เนื้อเพลง Something I Never Had คำอ่านไทย Lindsay Lohan

Do you see me
(ดู ยู ซี มี)
do you feel me like I feel you
(ดู ยู ฟีล มี ไลค ไก ฟีล ยู)
call your number
(คอล ยุร นัมเบอะ)
i can not get through
(ไอ แค็น น็อท เก็ท ธรู)
you don’t hear me and I dont understand
(ยู ด้อนท์ เฮีย มี แอ็นด ดาย ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
when I reach out I dont find your hand
(ฮเว็น นาย รีช เอ้า ไอ ด้อนท์ ไฟนด ยุร แฮ็นด)

Was it wasted words and did they mean a thing
(วอส ซิท ว็อซท เวิด แซน ดิด เด มีน อะ ธิง)
and all our precious time but I still feel so in between
(แอ็นด ออล เอ๊า พเรฌอัซ ไทม บัท ไอ ซทิล ฟีล โซ อิน บีทวิน)

Chorus:
(โครัซ :)
Some day I just keep pretending
(ซัม เด ไอ จัซท คีพ พรีเทนดิง)
that youll say dreaming of a diffrent ending
(แดท โยว เซ ดรีมมิง อ็อฝ อะ diffrent เอนดิง)
i wanna hold on but it hurts so bad
(ไอ วอนนา โฮลด ออน บัท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด)
and I can’t keep something that I never had
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ ซัมติง แดท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด)

I keep tell myself things can turn around with time
(ไอ คีพ เท็ล ไมเซลฟ ธิง แค็น เทิน อะเรานด วิฑ ไทม)
and if I wait it out you could always change your mind
(แอ็นด อิฟ ฟาย เวท ดิธ เอ้า ยู เคิด ออลเว เชนจ ยุร ไมนด)
like a fairy tale where it works out in the end
(ไลค เก แฟริ เทล ฮแว อิท เวิค เอ้า อิน ดิ เอ็นด)
can I close my eyes have you lying here again
(แค็น นาย คโลส มาย ไอ แฮ็ฝ ยู ลายยิง เฮียร อะเกน)
Then I come back down
(เด็น นาย คัม แบ็ค เดาน)
They dont pay back and
(เด ด้อนท์ เพ แบ็ค แอ็นด)
then I realize its just what Its just what might have been.
(เด็น นาย รีแอะไลส อิทซ จัซท ว็อท อิทซ จัซท ว็อท ไมท แฮ็ฝ บีน)

[chorus]
([ โครัซ ])

Am I a shadow on your wall
(แอ็ม ไอ อะ แฌดโอ ออน ยุร วอล)
am I anything at all
(แอ็ม ไอ เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
anything to you
(เอนอิธิง ทู ยู)
am I a sacrate that you came
(แอ็ม ไอ อะ sacrate แดท ยู เคม)
do you dream me while your sleeping after all
(ดู ยู ดรีม มี ฮไวล ยุร ซลีพพิง อาฟเทอะ ออล)
Some day I just keep pretending
(ซัม เด ไอ จัซท คีพ พรีเทนดิง)
that youll say dreaming of a diffrent ending
(แดท โยว เซ ดรีมมิง อ็อฝ อะ diffrent เอนดิง)
I wanna hold on but it hurts so bad
(ไอ วอนนา โฮลด ออน บัท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด)
and I can’t keep something that I never had
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ ซัมติง แดท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด)
That I never had
(แดท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด)
I wanna hold on but it hurts so bad
(ไอ วอนนา โฮลด ออน บัท ดิธ เฮิท โซ แบ็ด)
and I can’t keep something that I never had
(แอ็นด ดาย แค็นท คีพ ซัมติง แดท ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด)
You dont see me, you dont feel me like I feel you
(ยู ด้อนท์ ซี มี , ยู ด้อนท์ ฟีล มี ไลค ไก ฟีล ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something I Never Had คำอ่านไทย Lindsay Lohan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น