เนื้อเพลง Jesus, Take The Wheel คำอ่านไทย Carrie Underwood

She was driving last Friday on her way to Cincinnati
(ชี วอส ดรายวิง ลาซท ฟไรดิ ออน เฮอ เว ทู Cincinnati)
On a snow white Christmas Eve
(ออน อะ ซโน ฮไวท ครีซมัซ อี๊ฟ)
Going home to see her Mama and her Daddy with the baby in the backseat
(โกอิ้ง โฮม ทู ซี เฮอ มามะ แอ็นด เฮอ แดดดิ วิฑ เดอะ เบบิ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ)
Fifty miles to go and she was running low on faith and gasoline
(ฟีฟทิ ไมล ทู โก แอ็นด ชี วอส รันนิง โล ออน เฟธ แอ็นด แกซโอะลีน)
It would been a long hard year
(อิท เวิด บีน อะ ล็อง ฮาด เยีย)
She had a lot on her mind and she didn’t pay attention
(ชี แฮ็ด อะ ล็อท ออน เฮอ ไมนด แอ็นด ชี ดิ๊นอิน เพ แอ็ทเทนฌัน)
She was going way to fast
(ชี วอส โกอิ้ง เว ทู ฟัซท)
Before she knew it she was spinning on a thin black sheet of glass
(บิโฟ ชี นยู อิท ชี วอส สปินนิ่ง ออน อะ ธิน บแล็ค ฌีท อ็อฝ กลัซ)
She saw both their lives flash before her eyes
(ชี ซอ โบธ แด ไลฝ ฟแล็ฌ บิโฟ เฮอ ไอ)
She didn’t even have time to cry
(ชี ดิ๊นอิน อีเฝ็น แฮ็ฝ ไทม ทู คไร)
She was sooo scared
(ชี วอส sooo ซคา)
She threw her hands up in the air
(ชี ธรู เฮอ แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)

Jesus take the wheel
(จีสัซ เทค เดอะ ฮวีล)
Take it from my hands
(เทค อิท ฟร็อม มาย แฮ็นด)
Cause I can’t do this all on my own
(คอส ไอ แค็นท ดู ดีซ ซอร์ ออน มาย โอน)
I’m letting go
(แอม เลทดิง โก)
So give me one more chance
(โซ กิฝ มี วัน โม ชานซ)
To save me from this road I’m on
(ทู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ โรด แอม ออน)
Jesus take the wheel
(จีสัซ เทค เดอะ ฮวีล)

It was still getting colder when she made it to the shoulder
(อิท วอส ซทิล เกดดดิ้ง โคลเดอ ฮเว็น ชี เมด อิท ทู เดอะ โฌลเดอะ)
And the car came to a stop
(แอ็นด เดอะ คา เคม ทู อะ ซท็อพ)
She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock
(ชี คไร ฮเว็น ชี ซอ แดท เบบิ อิน เดอะ แบคซี๊ดทฺ ซลีพพิง ไลค เก ร็อค)
And for the first time in a long time
(แอ็นด ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน อะ ล็อง ไทม)
She bowed her head to pray
(ชี เบา เฮอ เฮ็ด ทู พเร)
She said I’m sorry for the way
(ชี เซ็ด แอม ซอริ ฟอ เดอะ เว)
I’ve been living my life
(แอฝ บีน ลีฝอิง มาย ไลฟ)
I know I’ve got to change
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู เชนจ)
So from now on tonight
(โซ ฟร็อม เนา ออน ทุไนท)

Jesus take the wheel
(จีสัซ เทค เดอะ ฮวีล)
Take it from my hands
(เทค อิท ฟร็อม มาย แฮ็นด)
Cause I can’t do this on my own
(คอส ไอ แค็นท ดู ดีซ ออน มาย โอน)
I’m letting go
(แอม เลทดิง โก)
So give me one more chance
(โซ กิฝ มี วัน โม ชานซ)
To save me from this road I’m on
(ทู เซฝ มี ฟร็อม ดีซ โรด แอม ออน)

Oh, Jesus take the wheel
(โอ , จีสัซ เทค เดอะ ฮวีล)
Oh, I’m letting go
(โอ , แอม เลทดิง โก)
So give me one more chance
(โซ กิฝ มี วัน โม ชานซ)
Save me from this road I’m on
(เซฝ มี ฟร็อม ดีซ โรด แอม ออน)
From this road I’m on
(ฟร็อม ดีซ โรด แอม ออน)
Jesus take the wheel
(จีสัซ เทค เดอะ ฮวีล)
Oh, take it, take it from me
(โอ , เทค อิท , เทค อิท ฟร็อม มี)
Oh, why, oh
(โอ , ฮไว , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus, Take The Wheel คำอ่านไทย Carrie Underwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น