เนื้อเพลง Indifference คำอ่านไทย Pearl Jam

I Will Light The Match This Morning So I Won’t Be Alone
(ไอ วิล ไลท เดอะ แม็ช ดีซ มอนิง โซ ไอ ว็อนท บี อะโลน)
Watch As She Lies Silent For Soon That Will Be Gone
(ว็อช แอ็ส ชี ไล ไซเล็นท ฟอ ซูน แดท วิล บี กอน)
Oh I Will Stand Arms Outstretched Pretend I’m Free To Roam
(โอ ไอ วิล ซแท็นด อาม เอาทซเรทซ พริเทนด แอม ฟรี ทู โรม)
Oh I Will Make My Way Through One More Day In Hell
(โอ ไอ วิล เมค มาย เว ธรู วัน โม เด อิน เฮ็ล)

How Much Difference Does It Make X2
(เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ โด ซิท เมค X2)

I Will Hold The Candle Till It Burns Up My Arm
(ไอ วิล โฮลด เดอะ แค๊นเดิ้ล ทิล อิท เบิน อัพ มาย อาม)
Oh I’ll Keep Taking Punches Until Their Will Grows Tired
(โอ แอล คีพ เทคอิง พันเซด อันทีล แด วิล กโร ไทร)
Oh I Will Stare The Sun Down Until My Eyes Go Blind
(โอ ไอ วิล ซแท เดอะ ซัน เดาน อันทีล มาย ไอ โก บไลนด)
Hey I Won’t Change Direction And I Won’t Change My Mind
(เฮ ไอ ว็อนท เชนจ ดิเรคฌัน แอ็นด ดาย ว็อนท เชนจ มาย ไมนด)

How Much Difference Does It Make
(เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ โด ซิท เมค)
Mmm How Much Difference Does It Make
(อึม เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ โด ซิท เมค)
How Much Difference
(เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ)

I’ll Swallow Poison Until I Grow Immune
(แอล ซวอลโล พ๊อยซั่น อันทีล ไอ กโร อิมยูน)
I Will Scream My Lungs Out Till It Fills This Room
(ไอ วิล ซครีม มาย ลัง เอ้า ทิล อิท ฟิล ดีซ รุม)

How Much Difference X2
(เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ X2)
How Much Difference Does It Make X2
(เฮา มัช ดีฟเฟอะเร็นซ โด ซิท เมค X2)
Ooh Ooh Ooh
(อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Indifference คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น