เนื้อเพลง Bag Lady คำอ่านไทย Erykah Badu

Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Ooh ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)

Bag lady you gon hurt your back
(แบ็ก เลดิ ยู ก็อน เฮิท ยุร แบ็ค)
Draggin all them bags like that
(แดรกกิน ออล เฑ็ม แบ็ก ไลค แดท)
I guess nobody ever told you how
(ไอ เก็ซ โนบอดี้ เอฝเออะ โทลด ยู เฮา)
You must hold on to issue, issue issue
(ยู มัซท โฮลด ออน ทู อีฌยุ , อีฌยุ อีฌยุ)

One day all them bags gon get in your way
(วัน เด ออล เฑ็ม แบ็ก ก็อน เก็ท อิน ยุร เว)
One day all them bags gon get in your way
(วัน เด ออล เฑ็ม แบ็ก ก็อน เก็ท อิน ยุร เว)
I said one day all them bags gon get in your way
(ไอ เซ็ด วัน เด ออล เฑ็ม แบ็ก ก็อน เก็ท อิน ยุร เว)

So pack light, hoo hoo
(โซ แพ็ค ไลท , ฮู ฮู)

Bag lady you gon miss your bus
(แบ็ก เลดิ ยู ก็อน มิซ ยุร บัซ)
You cant hurry up cause you got to much stuff
(ยู แค็นท เฮอริ อัพ คอส ยู ก็อท ทู มัช ซทัฟ)
When they see you comin they gon take off runnin
(ฮเว็น เด ซี ยู คัมอิน เด ก็อน เทค ออฟฟ รูนนิน)
From you, its true, oh yes they dooo
(ฟร็อม ยู , อิทซ ทรู , โอ เย็ซ เด dooo)

One day he gon say you crowdin my space
(วัน เด ฮี ก็อน เซ ยู crowdin มาย ซเพซ)
One day he gon say you crowdin my space
(วัน เด ฮี ก็อน เซ ยู crowdin มาย ซเพซ)
I said one day he gon say you crowdin my space
(ไอ เซ็ด วัน เด ฮี ก็อน เซ ยู crowdin มาย ซเพซ)

So pack light yeah yea yea yea yea yeah
(โซ แพ็ค ไลท เย่ เย เย เย เย เย่)

Girl I know
(เกิล ไอ โน)
Sometimes its hard and we cant let go
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด แอ็นด วี แค็นท เล็ท โก)
Ooh if someone hurts you o so bad inside
(อู้ อิฟ ซัมวัน เฮิท ยู โอ โซ แบ็ด อีนไซด)
And you cant deny it you cant slip by it
(แอ็นด ยู แค็นท ดิไน อิท ยู แค็นท ซลิพ ไบ อิท)

Soo if you still breathin
(Soo อิฟ ยู ซทิล บีตดิน)
Oo oo oo
(โอโอ โอโอ โอโอ)
Oo oo oo
(โอโอ โอโอ โอโอ)

So where my garbage bag lady
(โซ ฮแว มาย กาบิจ แบ็ก เลดิ)
let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
And what about the grocery bag lady
(แอ็นด ว็อท อะเบาท เดอะ กโรเซอะริ แบ็ก เลดิ)
I bet ya love could make it better
(ไอ เบ็ท ยา ลัฝ เคิด เมค อิท เบทเทอะ)
I’m talkin’ to my ucci bag ladies
(แอม ทอคกิ่น ทู มาย ucci แบ็ก เลดิส)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
And what about my paper sack ladies
(แอ็นด ว็อท อะเบาท มาย เพเพอะ แซ็ค เลดิส)
I bet ya love could make it better
(ไอ เบ็ท ยา ลัฝ เคิด เมค อิท เบทเทอะ)
What about my nickel bag ladies
(ว็อท อะเบาท มาย นีคเค็ล แบ็ก เลดิส)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
Light pack when ya pack ya bags ladies
(ไลท แพ็ค ฮเว็น ยา แพ็ค ยา แบ็ก เลดิส)
Bet ya love could make it better
(เบ็ท ยา ลัฝ เคิด เมค อิท เบทเทอะ)

And what about my booty bag ladies
(แอ็นด ว็อท อะเบาท มาย บูทิ แบ็ก เลดิส)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
And what about the cheap sack a babies
(แอ็นด ว็อท อะเบาท เดอะ ชีพ แซ็ค กา เบบีสฺ)
Bet ya love could make it better
(เบ็ท ยา ลัฝ เคิด เมค อิท เบทเทอะ)
What about the plastic bag ladies
(ว็อท อะเบาท เดอะ พแลซทิค แบ็ก เลดิส)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
And my baby baggin mommas
(แอ็นด มาย เบบิ แบคกินมอมมา)
Lets go let it go lets go let it go
(เล็ท โก เล็ท ดิธ โก เล็ท โก เล็ท ดิธ โก)

All my buckus backas ladies
(ออล มาย buckus backas เลดิส)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)
If ya livin like a bag lady
(อิฟ ยา ลีฝอิน ไลค เก แบ็ก เลดิ)
Let it go let it go let it go let it go
(เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก เล็ท ดิธ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bag Lady คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น