เนื้อเพลง T Baggin’ Skit คำอ่านไทย Ludacris

[Dial Tone]
([ ไดแอ็ล โทน ])
[Numbers being pressed]
([ นัมเบอะ บีอิง พเร็ซ ])
Hello, Thank you for calling Disturbing Tha Peace.
(เฮ็ลโล , แธ็งค ยู ฟอ คอลลิง ดิซเทิบบริง ท่า พีซ)
To help expodate your call, please listen carefully to the following options.
(ทู เฮ็ลพ expodate ยุร คอล , พลีส ลิ๊สซึ่น แคฟุลิ ทู เดอะ ฟอลโละอิง ออพฌัน)
If you’re calling to listen to a demo tape, press 1.
(อิฟ ยัวร์ คอลลิง ทู ลิ๊สซึ่น ทู อะ เดโม เทพ , พเร็ซ วัน)
If you’re calling regarding a job, press 2.
(อิฟ ยัวร์ คอลลิง regardings อะ โจบ , พเร็ซ ทู)
If you’re calling to borrow money, press 3.
(อิฟ ยัวร์ คอลลิง ทู บอโร มันอิ , พเร็ซ ที)
If you’re calling to find the nearest weed spot in your area, press 4.
(อิฟ ยัวร์ คอลลิง ทู ไฟนด เดอะ นีเรซ วี สพอท อิน ยุร แอเรียะ , พเร็ซ โฟว)
If you’re out of alcohol on Sunday, press 5.
(อิฟ ยัวร์ เอ้า อ็อฝ แอลโคะฮ็อล ออน ซันดิ , พเร็ซ ไฟท์)
If you need a ho for the evening, press 6.
(อิฟ ยู นีด อะ โฮ ฟอ ดิ อีฝนิง , พเร็ซ ซิก)
If you woke up with a hangover and a pair of hairy balls on your forehead, press 7.
(อิฟ ยู โวค อัพ วิฑ อะ แฮงโอเว่อร์ แอ็นด อะ แพ อ็อฝ แฮริ บอล ออน ยุร ฟอเร็ด , พเร็ซ เซฝเว่น)
[Number gets pressed]
([ นัมเบอะ เก็ท พเร็ซ ])
You’ve just pressed 7.
(ยู๊ฟ จัซท พเร็ซ เซฝเว่น)
You’ve been victimized and introduced to a moral crime known as t baggin’.
(ยู๊ฟ บีน ฝิคทิไมส แอ็นด อีนทโระดยูซ ทู อะ มอแร็ล คไรม โนน แอ็ส ที แบคกิน)
We suggest you probably hang up the phone, beat the ass of any white guys you hung out with
(วี ซะเจซท ยู พรอบอับลิ แฮ็ง อัพ เดอะ โฟน , บีท ดิ อาซ อ็อฝ เอนอิ ฮไวท ไก ยู ฮัง เอ้า วิฑ)
last night, and find and destroy all photos before they appear on the Internet. Thank you for
(ลาซท ไนท , แอ็นด ไฟนด แอ็นด ดิซทรอย ออล โฟโท บิโฟ เด แอ็พเพีย ออน ดิ อินเตอเน็ต แธ็งค ยู ฟอ)
calling.
(คอลลิง)
Good luck.
(เกิด ลัค)
Goodbye.
(กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T Baggin’ Skit คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น