เนื้อเพลง Lost Paradise คำอ่านไทย Marc Almond

Here is lost paradise
(เฮียร อีส ล็อซท แพระไดส)
It’s here, it’s here
(อิทซ เฮียร , อิทซ เฮียร)
Lost paradise, it’s here
(ล็อซท แพระไดส , อิทซ เฮียร)
It’s here
(อิทซ เฮียร)
Lost paradise, it’s here
(ล็อซท แพระไดส , อิทซ เฮียร)

It’s the toy
(อิทซ เดอะ ทอย)
Broken in the sad child’s hand
(บโรเค็น อิน เดอะ แซ็ด ไชล แฮ็นด)
The one loved so dear
(ดิ วัน ลัฝ โซ เดีย)
The one like gold
(ดิ วัน ไลค โกลด)
It’s a sudden end to childhood’s wonderland
(อิทซ ซา ซัดดน เอ็นด ทู ไชลดฮุด วันเดอร์แลน)
A spring that’s swiftly grown too old
(อะ ซพริง แด๊ท ซวีฟทลิ กโรน ทู โอลด)

Here is lost paradise
(เฮียร อีส ล็อซท แพระไดส)
It’s here, it’s here
(อิทซ เฮียร , อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)
It’s here
(อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)

It’s the last kiss
(อิทซ เดอะ ลาซท คิซ)
That’s faded on our lips
(แด๊ท แฟ็ด ออน เอ๊า ลิพ)
From a first love
(ฟร็อม มา เฟิซท ลัฝ)
That quickly parted
(แดท ควีคลิ พาท)
One praises to the sky
(วัน พเรส ทู เดอะ ซไค)
On our knees in worship
(ออน เอ๊า นี ซิน เวอฌิพ)
And there we’re left
(แอ็นด แดร์ เวีย เล็ฟท)
Broken hearted
(บโรเค็น ฮาท)

It’s that which escapes us
(อิทซ แดท ฮวิช เอ็ซเคพ อัซ)
In the course of our lives
(อิน เดอะ โคซ สับ เอ๊า ไลฝ)
That cannot be retained
(แดท แคนน็อท บี ริเทน)
With no remembrance
(วิฑ โน ริเมมบแร็นซ)
It’s only melancholy that survives
(อิทซ โอ๊นลี่ เมลแอ็นคอลิ แดท เซอะไฝฝ)
Through our painful resonance
(ธรู เอ๊า เพลนฟลู เรสโอะแน็นซ)

It’s happiness which passes
(อิทซ แฮพพิเน็ซ ฮวิช แพเซ)
And leaves us behind
(แอ็นด ลีฝ อัซ บิไฮนด)
We couldn’t hold it for
(วี คูดซึ่น โฮลด ดิท ฟอ)
It was too whole
(อิท วอส ทู โฮล)
We couldn’t follow our confidence
(วี คูดซึ่น ฟอลโล เอ๊า คอนฟิเด็นซ)
Undermined for fear of sinking
(อันเดอะไมน ฟอ เฟีย อ็อฝ ซีงคิง)
Being out of control
(บีอิง เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)

Here is lost paradise
(เฮียร อีส ล็อซท แพระไดส)
It’s here, it’s here
(อิทซ เฮียร , อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)
It’s here
(อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)

It’s a sleepy town
(อิทซ ซา ซลีพอิ ทาวน์)
On the edge of the frontier
(ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ ฟรันเทีย)
It’s a dead letter
(อิทซ ซา เด็ด เลทเทอะ)
One has read too late
(วัน แฮ็ส เร็ด ทู เลท)
It’s the last love that one believes
(อิทซ เดอะ ลาซท ลัฝ แดท วัน บิลีฝ)
Sincere, a failed rendezvous
(ซินเซีย , อะ เฟล รันเดะฝู)
That would have sealed our fate
(แดท เวิด แฮ็ฝ ซีล เอ๊า เฟท)

Here is lost paradise
(เฮียร อีส ล็อซท แพระไดส)
It’s here, it’s here
(อิทซ เฮียร , อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)
It’s here
(อิทซ เฮียร)
Lost paradise it’s here
(ล็อซท แพระไดส อิทซ เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost Paradise คำอ่านไทย Marc Almond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น