เนื้อเพลง The Voice คำอ่านไทย Celtic Woman

I hear your voice on the wind
(ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ ออน เดอะ วินด)
And I hear you call out my name
(แอ็นด ดาย เฮีย ยู คอล เอ้า มาย เนม)

” Listen, my child, ” you say to me
(” ลิ๊สซึ่น , มาย ไชล , ” ยู เซ ทู มี)
” I am the voice of your history
(” ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ ยุร ฮีซโทะริ)
Be not afraid, come follow me
(บี น็อท อัฟเรด , คัม ฟอลโล มี)
Answer my call, and I’ll set you free ”
(อานเซอะ มาย คอล , แอ็นด แอล เซ็ท ยู ฟรี “)

I am the voice in the wind and the pouring rain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อิน เดอะ วินด แอ็นด เดอะ ช เรน)
I am the voice of your hunger and pain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ ยุร ฮังเกอะ แอ็นด เพน)
I am the voice that always is calling you
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ แดท ออลเว ซิส คอลลิง ยู)
I am the voice, I will remain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ , ไอ วิล ริเมน)

I am the voice in the fields when the summer’s gone
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อิน เดอะ ฟีลด ฮเว็น เดอะ ซัมเมอะ กอน)
The dance of the leaves when the autumn winds blow
(เดอะ ดานซ อ็อฝ เดอะ ลีฝ ฮเว็น ดิ ออทัม วินด บโล)
Ne’er do I sleep thoughout all the cold winter long
(Neer ดู ไอ ซลีพ thoughout ดอร์ เดอะ โคลด วีนเทอะ ล็อง)
I am the force that in springtime will grow
(ไอ แอ็ม เดอะ โฟซ แดท อิน สปิงไทม์ วิล กโร)

I am the voice of the past that will always be
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ พาซท แดท วิล ออลเว บี)
Filled with my sorrow and blood in my fields
(ฟิล วิฑ มาย ซอโร แอ็นด บลัด อิน มาย ฟีลด)
I am the voice of the future, bring me your peace
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ ฟยูเชอะ , บริง มี ยุร พีซ)
Bring me your peace, and my wounds, they will heal
(บริง มี ยุร พีซ , แอ็นด มาย วูนด , เด วิล ฮีล)

I am the voice in the wind and the pouring rain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อิน เดอะ วินด แอ็นด เดอะ ช เรน)
I am the voice of your hunger and pain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ ยุร ฮังเกอะ แอ็นด เพน)
I am the voice that always is calling you
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ แดท ออลเว ซิส คอลลิง ยู)
I am the voice
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ)

I am the voice of the past that will always be
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ พาซท แดท วิล ออลเว บี)
I am the voice of your hunger and pain
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ ยุร ฮังเกอะ แอ็นด เพน)
I am the voice of the future
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ ฟยูเชอะ)
I am the voice, I am the voice
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ , ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ)
I am the voice, I am the voice
(ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ , ไอ แอ็ม เดอะ ฝอยซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Voice คำอ่านไทย Celtic Woman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น