เนื้อเพลง Don’t Lose My Number คำอ่านไทย Phil Collins

They came at night leaving fear behind
(เด เคม แอ็ท ไนท ลีฝอิงส เฟีย บิไฮนด)
Shadows were on the ground
(แฌดโอ เวอ ออน เดอะ กเรานด)
Nobody knew where to find him
(โนบอดี้ นยู ฮแว ทู ไฟนด ฮิม)
No evidence was found
(โน เอฝอิเด็นซ วอส เฟานด)
” I’m never coming back ”
(” แอม เนฝเวอะ คัมอิง แบ็ค “)
They heard him cry
(เด เฮิด ฮิม คไร)
And I believe him
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ฮิม)
Well he never meant to do anything wrong
(เว็ล ฮี เนฝเวอะ เม็นท ทู ดู เอนอิธิง ร็อง)
It’s gonna get worse if he waits too long
(อิทซ กอนนะ เก็ท เวิซ อิฟ ฮี เวท ทู ล็อง)

Billy, Billy don’t you lose my number
(บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว)
That I can find you
(แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู)
Oh now Billy, Billy don’t you lose my number
(โอ เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere that I can find you, oh no
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ โน)

Searching through the day and into the night
(เซิชอิง ธรู เดอะ เด แอ็นด อีนทุ เดอะ ไนท)
They wouldn’t stop till they found him
(เด วูดดึ่น ซท็อพ ทิล เด เฟานด ฮิม)
They didn’t know him and they didn’t understand
(เด ดิ๊นอิน โน ฮิม แอ็นด เด ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
They never asked him why
(เด เนฝเวอะ อาซค ฮิม ฮไว)
” Get out of my way ”
(” เก็ท เด้า อ็อฝ มาย เว “)
They heard him shout
(เด เฮิด ฮิม เฌาท)
Then a blinding light
(เด็น อะ บลายดิง ไลท)
Ooh all I could see was him running down the street
(อู้ ออล ไอ เคิด ซี วอส ฮิม รันนิง เดาน เดอะ ซทรีท)
Out of the shadows and into the night
(เอ้า อ็อฝ เดอะ แฌดโอ แซน อีนทุ เดอะ ไนท)

Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว)
That I can find you, oh
(แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)
Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere that I can find you, oh
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)

Don’t give up
(ด้อนท์ กิฝ อัพ)
Keep running, keep hiding
(คีพ รันนิง , คีพ ไฮดอิง)
Don’t give up
(ด้อนท์ กิฝ อัพ)
Billy, if you know you’re right
(บีลลิ , อิฟ ยู โน ยัวร์ ไรท)
Don’t give up
(ด้อนท์ กิฝ อัพ)

You know that I am on your side
(ยู โน แดท ไอ แอ็ม ออน ยุร ไซด)
Don’t give up
(ด้อนท์ กิฝ อัพ)
Oh Billy, you better, you better, you better run for your life
(โอ บีลลิ , ยู เบทเทอะ , ยู เบทเทอะ , ยู เบทเทอะ รัน ฟอ ยุร ไลฟ)

Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว)
That I can find you, oh
(แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)
Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere that I can find you, oh
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)

They came at night leaving fear behind
(เด เคม แอ็ท ไนท ลีฝอิงส เฟีย บิไฮนด)
Shadows were on the ground
(แฌดโอ เวอ ออน เดอะ กเรานด)
Nobody knew where to find him
(โนบอดี้ นยู ฮแว ทู ไฟนด ฮิม)
No evidence was found
(โน เอฝอิเด็นซ วอส เฟานด)
” I’m never coming back ”
(” แอม เนฝเวอะ คัมอิง แบ็ค “)
They heard him cry
(เด เฮิด ฮิม คไร)
And I believe him
(แอ็นด ดาย บิลีฝ ฮิม)
He never meant to do anything wrong
(ฮี เนฝเวอะ เม็นท ทู ดู เอนอิธิง ร็อง)
It’s gonna get worse if he waits too long
(อิทซ กอนนะ เก็ท เวิซ อิฟ ฮี เวท ทู ล็อง)

Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว)
That I can find you, oh
(แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)
Now Billy, Billy don’t you lose my number
(เนา บีลลิ , บีลลิ ด้อนท์ ยู ลูส มาย นัมเบอะ)
Cos you’re not anywhere that I can find you, oh
(คอซ ยัวร์ น็อท เอนอิฮแว แดท ไอ แค็น ไฟนด ยู , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Lose My Number คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น