เนื้อเพลง American Soldier คำอ่านไทย Toby Keith

I’m just trying to be a father,
(แอม จัซท ทไรอิง ทู บี อะ ฟาเฑอะ ,)
Raise a daughter and a son,
(เรส อะ ดอเทอะ แอ็นด อะ ซัน ,)
Be a lover to their mother,
(บี อะ ลัฝเออะ ทู แด ม๊าเธ่อร์ ,)
Everything to everyone.
(เอ๊วี่ติง ทู เอ๊วี่วัน)
Up and at ’em bright and early,
(อัพ แอ็นด แอ็ท เอ็ม ไบร๊ท แอ็นด เออลิ ,)
I’m all in my business suit,
(แอม ออล อิน มาย บีสเน็ซ ซยูท ,)
Yeah, I’m dressed for success from my head down to my boots,
(เย่ , แอม ดเรซ ฟอ ซัคเซซ ฟร็อม มาย เฮ็ด เดาน ทู มาย บูท ,)
I don’t do it for money, there’s still bills that I can’t pay,
(ไอ ด้อนท์ ดู อิท ฟอ มันอิ , แดร์ ซทิล บิล แดท ไอ แค็นท เพ ,)
I don’t do it for the glory, I just do it anyway,
(ไอ ด้อนท์ ดู อิท ฟอ เดอะ กโลริ , ไอ จัซท ดู อิท เอนอิเว ,)
Providing for our future’s my responsibility,
(โพฝไวดิง ฟอ เอ๊า ฟยูเชอะ มาย ริซพอนซิบีลอิทิ ,)
Yeah I’m real good under pressure, being all that I can be,
(เย่ แอม ริแอ็ล เกิด อันเดอะ พเรฌเออะ , บีอิง ซอ แดท ไอ แค็น บี ,)
And I can’t call in sick on Mondays when the weekends been to strong,
(แอ็นด ดาย แค็นท คอล อิน ซิค ออน มันดิ ฮเว็น เดอะ วี๊คเกน บีน ทู ซทร็อง ,)
I just work straight through the holidays,
(ไอ จัซท เวิค ซทเรท ธรู เดอะ ฮอลอิเด ,)
And sometimes all night long.
(แอ็นด ซัมไทม์ ซอร์ ไนท ล็อง)
You can bet that I stand ready when the wolf growls at the door,
(ยู แค็น เบ็ท แดท ไอ ซแท็นด เรดอิ ฮเว็น เดอะ วูลฟ กเราล แอ็ท เดอะ โด ,)
Hey, I’m solid, hey I’m steady, hey I’m true down to the core,
(เฮ , แอม ซอลอิด , เฮ แอม ซเทดอิ , เฮ แอม ทรู เดาน ทู เดอะ โค ,)
And I will always do my duty, no matter what the price,
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว ดู มาย ดยูทิ , โน แมทเทอะ ว็อท เดอะ พไรซ ,)
I’ve counted up the cost, I know the sacrafice,
(แอฝ เคานท อัพ เดอะ ค็อซท , ไอ โน เดอะ เซกเคอไฟ ,)
Oh, and I don’t want to die for you,
(โอ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู ได ฟอ ยู ,)
But if dyin’s asked of me,
(บัท อิฟ ดายอิน อาซค อ็อฝ มี ,)
I’ll bear that cross with an honor,
(แอล แบ แดท คร็อซ วิฑ แอน ออนเออะ ,)
Cause freedom don’t come free.
(คอส ฟรีดัม ด้อนท์ คัม ฟรี)
I’m an american soldier, an american,
(แอม แอน อะเมริแค็น โซลเจอะ , แอน อะเมริแค็น ,)
Beside my brothers and my sisters I will proudly take a stand,
(บิไซด มาย บรัฑเออะ แซน มาย ซีซเทอะ ซาย วิล พเราดลิ เทค เก ซแท็นด ,)
When liberty’s in jeopardy I will always do what’s right,
(ฮเว็น ลีบเออะทิ ซิน เจพเออะดิ ไอ วิล ออลเว ดู ว็อท ไรท ,)
I’m out here on the front lines, sleep in peace tonight.
(แอม เอ้า เฮียร ออน เดอะ ฟรันท ไลน , ซลีพ อิน พีซ ทุไนท)
American soldier, I’m an American,
(อะเมริแค็น โซลเจอะ , แอม แอน อะเมริแค็น ,)
An American,
(แอน อะเมริแค็น ,)
An American Soldier
(แอน อะเมริแค็น โซลเจอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Soldier คำอ่านไทย Toby Keith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น