เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Stand for It คำอ่านไทย Eric Clapton

I don’t want to believe what they’re telling me;
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บิลีฝ ว็อท เดรว เทลลิง มี 😉
Somebody’s been picking in my cherry tree.
(ซัมบอดี้ บีน พีคคิงส อิน มาย เชริ ทรี)
I don’t want to mistrust somebody by mistake.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู มิซทรัซท ซัมบอดี้ ไบ มิซเทค)
Somebody’s been digging ’round in my cake.
(ซัมบอดี้ บีน ดีกกิง เรานด อิน มาย เคค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And I ain’t gonna stand for it, baby.
(แอ็นด ดาย เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ)
I ain’t gonna stand for it, baby.
(ไอ เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ)
I ain’t gonna stand for it, baby, nah nah.
(ไอ เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ , นาห์ นาห์)
I ain’t gonna stand for it, baby.
(ไอ เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ)
I ain’t gonna stand for it, baby.
(ไอ เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ)
I ain’t gonna stand for it, baby, nah nah, nah nah.
(ไอ เอน กอนนะ ซแท็นด ฟอ อิท , เบบิ , นาห์ นาห์ , นาห์ นาห์)

I don’t want to believe what somebody said;
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บิลีฝ ว็อท ซัมบอดี้ เซ็ด 😉
Somebody said somebody’s shoe was under my bed.
(ซัมบอดี้ เซ็ด ซัมบอดี้ ฌู วอส อันเดอะ มาย เบ็ด)
I don’t want to cause nobody no bodily harm.
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู คอส โนบอดี้ โน บอดอิลิ ฮาม)
Somebody’s been rubbing on my good luck charm.
(ซัมบอดี้ บีน รับบิง ออน มาย เกิด ลัค ชาม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Oh, my my my my my my.
(โอ , มาย มาย มาย มาย มาย มาย)
Oh, my my my my my my.
(โอ , มาย มาย มาย มาย มาย มาย)
Oh, my my my my my my.
(โอ , มาย มาย มาย มาย มาย มาย)
Oh, my my my my my my.
(โอ , มาย มาย มาย มาย มาย มาย)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Stand for It คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น