เนื้อเพลง All Through The Night คำอ่านไทย Cyndi Lauper

All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I’ll be awake and i’ll be with you
(แอล บี อะเวค แอ็นด แอล บี วิฑ ยู)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
This precious time when time is new
(ดีซ พเรฌอัซ ไทม ฮเว็น ไทม อีส นยู)
Oh, all through the night today
(โอ , ออล ธรู เดอะ ไนท ทุเด)
Knowing that we feel the same without saying
(โนอิง แดท วี ฟีล เดอะ เซม วิเฑาท เซอิง)

We have no past we won’t reach back
(วี แฮ็ฝ โน พาซท วี ว็อนท รีช แบ็ค)
Keep with me forward all through the night
(คีพ วิฑ มี ฟอเวิด ออล ธรู เดอะ ไนท)
And once we start the meter clicks
(แอ็นด วันซ วี ซทาท เดอะ มีเทอะ คลิค)
And it goes running all through the night
(แอ็นด ดิท โกซ รันนิง ซอ ธรู เดอะ ไนท)
Until it ends there is no end
(อันทีล อิท เอ็นด แดร์ อีส โน เอ็นด)

All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
Stray cat is crying so stray cat sings back
(ซทเร แค็ท อีส คไรอิง โซ ซทเร แค็ท ซิง แบ็ค)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
They have forgotten what by day they lack
(เด แฮ็ฝ ฟอร์กอทเดน ว็อท ไบ เด เด แล็ค)
Oh under those white street lamps
(โอ อันเดอะ โฑส ฮไวท ซทรีท แล็มพ)
There is a little chance they may see
(แดร์ อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ชานซ เด เม ซี)

We have no past we won’t reach back
(วี แฮ็ฝ โน พาซท วี ว็อนท รีช แบ็ค)
Keep with me forward all through the night
(คีพ วิฑ มี ฟอเวิด ออล ธรู เดอะ ไนท)
And once we start the meter clicks
(แอ็นด วันซ วี ซทาท เดอะ มีเทอะ คลิค)
And it goes running all through the night
(แอ็นด ดิท โกซ รันนิง ซอ ธรู เดอะ ไนท)
Until it ends there is no end
(อันทีล อิท เอ็นด แดร์ อีส โน เอ็นด)

Oh the sleep in your eyes is enough
(โอ เดอะ ซลีพ อิน ยุร ไอ ซิส อินัฟ)
Let me be there let me stay there awhile
(เล็ท มี บี แดร์ เล็ท มี ซเท แดร์ อะฮไวล)

We have no past we won’t reach back
(วี แฮ็ฝ โน พาซท วี ว็อนท รีช แบ็ค)
Keep with me forward all through the night
(คีพ วิฑ มี ฟอเวิด ออล ธรู เดอะ ไนท)
And once we start the meter clicks
(แอ็นด วันซ วี ซทาท เดอะ มีเทอะ คลิค)
And it goes running all through the night
(แอ็นด ดิท โกซ รันนิง ซอ ธรู เดอะ ไนท)
Until it ends there is no end
(อันทีล อิท เอ็นด แดร์ อีส โน เอ็นด)
Keep with me forward all through the night
(คีพ วิฑ มี ฟอเวิด ออล ธรู เดอะ ไนท)
And once we start the meter clicks
(แอ็นด วันซ วี ซทาท เดอะ มีเทอะ คลิค)
And it goes running all through the night
(แอ็นด ดิท โกซ รันนิง ซอ ธรู เดอะ ไนท)
Until it ends there is no end
(อันทีล อิท เอ็นด แดร์ อีส โน เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Through The Night คำอ่านไทย Cyndi Lauper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น