เนื้อเพลง Common People คำอ่านไทย William Shatner feat Joe Jackson

She came from Greece. She had a thirst for knowledge.
(ชี เคม ฟร็อม กรีซ ชี แฮ็ด อะ เธิซท ฟอ นอลเอ็จ)
She studied sculpture at Saint Martin’s College.
(ชี ซทัดอิด ซคัลพเชอะ แอ็ท เซนท มาทิน คอลเล็จ)
That’s where I–caught her eye.
(แด๊ท ฮแว ไอ คอท เฮอ ไอ)
She told me that her dad was loaded.
(ชี โทลด มี แดท เฮอ แด็ด วอส โลด)
I said, in that case I’ll have a rum and Coca-Cola.
(ไอ เซ็ด , อิน แดท เคซ แอล แฮ็ฝ อะ รัม แอ็นด โคกา โคละ)
She said fine, and in thirty seconds time she said…
(ชี เซ็ด ไฟน , แอ็นด อิน เธอทิ เซคอันด ไทม ชี เซ็ด)
I wanna live like common people.
(ไอ วอนนา ไลฝ ไลค คอมมัน พี๊เพิ่ล)
I wanna do whatever common people do.
(ไอ วอนนา ดู ฮว็อทเอฝเออะ คอมมัน พี๊เพิ่ล ดู)
I wanna sleep with common people.
(ไอ วอนนา ซลีพ วิฑ คอมมัน พี๊เพิ่ล)
I wanna sleep with common people like you.
(ไอ วอนนา ซลีพ วิฑ คอมมัน พี๊เพิ่ล ไลค ยู)
Well, what else could I do? I said, I’ll see what I can do!
(เว็ล , ว็อท เอ็ลซ เคิด ดาย ดู ไอ เซ็ด , แอล ซี ว็อท ไอ แค็น ดู !)

I took her to a supermarket.
(ไอ ทุค เฮอ ทู อะ supermarket)
I don’t know why, but I had to start it somewhere.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว , บัท ไอ แฮ็ด ทู ซทาท ดิธ ซัมแวร์)
So it started there!
(โซ อิท ซทาท แดร์ !)
I said, pretend you’ve got no money.
(ไอ เซ็ด , พริเทนด ยู๊ฟ ก็อท โน มันอิ)
She just laughed and said, oh, you’re so funny!
(ชี จัซท ลาฟ แอ็นด เซ็ด , โอ , ยัวร์ โซ ฟันนิ !)
I said, yeah? Well I can’t see anyone else smiling in here!
(ไอ เซ็ด , เย่ เว็ล ไอ แค็นท ซี เอนอิวัน เอ็ลซ ซไมลอิง อิน เฮียร !)
Are you sure you want to live like common people?
(อาร์ ยู ฌุร ยู ว็อนท ทู ไลฝ ไลค คอมมัน พี๊เพิ่ล)
You want to see whatever common people see?
(ยู ว็อนท ทู ซี ฮว็อทเอฝเออะ คอมมัน พี๊เพิ่ล ซี)
You want to sleep with common people?
(ยู ว็อนท ทู ซลีพ วิฑ คอมมัน พี๊เพิ่ล)
You want to sleep with common people like me?
(ยู ว็อนท ทู ซลีพ วิฑ คอมมัน พี๊เพิ่ล ไลค มี)
But she didn’t understand…
(บัท ชี ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)

…she just smiled and held my hands!
(ชี จัซท ซไมล แอ็นด เฮ็ลด มาย แฮ็นด !)
Rent a flat above a shop!
(เร็นท ดา ฟแล็ท อะบัฝ อะ ฌ็อพ !)
Cut your hair and get a job!
(คัท ยุร แฮ แอ็นด เก็ท ดา โจบ !)
Smoke some fags and play some pool.
(ซโมค ซัม แฟ็ก แซน พเล ซัม พูล)
Pretend you never went to school.
(พริเทนด ยู เนฝเวอะ เว็นท ทู ซคูล)
But still you’ll never get it right.
(บัท ซทิล โยว เนฝเวอะ เก็ท ดิธ ไรท)
When you’re lyin’ in bed at night,
(ฮเว็น ยัวร์ ลายอิน อิน เบ็ด แอ็ท ไนท ,)
Watching roaches climb the wall.
(วัทชิง roaches คไลม เดอะ วอล)
If you call your dad he could stop it all.
(อิฟ ยู คอล ยุร แด็ด ฮี เคิด ซท็อพ อิท ดอร์)

You’ll never live like common people!
(โยว เนฝเวอะ ไลฝ ไลค คอมมัน พี๊เพิ่ล !)
You’ll never do whatever common people do!
(โยว เนฝเวอะ ดู ฮว็อทเอฝเออะ คอมมัน พี๊เพิ่ล ดู !)
You’ll never fail like common people!
(โยว เนฝเวอะ เฟล ไลค คอมมัน พี๊เพิ่ล !)
You’ll never watch your life slide out of view,
(โยว เนฝเวอะ ว็อช ยุร ไลฟ ซไลด เอ้า อ็อฝ ฝยู ,)
and dance, and drink, and screw!
(แอ็นด ดานซ , แอ็นด ดริงค , แอ็นด ซครู !)
Because there’s nothing else to do!
(บิคอส แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ทู ดู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Common People คำอ่านไทย William Shatner feat Joe Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น