เนื้อเพลง Come Back To Me คำอ่านไทย Utada

The rain falls on my windows
(เดอะ เรน ฟอลล์ ซอน มาย วิ๊นโด้วสฺ)
And a coldness runs through my soul
(แซนด์ ดะ โคลเนสส รันสฺ ตรู มาย โซล)
And the rain falls, oh the rain falls
(แอนด์ เดอะ เรน ฟอลล์ โอ้ เดอะ เรน ฟอลล์)
I don’t want to be alone
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะโลน)

I wish that I could photoshop all our bad memories
(ไอ วิ๊ช แดท ได คูด โฟโทสฌ็อพ ออล เอ๊าเออ แบ้ด เมมโมรีสฺ)
Because the flashbacks, oh the flashbacks
(บีคอส เดอะ แฟล๊ชแบค โอ้ เดอะ แฟล๊ชแบค)
Won’t leave me alone
(โวน ลี๊ฝ มี อะโลน)

If you come back to me
(อิ๊ฟ ยู คัม แบ็ค ทู มี)
I’ll be all that you need
(แอล บี ออล แดท ยู นี๊ด)
Baby, come back to me
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)
Let me make up for what happened in the past
(เล็ท มี เม้ค กั๊ฟ ฟอร์ วอท แฮ๊พเพ่น ดิน เดอะ พาสท์)

Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
Boy, you’re one in a million [come back]
(บอย ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
You’re one in a million [one in a million]
(ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ])

Lower east side of Manhattan
(โร๊เวอ อี๊สท ไซด์ ออฟ แมนฮัตตัน)
She goes shopping for new clothes
(ชี โกซ ชอปปิ้ง ฟอร์ นิว โคลด)
And she buys this
(แอนด์ ชี บาย ดิส)
And she buys that
(แอนด์ ชี บาย แด้ท)
Just leave her alone
(จั๊สท ลี๊ฝ เฮอ อะโลน)

I wish that he would listen to her side of the story
(ไอ วิ๊ช แดท ฮี วู๊ด ลิ๊สซึ่น ทู เฮอ ไซด์ ออฟ เดอะ สท๊อรี่)
It isn’t that bad
(อิท อีสซึ่น แดท แบ้ด)
It isn’t that bad
(อิท อีสซึ่น แดท แบ้ด)
And she’s wiser for it now
(แอนด์ ชี ไว๊ดเซอร์ ฟอร์ ริท นาว)

I admit I cheated
(ไอ แอ๊ดมิท ได ชี๊ท)
Don’t know why I did it
(ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ ดิด อิท)
But I do regret it
(บั๊ท ได ดู รีเกร๊ท ดิท)
Nothing I can do or say can change the past
(นอทติง ไอ แคน ดู ออ เซย์ แคน เช้งจํ เดอะ พาสท์)
[adsense]
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
Boy, you’re one in a million [come back]
(บอย ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
You’re one in a million [one in a million]
(ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ])

Everything I ever did
(เอฟรี่ติง ไอ เอ๊เว่อร์ ดิด)
Heaven knows I’m sorry babe
(เฮ๊ฝเว่น โนว์ แอม ซ๊อรี่ เบ้บ)
I was too dumb to see
(ไอ วอส ทู ดัมบ ทู ซี)
You were always there for me
(ยู เวีย ออลเว แดร์ ฟอร์ มี)
And my curiosity got the better of me
(แอนด์ มาย คิวรีอ๊าดซิดี กอท เดอะ เบ๊ทเด่อร์ ออฟ มี)
Baby take it easy on me
(เบ๊บี้ เท้ค อิท อีซี่ ออน มี)

Anything from A to Z
(แอนนี่ติง ฟรอม เอ ทู ซี)
Call me what you wanna but
(คอลลํ มี วอท ยู วอนนา บั๊ท)
I open my heart to be
(ไอ โอ๊เพ่น มาย ฮาร์ท ทู อีส)
You are my priority
(ยู อาร์ มาย พีรี๊-ออดี่)
Can’t you see you punished me
(แค้น ยู ซี ยู พันนิ๊ช มี)
More than enough already
(มอร์ แดน อีน๊าฟ ออลเร๊ดี้)
Baby take it easy on me
(เบ๊บี้ เท้ค อิท อีซี่ ออน มี)

Baby, take it easy on me
(เบ๊บี้ เท้ค อิท อีซี่ ออน มี)

Baby come back to me
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)
Baby come back to me
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)

Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
Boy, you’re one in a million [come back]
(บอย ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
You’re one in a million [one in a million]
(ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ])

Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
Boy, you’re one in a million [come back]
(บอย ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
I’ll be everything you need [come back]
(แอล บี เอฟรี่ติง ยู นี๊ด [คัม แบ็ค ])
Baby come back to me [come back]
(เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [คัม แบ็ค ])
You’re one in a million [one in a million]
(ยัวร์ วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน [วัน อิน อะ มิ๊ลเลี่ยน ])

Na na na na, na na na na, na na na na na na, na na na…
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา…)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back To Me คำอ่านไทย Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น