เนื้อเพลง My Funny Friend And Me คำอ่านไทย Sting

In the quiet time of evening
(อิน เดอะ คไวเอ็ท ไทม อ็อฝ อีฝนิง)
When the stars assume their patterns
(ฮเว็น เดอะ ซทา แอ็ซยูม แด แพทเทิน)
And the day has made his journey
(แอ็นด เดอะ เด แฮ็ส เมด ฮิส เจอนิ)
And we wondered just what happened
(แอ็นด วี วันเดอะ จัซท ว็อท แฮพเพ็น)
To the life we knew before the world changed
(ทู เดอะ ไลฟ วี นยู บิโฟ เดอะ เวิลด เชนจ)
When not a thing I held was true
(ฮเว็น น็อท ดา ธิง ไอ เฮ็ลด วอส ทรู)

But you were kind to me and you reminded me
(บัท ยู เวอ ไคนด ทู มี แอ็นด ยู ริไมนด มี)
That the world is not my playground
(แดท เดอะ เวิลด อีส น็อท มาย เพลย์กราวด์)
There are other things that matter
(แดร์ อาร์ อัฑเออะ ธิง แดท แมทเทอะ)
And when a simple needs protecting
(แอ็นด ฮเว็น อะ ซิ๊มเพิ่ล นีด โพเทคติง)
My illusions all would shatter
(มาย อิลยูฌัน ซอร์ เวิด แฌทเทอะ)
But you stayed in my corner
(บัท ยู ซเท อิน มาย คอเนอะ)
The only world I knew was up side down
(ดิ โอ๊นลี่ เวิลด ดาย นยู วอส อัพ ไซด เดาน)
And now the world and me , I know you carry me
(แอ็นด เนา เดอะ เวิลด แอ็นด มี , ไอ โน ยู แคริ มี)

You see the patterns in the big sky
(ยู ซี เดอะ แพทเทิน ซิน เดอะ บิก ซไค)
Those constellations look like you and I
(โฑส คอนสเท็ลเลฌัน ลุค ไลค ยู แอ็นด ดาย)
Just like the patterns in the big sky
(จัซท ไลค เดอะ แพทเทิน ซิน เดอะ บิก ซไค)
We could be lost we could refuse to try
(วี เคิด บี ล็อซท วี เคิด เรฟยุซ ทู ทไร)
But we made it through in the dark night
(บัท วี เมด อิท ธรู อิน เดอะ ดาค ไนท)
Would those lucky guys turn out to be
(เวิด โฑส ลัคคิ ไก เทิน เอ้า ทู บี)
But that unusual blend of my funny friend and me
(บัท แดท อันยูฉวล บเล็นด อ็อฝ มาย ฟันนิ ฟเร็นด แอ็นด มี)

I’m not as clever as I thought I was
(แอม น็อท แอ็ส คเลฝเออะ แอ็ส ซาย ธอท ไอ วอส)
I’m not the boy I used to be because
(แอม น็อท เดอะ บอย ไอ ยูซ ทู บี บิคอส)
You showed me something different ,
(ยู โฌ มี ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท ,)
You showed me something pure
(ยู โฌ มี ซัมติง พยูร)
I always seemed so certain but I was really never sure
(ไอ ออลเว ซีมี โซ เซอทิน บัท ไอ วอส ริแอ็ลลิ เนฝเวอะ ฌุร)
But you stayed and you called my name
(บัท ยู ซเท แอ็นด ยู คอล มาย เนม)
When others would have walked out on a lousy game
(ฮเว็น อัฑเออะ เวิด แฮ็ฝ วอค เอ้า ออน อะ เลาซอิ เกม)
And you could’ve made it through
(แอ็นด ยู คูดดิฝ เมด อิท ธรู)
But my funny friend and me
(บัท มาย ฟันนิ ฟเร็นด แอ็นด มี)

You see the patterns in the big sky
(ยู ซี เดอะ แพทเทิน ซิน เดอะ บิก ซไค)
Those constellations look like you and I
(โฑส คอนสเท็ลเลฌัน ลุค ไลค ยู แอ็นด ดาย)
That tiny planet in a bigger guy
(แดท ไทนิ พแลนเอ็ท อิน อะ บี๊กเกอร์ ไก)
I don’t know whether I should laugh or cry
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเวทเออะ ไอ เชิด ลาฟ ออ คไร)

Just like the patterns in the big sky
(จัซท ไลค เดอะ แพทเทิน ซิน เดอะ บิก ซไค)
We’ll be together ’til the end is nigh
(เว็ล บี ทุเกฑเออะ ทิล ดิ เอ็นด อีส ไน)
Don’t know the answer or the reason why
(ด้อนท์ โน ดิ อานเซอะ ออ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
We’ll stick together till the day we die
(เว็ล ซทิค ทุเกฑเออะ ทิล เดอะ เด วี ได)

If I had to do this all a second time
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ดู ดีซ ซอร์ อะ เซคอันด ไทม)
I won’t camplain or make a fuss
(ไอ ว็อนท camplain ออ เมค เก ฟัซ)
When the angels sing that that unlikely blend
(ฮเว็น ดิ เอนเจล ซิง แดท แด๊ท อันไลคลิ บเล็นด)
Are those two funny friends
(อาร์ โฑส ทู ฟันนิ ฟเร็นด)
That’s us
(แด๊ท อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Funny Friend And Me คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น