Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back To My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ทู มาย เบบิ อาม)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back Where My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ฮแว มาย เบบิ อาม)
Are Waiting For Me
(อาร์ เวททิง ฟอ มี)

Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back To My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ทู มาย เบบิ อาม)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Making My Way Back To You Baby
(เมคอิง มาย เว แบ็ค ทู ยู เบบิ)
Riding On A Love Train
(ไรดอิง ออน อะ ลัฝ ทเรน)
Cruising My Way Back Where My Baby’s Arms
(ครูชซิง มาย เว แบ็ค ฮแว มาย เบบิ อาม)
Are Waiting For Me
(อาร์ เวททิง ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Train คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น