เนื้อเพลง She’s Leaving Home คำอ่านไทย The Beatles

************************
(************************)

Wednesday morning at five o’clock as the day begins
(เวนสดิ มอนิง แอ็ท ไฟฝ โอคล็อก แอ็ส เดอะ เด บีกีน)
Silently closing her bedroom door
(ไซเล็นทลิ โครสซิง เฮอ เบดรูม โด)
Leaving the note that she hope would say more
(ลีฝอิงส เดอะ โนท แดท ชี โฮพ เวิด เซ โม)
She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief
(ชี โกซ ดาวสแตร์สฺ ทู เดอะ คีชเอ็น แคทชิง เฮอ แฮงเคอะชิฟ)
Quietly turning the backdoor key
(คไวเอ็ทลิ เทินนิง เดอะ backdoor คี)
Stepping outside she is free
(สเต๊ปพิง เอาทไซด ชี อีส ฟรี)

She [We gave her most of our lives]
(ชี [ วี เกฝ เฮอ โมซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ])
Is leaving [Sacrificed most of our lives]
(อีส ลีฝอิงส [ แซคริไฟซ โมซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ ])
Home [We gave her everything money could buy]
(โฮม [ วี เกฝ เฮอ เอ๊วี่ติง มันอิ เคิด ไบ ])
She’s leaving home after living alone for so many years. Bye, bye
(ชี ลีฝอิงส โฮม อาฟเทอะ ลีฝอิง อะโลน ฟอ โซ เมนอิ เยีย ไบ , ไบ)

Father snores as his wife gets into the dressing gown
(ฟาเฑอะ ซโน แอ็ส ฮิส ไวฟ เก็ท อีนทุ เดอะ ดเรซซิง เกาน)
Picks up the leter that’s lying there
(พิค อัพ เดอะ leter แด๊ท ลายยิง แดร์)
Standing alone at the top of the stairs
(ซแทนดิง อะโลน แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ ซแท)
She breaks down and cries to her husband
(ชี บเรค เดาน แอ็นด ไคร ทู เฮอ ฮัสแบ็นด)
Daddy, our baby’s gone
(แดดดิ , เอ๊า เบบิ กอน)
Why would she treat us so thoughtlessly
(ฮไว เวิด ชี ทรีท อัซ โซ thoughtlessly)
How could she do this to me
(เฮา เคิด ชี ดู ดีซ ทู มี)

She [We never thought of ourselves]
(ชี [ วี เนฝเวอะ ธอท อ็อฝ เอารเซลฝส ])
is leaving [Never a thought for ourselves]
(อีส ลีฝอิงส [ เนฝเวอะ รา ธอท ฟอ เอารเซลฝส ])
home [We gave her everything money could buy]
(โฮม [ วี เกฝ เฮอ เอ๊วี่ติง มันอิ เคิด ไบ ])
She’s leaving home after living alone for so many years. Bye, bye
(ชี ลีฝอิงส โฮม อาฟเทอะ ลีฝอิง อะโลน ฟอ โซ เมนอิ เยีย ไบ , ไบ)

Friday morning at nine o’clock she is far away
(ฟไรดิ มอนิง แอ็ท ไนน โอคล็อก ชี อีส ฟา อะเว)
Waiting to keep the appointment she made
(เวททิง ทู คีพ ดิ แอ็พพอยนทเม็นท ชี เมด)
Meeting a man from a motor trade
(มีทอิง อะ แม็น ฟร็อม มา โมเทอะ เทรด)

She [What did we do that was wrong]
(ชี [ ว็อท ดิด วี ดู แดท วอส ร็อง ])
Is having [We didn’t know it was wrong]
(อีส แฮฝวิ่ง [ วี ดิ๊นอิน โน อิท วอส ร็อง ])
Fun [Fun is the one thing that money can’t buy]
(ฟัน [ ฟัน อีส ดิ วัน ธิง แดท มันอิ แค็นท ไบ ])

Something inside that was always denied for so many years
(ซัมติง อีนไซด แดท วอส ออลเว ดิไน ฟอ โซ เมนอิ เยีย)
She’s leaving home, bye, bye.
(ชี ลีฝอิงส โฮม , ไบ , ไบ)

***************************************
(***************************************)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She’s Leaving Home คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น