เนื้อเพลง Call Me Maybe คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

I threw a wish in the well,
(ไอ ตริว อะ วิ๊ช ชิน เดอะ เวลล)
Don’t ask me, I’ll never tell
(ด้อนท์ อาสคฺ มี แอล เน๊เว่อร์ เทลล)
I looked to you as it fell,
(ไอ ลุ๊ค ทู ยู แอส ซิท เฟล)
And now you’re in my way
(แอนด์ นาว ยัวร์ อิน มาย เวย์)

I’d trade my soul for a wish,
(อาย เทรด มาย โซล ฟอร์ รา วิ๊ช)
Pennies and dimes for a kiss
(เพนนีสฺ แซนด์ แดมสฺ ฟอร์ รา คิสส)
I wasn’t looking for this,
(ไอ วอสซึ้น ลุคกิ้ง ฟอร์ ดิส)
But now you’re in my way
(บั๊ท นาว ยัวร์ อิน มาย เวย์)

Your stare was holdin’,
(ยัวร์ สแทร์ วอส โฮ๊ดิน)
Ripped jeans, skin was showin’
(ริพปฺ ยีน สกิน วอส โช๊วิน)
Hot night, wind was blowin’
(ฮอท ไน๊ท วินด วอส โบ๊วิน)
Where do you think you’re going, baby?
(แวร์ ดู ยู ตริ๊งค ยัวร์ โกอิ้ง เบ๊บี้ ?)

Hey, I just met you,
(เฮ้ ไอ จั๊สท เมท ยู)
And this is crazy,
(แอนด์ ดิส ซีส เคซี่)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

It’s hard to look right
(อิทซ ฮาร์ด ทู ลุ๊ค ไร๊ท)
At you baby,
(แอ็ท ยู เบ๊บี้)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียรสฺ มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

Hey, I just met you,
(เฮ้ ไอ จั๊สท เมท ยู)
And this is crazy,
(แอนด์ ดิส ซีส เคซี่)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

And all the other boys,
(แอนด์ ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ บอย)
Try to chase me,
(ธราย ทู เชส มี)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

You took your time with the call,
(ยู ทุก ยัวร์ ไทม์ วิธ เดอะ คอลลํ)
I took no time with the fall
(ไอ ทุก โน ไทม์ วิธ เดอะ ฟอลล์)
You gave me nothing at all,
(ยู กีฟ มี นอทติง แง็ท ดอล)
But still, you’re in my way
(บั๊ท สทิลล ยัวร์ อิน มาย เวย์)

I beg, and borrow and steal
(ไอ เบ๊ก แอนด์ บ๊อโร่ว แอนด์ สทีล)
Have foresight and it’s real
(แฮวฟ ฟอร์เอไซท์ แอนด์ ดีสฺ เรียล)
I didn’t know I would feel it,
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ไอ วู๊ด ฟีล อิท)
But it’s in my way
(บั๊ท ดิทสฺ ซิน มาย เวย์)

Your stare was holdin’,
(ยัวร์ สแทร์ วอส โฮ๊ดิน)
Ripped jeans, skin was showin’
(ริพปฺ ยีน สกิน วอส โช๊วิน)
Hot night, wind was blowin’
(ฮอท ไน๊ท วินด วอส โบ๊วิน)
Where you think you’re going, baby?
(แวร์ ยู ตริ๊งค ยัวร์ โกอิ้ง เบ๊บี้ ?)

Hey, I just met you,
(เฮ้ ไอ จั๊สท เมท ยู)
And this is crazy,
(แอนด์ ดิส ซีส เคซี่)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)
[adsense]
It’s hard to look right
(อิทซ ฮาร์ด ทู ลุ๊ค ไร๊ท)
At you baby,
(แอ็ท ยู เบ๊บี้)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

Hey, I just met you,
(เฮ้ ไอ จั๊สท เมท ยู)
And this is crazy,
(แอนด์ ดิส ซีส เคซี่)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

And all the other boys,
(แอนด์ ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ บอย)
Try to chase me,
(ธราย ทู เชส มี)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

Before you came into my life
(บีฟอร์ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
I missed you so, so bad
(ไอ มิส ยู โซ โซ แบ้ด)

Before you came into my life
(บีฟอร์ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
And you should know that
(แอนด์ ยู ชูด โนว์ แด้ท)
I missed you so, so bad [bad, bad]
(ไอ มิส ยู โซ โซ แบ้ด [แบ้ด แบ้ด ])

It’s hard to look right
(อิทซ ฮาร์ด ทู ลุ๊ค ไร๊ท)
At you baby,
(แอ็ท ยู เบ๊บี้)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

Hey, I just met you,
(เฮ้ ไอ จั๊สท เมท ยู)
And this is crazy,
(แอนด์ ดิส ซีส เคซี่)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

And all the other boys,
(แอนด์ ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ บอย)
Try to chase me,
(ธราย ทู เชส มี)
But here’s my number,
(บั๊ท เฮียร มาย นั๊มเบ้อร์)
So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

Before you came into my life
(บีฟอร์ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
I missed you so, so bad
(ไอ มิส ยู โซ โซ แบ้ด)

Before you came into my life
(บีฟอร์ ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
I missed you so bad
(ไอ มิส ยู โซ แบ้ด)
And you should know that
(แอนด์ ยู ชูด โนว์ แด้ท)

So call me, maybe!
(โซ คอลลํ มี เมบี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call Me Maybe คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น