เนื้อเพลง Hang On To Your Love คำอ่านไทย Sade

In heaven’s name why are you walking away
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
In heaven’s name why do you play these games
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว ดู ยู พเล ฑิส เกม)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
Take time if you’re down on luck
(เทค ไทม อิฟ ยัวร์ เดาน ออน ลัค)
It’s so easy to walk out on love
(อิทซ โซ อีสอิ ทู วอค เอ้า ออน ลัฝ)
Take your time if the going gets tough
(เทค ยุร ไทม อิฟ เดอะ โกอิ้ง เก็ท ทั๊ฟ)
It’s so precious
(อิทซ โซ พเรฌอัซ)

So if you want it to get stronger
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ทู เก็ท สตองเกอร์)
You’d better not let go
(ยูต เบทเทอะ น็อท เล็ท โก)
You gotta hold on longer
(ยู กอททะ โฮลด ออน ลองเงอ)
If you want your love to grow
(อิฟ ยู ว็อนท ยุร ลัฝ ทู กโร)

Gotta stick together
(กอททะ ซทิค ทุเกฑเออะ)
Hand in glove
(แฮ็นด อิน กลัฝ)
Hold tight, don’t fight
(โฮลด ไทท , ด้อนท์ ไฟท)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

In heaven’s name why are you walking away
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
In heaven’s name why do you play these games
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว ดู ยู พเล ฑิส เกม)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

Be brave when the journey is rough
(บี บเรฝ ฮเว็น เดอะ เจอนิ อีส รัฟ)
It’s not easy when you’re in love
(อิทซ น็อท อีสอิ ฮเว็น ยัวร์ อิน ลัฝ)
Don’t be ashamed when the going gets tough
(ด้อนท์ บี อะเฌมด ฮเว็น เดอะ โกอิ้ง เก็ท ทั๊ฟ)
It’s not easy don’t give up
(อิทซ น็อท อีสอิ ด้อนท์ กิฝ อัพ)

If you want it to get stronger
(อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ทู เก็ท สตองเกอร์)
You’d better not let go
(ยูต เบทเทอะ น็อท เล็ท โก)
You gotta hold on longer
(ยู กอททะ โฮลด ออน ลองเงอ)
If you want your love to grow
(อิฟ ยู ว็อนท ยุร ลัฝ ทู กโร)

Gotta stick together
(กอททะ ซทิค ทุเกฑเออะ)
Hand in glove
(แฮ็นด อิน กลัฝ)
Hold tight, don’t fight
(โฮลด ไทท , ด้อนท์ ไฟท)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

In heaven’s name why are you walking away
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
In heaven’s name why do you play these games
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว ดู ยู พเล ฑิส เกม)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

Da da da dee dee da, da da da dee dee da, daaa [dee dee daa] Da da da dee dee da, da da da dee dee da, daaa [dee dee daa]
(ดา ดา ดา ดี ดี ดา , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ดี ดี daa ] ดา ดา ดา ดี ดี ดา , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ดี ดี daa ])

Da da da dee dee da, da da da dee dee da, daaa [dee dee daa] Da da da dee dee da, da da da dee dee da, daaa [dee dee daa]
(ดา ดา ดา ดี ดี ดา , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ดี ดี daa ] ดา ดา ดา ดี ดี ดา , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ดี ดี daa ])

So if you want it to get stronger
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ดิธ ทู เก็ท สตองเกอร์)
You’d better not let go
(ยูต เบทเทอะ น็อท เล็ท โก)
You gotta hold on longer
(ยู กอททะ โฮลด ออน ลองเงอ)
If you want your love to grow
(อิฟ ยู ว็อนท ยุร ลัฝ ทู กโร)

Gotta stick together
(กอททะ ซทิค ทุเกฑเออะ)
Hand in glove
(แฮ็นด อิน กลัฝ)
Hold tight, don’t fight
(โฮลด ไทท , ด้อนท์ ไฟท)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

In heaven’s name why are you walking away
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
In heaven’s name why do you play these games
(อิน เฮฝเอ็น เนม ฮไว ดู ยู พเล ฑิส เกม)
Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

When you find a love [to your love]
(ฮเว็น ยู ไฟนด อะ ลัฝ [ ทู ยุร ลัฝ ])
Don’t let it walk away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ วอค อะเว)
When you find your love [to your love]
(ฮเว็น ยู ไฟนด ยุร ลัฝ [ ทู ยุร ลัฝ ])
You’ve got to make it stay [hang on]
(ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค อิท ซเท [ แฮ็ง ออน ])

Hang on to your love
(แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)
Don’t let it walk away
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ วอค อะเว)
When you find your love
(ฮเว็น ยู ไฟนด ยุร ลัฝ)
Got to make him stay
(ก็อท ทู เมค ฮิม ซเท)

You’ve got to hang on to your love [to your love]
(ยู๊ฟ ก็อท ทู แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ [ ทู ยุร ลัฝ ])
You’ve got to hang on to your love [to your love]
(ยู๊ฟ ก็อท ทู แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ [ ทู ยุร ลัฝ ])
Why are you walking away [why are you walking away]
(ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว [ ฮไว อาร์ ยู วอคกิง อะเว ])
Why do you play these games< [play these games] (ฮไว ดู ยู พเล ฑิส เกม < [ พเล ฑิส เกม ])
Da da da dee dee da [to your love], da da da dee dee da, daaa [to your love] Da da da dee dee da [to your love], da da da dee dee da, daaa [to your love] Hang on to your love
(ดา ดา ดา ดี ดี ดา [ ทู ยุร ลัฝ ] , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ทู ยุร ลัฝ ] ดา ดา ดา ดี ดี ดา [ ทู ยุร ลัฝ ] , ดา ดา ดา ดี ดี ดา , daaa [ ทู ยุร ลัฝ ] แฮ็ง ออน ทู ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hang On To Your Love คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น