เนื้อเพลง Stolen Car คำอ่านไทย Sting

Late at night in summer heat. Expensive car, empty street
(เลท แอ็ท ไนท อิน ซัมเมอะ ฮีท เอ็คซเพนซิฝ คา , เอมทิ ซทรีท)
There’s a wire in my jacket. This is my trade
(แดร์ ซา ไวร อิน มาย แจคเค็ท ดีซ ซิส มาย เทรด)
It only takes a moment, don’t be afraid
(อิท โอ๊นลี่ เทค ซา โมเม็นท , ด้อนท์ บี อัฟเรด)
I can hotwire an ignition like some kind of star
(ไอ แค็น hotwire แอน อิกนีฌอัน ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ ซทา)
I’m just a poor boy in a rich man’s car
(แอม จัซท ดา พูร บอย อิน อะ ริช แม็น คา)
So I whisper to the engine, flick on the lights
(โซ ไอ ฮวีซเพอะ ทู ดิ เอนจิน , ฟลิค ออน เดอะ ไลท)
And we drive into the night
(แอ็นด วี ดไรฝ อีนทุ เดอะ ไนท)

Oh the smell of the leather always excited my imagination
(โอ เดอะ ซเม็ล อ็อฝ เดอะ เลฑเออะ ออลเว เอ็คไซท มาย อิแมจิเนฌัน)
And I picture myself in this different situation
(แอ็นด ดาย พีคเชอะ ไมเซลฟ อิน ดีซ ดีฟเฟอะเร็นท ซิชิวเอฌัน)
I’m a company director, two kids and a wife
(แอม มา คัมพะนิ ดิเรคเทอะ , ทู คิด แซน อะ ไวฟ)
I get the feeling that there’s more to this one’s life
(ไอ เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท แดร์ โม ทู ดีซ วัน ไลฟ)
There’s some kind of complication, he tells her he’s alone
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ คอมพลิเคฌัน , ฮี เท็ล เฮอ อีส อะโลน)
Spends the night with his lover, there’s a trace of her cologne
(ซเพ็นด เดอะ ไนท วิฑ ฮิส ลัฝเออะ , แดร์ ซา เทร๊ซ อ็อฝ เฮอ โครอน)
And the words of his mistress, as she whispers them so near
(แอ็นด เดอะ เวิด อ็อฝ ฮิส มีซทเร็ซ , แอ็ส ชี ฮวีซเพอะ เฑ็ม โซ เนีย)
Start ringing in my ear
(ซทาท รีงอิง อิน มาย เอีย)

Please take me dancing tonight I’ve been all on my own
(พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท แอฝ บีน ออล ออน มาย โอน)
You promised one day we could its, what you said on the phone
(ยู พรอมอิซ วัน เด วี เคิด อิทซ , ว็อท ยู เซ็ด ออน เดอะ โฟน)
I’m just a prisoner of love always hid form the light
(แอม จัซท ดา พรีสเนอะ อ็อฝ ลัฝ ออลเว ฮิด ฟอม เดอะ ไลท)
Take me dancing, please take me dancing tonight
(เทค มี แด็นซิง , พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท)

I imagine his wife, she don’t look nothing like a fool
(ไอ อิแมจอิน ฮิส ไวฟ , ชี ด้อนท์ ลุค นัธอิง ไลค เก ฟูล)
She picks the kids up form some private school
(ชี พิค เดอะ คิด อัพ ฟอม ซัม พไรฝิท ซคูล)
She remembers what he told her, he was late and worked alone
(ชี ริเมมเบอะ ว็อท ฮี โทลด เฮอ , ฮี วอส เลท แอ็นด เวิค อะโลน)
But there’s more than a suspicion in this lingering cologne
(บัท แดร์ โม แฑ็น อะ ซัซพีฌอัน อิน ดีซ ลีงเกอะริง โครอน)
And the kid’s just won’t be quiet and she runs a traffic light
(แอ็นด เดอะ คิด จัซท ว็อนท บี คไวเอ็ท แอ็นด ชี รัน ซา ทแรฟฟิค ไลท)
And she drives into the night
(แอ็นด ชี ดไรฝ อีนทุ เดอะ ไนท)

Please take me dancing tonight I’ve been all on my own
(พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท แอฝ บีน ออล ออน มาย โอน)
You promised one day we could it’s what you said on the phone
(ยู พรอมอิซ วัน เด วี เคิด อิทซ ว็อท ยู เซ็ด ออน เดอะ โฟน)
I’m just a prisoner of love always hid from the light
(แอม จัซท ดา พรีสเนอะ อ็อฝ ลัฝ ออลเว ฮิด ฟร็อม เดอะ ไลท)
Take me dancing, please take me dancing tonight
(เทค มี แด็นซิง , พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท)

So here am I in a stolen car at a traffic light
(โซ เฮียร แอ็ม ไอ อิน อะ ซโทเล็น คา แรท อะ ทแรฟฟิค ไลท)
They go form red to green and so I just drive into the night
(เด โก ฟอม เร็ด ทู กรีน แอ็นด โซ ไอ จัซท ดไรฝ อีนทุ เดอะ ไนท)

Please take me dancing tonight I’ve been all on my own
(พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท แอฝ บีน ออล ออน มาย โอน)
You promised one day we could it’s what you said on the phone
(ยู พรอมอิซ วัน เด วี เคิด อิทซ ว็อท ยู เซ็ด ออน เดอะ โฟน)
I’m just a prisoner of love always hid from the light
(แอม จัซท ดา พรีสเนอะ อ็อฝ ลัฝ ออลเว ฮิด ฟร็อม เดอะ ไลท)
Take me dancing, please take me dancing tonight
(เทค มี แด็นซิง , พลีส เทค มี แด็นซิง ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stolen Car คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น