เนื้อเพลง I Feel You คำอ่านไทย 3 Doors Down

They gave me a life that’s not so easy to live
(เด เกฝ มี อะ ไลฟ แด๊ท น็อท โซ อีสอิ ทู ไลฝ)
And then they sent me on my way
(แอ็นด เด็น เด เซ็นท มี ออน มาย เว)
I left my loving, forgot my dreams
(ไอ เล็ฟท มาย ลัฝอิง , เฟาะกอท มาย ดรีม)
I lost them along the way
(ไอ ล็อซท เฑ็ม อะลอง เดอะ เว)
Those little things you say
(โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู เซ)
When words mean so much
(ฮเว็น เวิด มีน โซ มัช)
You never back down
(ยู เนฝเวอะ แบ็ค เดาน)
And they all shy away
(แอ็นด เด ออล ไฌ อะเว)
You always listen to me
(ยู ออลเว ลิ๊สซึ่น ทู มี)

And what do I care to get me through these sleepless nights
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แค ทู เก็ท มี ธรู ฑิส ซลีพเล็ซ ไนท)
And what do I have to hold when no one’s there to hold me tight
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โฮลด ฮเว็น โน วัน แดร์ ทู โฮลด มี ไทท)
And what do I see the only thing that gets me through this is I feel and I feel you
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ ซี ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท เก็ท มี ธรู ดีซ ซิส ซาย ฟีล แอ็นด ดาย ฟีล ยู)

And this ain’t no bitterness
(แอ็นด ดีซ เอน โน บีทเทอะเน็ซ)
Then I’d rose just the same
(เด็น อาย โรส จัซท เดอะ เซม)
Got this road short and can be long
(ก็อท ดีซ โรด ฌอท แอ็นด แค็น บี ล็อง)
Another endless day, another seven hundred miles that’ll take me further from my home
(แอะนัธเออะ เอ็นเล็ซ เด , แอะนัธเออะ เซฝเอ็น ฮันดเร็ด ไมล แธดิลเทค มี เฟอเฑอะ ฟร็อม มาย โฮม)

Those little things you say
(โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ยู เซ)
When words mean so much
(ฮเว็น เวิด มีน โซ มัช)
You never back down
(ยู เนฝเวอะ แบ็ค เดาน)
And they all shy away
(แอ็นด เด ออล ไฌ อะเว)
You always listen to me
(ยู ออลเว ลิ๊สซึ่น ทู มี)

And what do I care to get me through these sleepless nights
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แค ทู เก็ท มี ธรู ฑิส ซลีพเล็ซ ไนท)
And what do I have to hold when no one’s there to hold me tight
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โฮลด ฮเว็น โน วัน แดร์ ทู โฮลด มี ไทท)
And what do I see the only thing that gets me through this is I feel and I feel you
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ ซี ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท เก็ท มี ธรู ดีซ ซิส ซาย ฟีล แอ็นด ดาย ฟีล ยู)

I know what you’re going through now
(ไอ โน ว็อท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู เนา)
Believe me I live this
(บิลีฝ มี ไอ ไลฝ ดีซ)

And what do I care to get me through these sleepless nights
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แค ทู เก็ท มี ธรู ฑิส ซลีพเล็ซ ไนท)
And what do I have to hold when no one’s there to hold me tight
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โฮลด ฮเว็น โน วัน แดร์ ทู โฮลด มี ไทท)
And what do I see the only thing that gets me through this is I feel and I feel you
(แอ็นด ว็อท ดู ไอ ซี ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท เก็ท มี ธรู ดีซ ซิส ซาย ฟีล แอ็นด ดาย ฟีล ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel You คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น